PDA

View Full Version : Thi Ca Hiện Đại 1. Lầu Hoang - Thanh Hải
 2. Huy Cận
 3. Nguyên Sa
 4. Phạm Thiên Thư
 5. Giấc Mơ Của Bướm - Thanh Hải
 6. Hồ Dzếnh
 7. Cung Trầm Tưởng
 8. Quang Dũng
 9. Đoàn Phú Tứ
 10. Kỷ Niệm Vàng Thau - Thanh Hải
 11. Khi Từ Chùa Paris Về - Thiền Sư Thanh Hải
 12. Ta Chờ Sự Chết - Thiền Sư Thanh Hải
 13. Tết Ta Trong Sở Hồng Thập Tự - Thanh Hải
 14. Ai Về Cực Lạc - Thanh Hải
 15. Cái Ta - Thanh Hải
 16. Khuyến Ta - Thanh Hải
 17. Mandalay - Miến Điện (Thanh Hải)
 18. Vạn Phật Thành Pagan - Thanh Hải
 19. Ta Thương Người - Thanh Hải
 20. Gởi Người Ở Lại - Thanh Hải
 21. DĐ - Đại Sư - Thanh Hải
 22. DĐ - Đoá Sen Bồ Tát - Thanh Hải
 23. DĐ - Đại Đạo Sư - Thanh Hải
 24. Khánh Đản Xứ Phật - Thanh Hải
 25. Thánh Nhân - Thanh Hải
 26. Người Đi Tìm Phật - Thanh Hải
 27. Xuất Gia - Thanh Hải
 28. Hạ Sơn - Thanh Hải
 29. Quán Âm Thị Hiện - Thanh Hải
 30. DĐ - Đáp Thơ Thị Hiền Bá Linh - Thanh Hải
 31. Vận Xuân - Thanh Hải
 32. Gửi Người Khuất Núi - Thanh Hải
 33. Có Những Lần Thất vọng - Thanh Hải
 34. Thương Vay - Thanh Hải
 35. Sắc Không - Thanh Hải
 36. An Trú - Thanh Hải
 37. Khuyến Ta - Thanh Hải
 38. Thích Tử Nằm Mơ - Thanh Hải
 39. Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ - Thanh Hải
 40. DĐ - Đêm Đơn - Thanh Hải
 41. Qua Nhà Ai - Thanh Hải
 42. Anh Hùng Vô Danh - Đằng Phương Nguyễn Ngọc Huy