PDA

View Full Version : Kinh Sách Công Giáo 1. Mười Điều Răn
 2. Sáu Điều Răn
 3. Bảy Phép Bí Tích
 4. Phúc Thật Tám Mối
 5. Kinh Mười Bốn Mối
 6. Cải Tội Bảy Mối
 7. Kinh Nghĩa Đức Tin
 8. Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng
 9. K Kinh Truyền Tin
 10. Kinh Cầu Chịu Nạn
 11. Kinh Cầu Trái Tim Đức Chúa Giêsu
 12. Kinh Cầu Đức Bà
 13. TUẦN CỬU NHẬT THÁNH GIUSE
 14. - Ân Xá Hội Thánh - Đại Xá và Tiểu Xá
 15. Lời Nguyện Giải Thoát Khỏi Bảy Tội Lớn
 16. Lời Nguyện Ðể Nhận Ân Sủng Của Các Thánh Lễ Trên Toàn Thế Giới