PDA

View Full Version : Vịnh Xích Bích I (Tiền Xích Bích) - Nguyễn Công TrứVietLang
05-17-2007, 12:54 AM
Vịnh Xích Bích I (Tiền Xích Bích)
Tác giả: Nguyễn Công Trứ


Gió trăng chứa một thuyền đầy,
Của kho vô tận biết ngày nào vơi?

Nói:

Ông Tô tử qua chơi Xích Bích,
Một con thuyền với một túi thơ.
Gió hiu hiu mặt nước như tờ,
Trăng chênh chếch đầu non mới ló.
Thuyền một lá xông ngang ghềnh bạch lộ,
Buông chèo hoa len lỏi giữa sơn cương.
Ca rằng: quế trạo hề lan tương,
Kích không minh hề tố lưu quang,
Diểu diểu hề dư hoài
Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương.
Người ỷ ca réo rắt khúc cung thương,
Tiếng tiêu lẩn tiếng ca vang mặt nước.
Sực nhớ kẻ cầm ngang giáo vịnh câu thơ thuở trước
Nghĩ sự đời thêm cảm nỗi phù du.
Ðành hay trời đất dành cho
Hai kho phong nguyệt nghìn thu hãy còn.
Còn trời còn nước còn non.


Nguyễn Công Trứ