PDA

View Full Version : Truyện Phật GiáoPages : 1 2 [3]

 1. Vô minh và khai ngộ - Câu truyện về hai anh em
 2. Ðẳng cấp bất đồng , kiến giải cũng khác
 3. Quỷ dạ xoa cũng có thể khai ngộ từ giáo lý Ðức Phật
 4. Truyện Con Ngỗng Vàng
 5. Tâm không và bệnh thiền
 6. Kẹo Thượng Đế
 7. Mưu sinh lương thiện
 8. Thương kẻ thù của mình
 9. Minh sư chuột vàng
 10. Chúng ta không bao giờ biết ai là ai
 11. Sự vô nghĩa của chiến tranh
 12. Tốt hơn là biết mình có vấn đề thay vì nghĩ mình không có
 13. Câu chuyện về một làng thú hạnh phúc
 14. Chó Bắt Chuột