PDA

View Full Version : Cây Thông - Nguyễn Công TrứVietLang
05-16-2007, 04:47 PM
Cây Thông
Tác giả: Nguyễn Công Trứ


Ngồi buồn mà trách ông xanh,
Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.
Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Giữa trời vách đá cheo leo,
Ai mà chịu rét thì trèo với thông.


Nguyễn Công Trứ