PDA

View Full Version : Tỳ Kheo KhỉNhím Hoàng Kim
05-20-2007, 08:23 AM
Tỳ Kheo Khỉ


Hồi xưa , có một người xuất gia bị đầu thai làm khỉ . Thời Đức Phật xuống trần giảng pháp , dạy Chân Lý , nhiều người xuất gia theo Ngài học đạo . Có một số người đã đạt được quả vị A La Hán , nhưng nhiều người xuất gia khác không biết . Có một số người mặt mũi không được đẹp lắm , có khi nhìn có vẽ khôi hài , nên đôi khi bị người trêu chọc ...

Có một người xuất gia nọ rất , rất là nghịch ngợm . Mỗi lần trông thấy một trong những vị xuất gia đi xuống đồi , anh ta nói : "Coi anh giống như là con khỉ chạy xuống đồi vậy !" Vì chế nhạo vị xuất gia đó phải đầu thai làm khỉ .

Cho nên , hãy coi chừng , chớ chê cười những người xuất gia , vì giữa hai chữ "người xuất gia" (monk) và "con khỉ" (monkey) chỉ khác nhau ở hai mẫu tự . Nếu quý vị chê cười những vị xuất gia bình thường thì có thể là không sao . Nhưng nếu người ấy đã đạt đến quả vị A La Hán rồi , thì rất là phiền phức . Quý vị không thể biết được người nào đã thành A La Hán , và người nào đã tu hành tới đẳng cấp cao . Cho nên , phải cẩn thận .

Nhất là những vị xuất gia mà tôi gửi từ Miaoli tới quốc gia quý vị , thể theo lời yêu cầu của quý vị để dạy quý vị về đạo pháp ; quý vị nên cẩn thận đừng nên chê cười họ , và cũng đừng quyến rũ họ về thể xác . Trong Phật giáo có nói , dụ dỗ đi một vị xuất gia đang tu hành theo một vị Minh Sư là một tội nặng vô cùng .