PDA

View Full Version : Hoàng Tử Victoria Và Năm Trăm Người Ăn MàyNhím Hoàng Kim
05-20-2007, 08:47 AM
Hoàng Tử Victoria Và Năm Trăm Người Ăn Mày


Có một câu chuyện nói về một trong những kiếp trước của Đức Phật . Trong kiếp đó Ngài là một gia chủ tên là Pacifier . Có một lần , tôi nghe nói , vị Khai Ngộ này sống tại một thành phố tên là Sarasvati , trong một tu viện tên là Chettavana tại "Annatakapikitikakapapa". Quý vị biết nơi đó rồi hả ? Khó đọc lắm (cười). Lúc bấy giờ , trong vùng này có năm trăm người ăn mày phải sống nhờ vào Đức Phật và tăng chúng .

Tôi không biết họ sinh sống cách nào ? Có thể là họ tới ăn thức ăn dư thừa , hoặc đứng gần đó , hễ ai cúng dường thức ăn cho tăng chúng và Đức Phật thì họ lấy bớt một phần . Có thể như vậy .

Một hôm , tại công viên Chettavana , năm trăm người ăn mày này bỗng nhiên tới chỗ Đức Phật để xin quy y . Họ nói với Phật rằng : "Hỡi Đức Từ Bi , nhờ lòng thương của Ngài và tình thương huynh đệ mà chúng tôi đã được cho ăn uống . Bây giờ , xin Ngài ban cho chúng tôi một công đức to lớn nữa , là cho phép chúng tôi làm người ở trong chùa".

Có nghĩa là xuất gia .

Phật trả lời : "Pháp mà ta dạy rất là thuần khiết , không phân biệt chủng tộc , địa vị , giàu hay nghèo , tốt hay xấu . Cũng như được tắm rửa bằng nước trong , nước rửa tất cả giống người , mọi giai cấp , giàu cũng như nghèo , xấu cũng như tốt , không hề phân biệt . Nó cũng như lửa đốt mọi vật , không trừ ra cái gì : núi , đá , trờ , đất . Giáo lý của ta giống như bầu trời , mà ở bên dưới tất cả mọi vật đều có nơi chốn : nam , phụ , lão , ấu , giàu nghèo không phân biệt".

Dĩ nhiên , như vậy có nghĩa là Ngài nhận những người ăn mày này làm đệ tử xuất gia .

Những người ăn mày rất sung sướng . Họ tin tưởng ngay những gì Phật vừa nói . Một lần nữa , họ xin phép được xuất gia . Có lẽ , đó là nghi thức hồi xưa . Họ phải xin Phật hai , ba lần để bày tỏ lòng thành tâm , tha thiết muốn theo Ngài tầm đạo . Lúc bấy giờ Phật mới nói : "Hoan nghênh quý vị".

Thế là họ cạo hết râu tóc , mặc vào những bộ tăng phục màu vàng và trở thành tăng sĩ . Khi Đức Phật giảng pháp , đầu óc họ được giải thoát , những ước vọng của họ ngưng lại và họ trở thành A La Hán .

Khi những dân trưởng giả , thương gia và hoàng tử trong nước nghe nói những người ăn mày rác rưới đó được nhận vào làm tăng chúng , họ đều tỏ vẻ bực tức và bảo với nhau rằng : "Nếu chúng ta mời Đức Phật và những bậc cao tăng khả kính tới để được phước báu , thì những người ăn mày này cũng sẽ ngồi trên chúng ta . Chúng ta sẽ phải tôn sùng họ , vân vân ... Như vậy sẽ mất danh dự của chúng ta". Đại khái có nghĩa là họ coi thường những tăng chúng ăn mày này .

Rồi một lần đó hoàng tử Victoria mời Đức Phật và tăng chúng đến dự tiệc chay , nhưng ông dặc trước với Phật rằng : "Thưa Ngài , tôi xin được kính mời Ngài và tăng chúng , nhưng những người ăn mày được làm tăng sĩ kia thì không được mời".

Ông có tâm phân biệt . Quý vị nghĩ như vậy có tốt không ? Không , không tốt .

Ngày hôm sau , trước khi Đức Phật và đệ tử đi tới cung điện của hoàng tử , Đức Phật nói với những vị sư không được mời rằng : "Vị chủ nhân đãi khách này đã không mời các con . Hãy đi về vùng đất phía Bắc lấy lúa dại mà không ai gieo , cũng không ai gặt , mang đến nhà của vị tặng quà này và ăn tại đó".

