PDA

View Full Version : Truyện Phật GiáoPages : [1] 2 3

 1. Thiền Sư Và Năm Trăm Con Hạc
 2. Chuyện Hai Củ Khoai
 3. Tỳ Kheo Khỉ
 4. Cố Vấn Con Vẹt
 5. Chuyện Yên Ngựa
 6. Sự Nguy Hiểm Của Thần Thông Mà Không Có Trí Huệ
 7. Sự Tích Trái Dưa
 8. Quá Tham Lam
 9. Thế Giới Đảo Điên
 10. Sự Tu Hành của Moses Yên Lặng và Chấp Thuận
 11. Con Chim Cứu Cả Rừng Cây
 12. Nội Tâm Của Một Vị Thầy - Chuyện Một Con Chim
 13. Cô Gái Chọn Ông Vua
 14. Tình Thương Và Lòng Thù Hận
 15. Tai Hoạ Bắt Đầu Ở Miệng
 16. Tin Vào Lực Lượng Của Minh Sư
 17. Tiên Nhân Khai Ngộ
 18. Lời Khuyên Của Mẹ
 19. Hoàng Tử Victoria Và Năm Trăm Người Ăn Mày
 20. Công Chúa Thuần Nhẫn
 21. Bà Già Keo Kiệt
 22. Ba Tên Đầy Tớ Cố Chấp
 23. Phục Hồi Sự Khiêm Cung
 24. Yêu Tinh Xanh và Yêu Tinh Đỏ
 25. Chiếc Ghế Thần
 26. Tin Thượng Đế
 27. Không Nên Bắt Chước Hành Động Bên Ngoài Của Minh Sư
 28. Nhất Thiết Vi Tâm Tạo
 29. Người Tu Hành Phải Tự Lực Cánh Sinh
 30. Pháp Môn Đôi Giầy Ống
 31. Sự Cúng Dường Chân Chính
 32. Trí Huệ Của Một Bà Già Ăn Mày
 33. Tình Thương Không Phân Biệt
 34. Tên Trộm Trở Thành Người Tu Hành
 35. Thượng Đế Chăm Sóc Mọi Việc
 36. Bí Pháp Trường Sinh Bất Tử
 37. Cạm Bẫy của Sự Bố Thí
 38. Tình Thương Vô Điều Kiện của Một Minh Sư
 39. Tình Thương Vô Điều Kiện của Một Minh Sư
 40. Hải Tặc Thành Thánh Nhân
 41. Khéo Dùng Trí Thông Minh
 42. Thiên Thần Cứu Lộ Đức
 43. Chuyện Con Ngựa Uống Nước
 44. Phật Tại Tâm
 45. Sự Thành Tâm
 46. Đức Tin Vô Giá
 47. Lực Lượng Bảo Vệ Không Thể Nghĩ Bàn
 48. Thượng Đế Thử Thách Abraham
 49. Chúng Ta Chỉ Là Khách Ở Thế Giới Này
 50. Chuyện Hoa Dại