PDA

View Full Version : Gánh Gạo Đưa Chồng - Nguyễn Công TrứVietLang
05-16-2007, 05:00 PM
Gánh Gạo Đưa Chồng
Tác giả: Nguyễn Công Trứ


Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non.

Nói:

Lộ diệc vũ trùng trung chi nhất
Thương cái cò lặn lội bờ sông
Tiếng nỉ non gánh gạo đưa chồng
Ngoài nghìn dặm, một trời, một nước.

Trông bóng nhạn, bâng khuâng từng bước,
Nghe tiếng quyên, khắc khoải năm canh.
Nghĩa tép tôm ai nỡ dứt tình,
Ơn thủy thổ phải đền cho vẹn sóng,

Trường tên đạn, xin chàng bảo trọng.
Thiếp lui về nuôi cái cùng con.
Cao Bằng cách trở nước non,
Mình trong trắng có quỉ thần a hộ.

Sức bay nhảy một phen năng nỏ
Ðá Yên Nhiên còn đó chẳng mòn,
Ðồng hưu rạng chép thẻ son,
Chàng nên danh giá, thiếp còn trẻ trung.

Yêu nhau khăng khít giải đồng.


Nguyễn Công Trứ