PDA

View Full Version : Lịch Sử Việt Nam  1. Việt Nam Sử Lược - Trần Trọng Kim
  2. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư
  3. Hoàng Lê Nhất Thống Chí - Ngô Thì Sỹ, Ngô Thì Nhậm
  4. Thời Dựng Nước (2879 (?) - 207 tr.CN)
  5. Hịch Tướng Sĩ (Trần Quốc Tuấn)
  6. Dương Tam Kha
  7. JFK và Cuộc Đảo Chính Ngô Đình Diệm