Theo chỉ thị của Phật , họ lập tức dùng lực lượng tu hành A La Hán bay về phía Bắc , đổ đầy gạo vào bình bát của họ . Trong hóa thân đẹp như ngỗng trời , họ bay về cung điện của hoàng tử Victoria , ngồi xuống thành hàng và ăn thứ gạo đặc biệt đó . Khi hoàng tử Victoria trông thấy những tăng sĩ , trong hóa thân thật dễ thương , từ trên trời bay đến , ông vô cùng ngạc nhiên , sung sướng , và với lòng đầy ngưỡng mộ , ông hỏi Đức Phật : "thưa Ngài , những người huy hoàng , lộng lẫy , đạo đức , thánh thiện và đầy trí huệ kia từ đâu đến ?"

Đức Phật trả lời : "Ngươi phải nhận ra họ chứ . Này hoàng tử , ta nói cho ngươi biết , hãy nghe kỹ . Những người này là những tăng sĩ mà ngươi đã không mời . Vì không được mời , nên họ phải đi vùng đất Bắc đem gạo dại về ăn".

Ồ ! Ghê quá ! Nếu là hoàng tử Victoria trong trường hợp này , quý vị cảm thấy thế nào ? Thấy thích thú ? Xấu hổ ? Hay hoảng sợ ?

Hoàng tử Victoria nghe xong , xấu hổ quá . Quý vị thông minh lắm ! Đoán rất đúng . Ông ta vô cùng xấu hổ với chính mình , sám hối những gì ông đã làm và nói với Phật rằng : "Vì tôi bị vô minh làm mù quáng , nên đã không nhân biết được những thánh nhân này , và đã không mời họ . Thưa Ngài , đức hạnh của Ngài quả là tột bực , tuy những thánh nhân này là những kẻ ăn mày thấp kém trong nước , qua lòng thương của Ngài mà họ đã tìm được vui sướng trên đời và đạt được lợi ích lâu dài . Xin Ngài giải thích cho , họ đã trồng nhân đức nào mà ngày nay được gặp Ngài và đạt được sự giải thoát ? Và đồng thời họ đã làm tội lỗi gì trước kia mà phải sinh ra làm ăn mày như vậy ?"

Chỗ này nói về nghiệp chướng và nhân quả .

Rồi Đức Phật giải thích như vầy : "Từ xa xưa , hằng hà sa số năm về trước , có một ngọn núi tên là Many Reshis . có lần , lúc đó có khoảng hai ngàn vị Reshis sống trên núi đó , có một ông thầy bói báo trước là mười hai năm nữa sẽ không có mưa". (Reshis là người biết nhiều thần thông , kể cả bay trên không , có lẽ vậy , thấy xa hàng ngàn dặm , thấy qua tường , qua chướng ngại vật , vân vân ... Họ cũng rất có đạo đức . Cho nên , họ được gọi là Reshis)". Sau đó những vị Reshis này tới gặp một gia chủ giàu có tên là Pacifier đang sống trong vùng đó , để xin được cúng dường thức ăn , thức ăn uống trong mười hai năm ; và nếu không được chấp thuận , họ sẽ đi nơi khác".

Vị gia chủ trả lời : "Hỡi các vị thánh nhân Reshis , xin đừng đi đâu cả . Xin quý vị hãy ở lại đây , tôi sẽ cúng dường các Ngài trong mười hai năm".

Vì trong vòng mười hai năm tới sẽ không có mưa nên khi những vị Reshis đến , vị gia chủ này xin được bảo đảm cúng dường suốt mười hai năm .

Vị giáo chủ bèn hỏi người thủ quỹ coi có đủ lương thực dự trữ để nuôi những vị thánh này trong vòng mười hai năm không . Khi được biết là đủ , ông bổ nhiệm năm trăm người phục vụ cho những vị này . Một thời gian sau , năm trăm người phục vụ này , cảm thấy mệt mỏi và bắt đầu thì thầm với nhau rằng chăm sóc cho những người ăn xin này cực quá .

Lúc đó , có một người chuyên lo đi gọi các vị Reshis tới dùng bữa và ông có một con chó đi theo . Một hôm , người này quên không gọi , nhưng con chó kia vẫn chạy đi sủa để gọi gọi . Các Reshis biết là bửa ăn đã sẵn sàng , và họ tới để thọ bát . Sau một thời gian , các Reshis cho gia chủ biết trờ sắp có mưa và cần phải chuẩn bị đồng áng để gieo hạt . vị gia chủ sai nông phu ra đồng bắt tay vào việc .

Họ trồng lúa mạch , lúa mì , và những loại ngũ cốc khác . Khi hạt bắt đầu nẩy nầm và lên cao bằng mặt nước , vị gia chủ đến hỏi các vị Reshis đoán xem mức thu hoạch sẽ có được tốt hay không . Họ trả lời , mùa này sẽ rất tốt và khuyên ông nên thường tưới nước . Đến mùa gặt , mức thu hoạch lên đến bội phần . Vị chủ nhà rất lấy làm vui sướng khi thấy kho đầy ngập thóc .

Khi năm trăm người phục vụ cho các Reshis chứng kiến lực lượng của những người này , họ vô cùng xấu hổ , hối hận và thú nhận với những vị thánh này rằng : "Hỡi các vị thánh nhân , chúng tôi đã nhục mạ quý vị bằng những lời cay đắng . Chúng tôi xin thú tội . Trong tương lai , xin cho chúng tôi gặp lại các ngài và đạt được sự khai ngộ".

Vì những lời nói không tốt với các Reshi mà năm trăm người đó đã bị đầu thai lại làm những kẻ ăn mày cực khổ qua năm kiếp . Sau đó , nhờ sự thú tội và lời nguyền của họ mà ngày nay họ đã gặp ta và không còn phải chịu luân hồi sinh tử".

Hoàng tử , ngươi nên hiểu rằng chính ta là vị chủ nhà tên Pacifier đó . Udiyana là người thủ quỹ (lúc đó Udiyana là một trong những đệ tử của Đức Phật). Còn ngươi , hoàng tử Victoria , ngươi là người hàng ngày gọi các Reshi khi đến giờ ăn . Còn Giọng Hay , ngươi là con chó đó (bên cạnh hoàng tử có một người tên là Giọng Hay) vì ngươi đã một lần gọi những vụ thánh này đến bữa ăn bằng tiếng sủa nên trong tất cả những kiếp sau đã có giọng nói rất thanh tao . Năm trăm người ăn mày này là năm trăm người làm việc lúc đó".

Sau khi nghe Phật kể như vậy , một số người trong pháp hội tức thì đạt được quả vị từ thứ nhất tới thứ tư . Có người đạt đến đại khai ngộ . Ai nấy đều tin lời Phật nói và trong lòng vô cùng sung sướng .

Đa số các chuyện trong sách này cho chúng ta biết cúng dường cho những người xuất gia hoặc các vị thiền sư thì sẽ được lợi ích như thế nào . Ngay cả các Reshi , họ có lẽ không phải là Phật , nhưng họ tu theo con đường đạo đức và Chân Lý . Họ tu hành để đạt được một trình độ trí huệ nào đó và không đi theo con đường ác . Vì vậy , những người này xứng đáng được chúng sanh cúng dường .

Những ai cúng dường cho những người này sẽ có nhiều đạo đức , phước báu trong tất cả những kiếp sống trong cõi ta bà của họ . Cuối cùng họ sẽ gặp Phật sống , được giải thoát và đại khai ngộ . Ngay cả con chó , vì có lòng tốt , sủa để gọi các Reshi tới ăn , làm có vậy thôi mà nó được sinh ra làm người rất nhiều kiếp và có được giọng nói hay . Cuối cùng , nó ra đời ở Ấn Độ , được gặp Phật , và tu cùng với hoàng tử .

Hoàng tử Victoria , bình thường không có tâm phân biệt như vậy đối với bất cứ người xuất gia nào , dù là ăn mày hay quý tộc , nhưng đó là vì nghiệp chướng của những người ăn mày này trong kiếp trước , nhớ không ? Khi họ còn là người giúp việc trong nhà của Phật , khi Ngài còn là một người phàm phu . Vì họ đã gây nên nghiệp xấu như vậy , nên khi gặp hoàng tử Victoria , ông tự nhiên cảm thấy không muốn mời họ . Thật ra dù là nghiệp đi nữa , hoàng tử cũng không nên phân biệt như vậy . Nhưng đó cũng không phải là lỗi của ông ta , cho nên không thể trách ông được . Đó là cái nghiệp của năm trăm người ăn mày trong kiếp trước . Cho nên , những gì xảy ra cho chúng ta cũng đều có nguyên nhân .

Chuyện này dạy chúng ta tính kiên nhẫn , chấp nhận và chịu đựng bất cứ thử thách nào mà luật nhân quả đã giành cho chúng ta , để rửa tội , để rửa sạch những lỗi lầm mà chúng ta đã phạm trước kia . Trước hết dĩ nhiên là chúng ta giữ năm giới luật , gồm cả tình thương , tính chịu đựng , kiên nhẫn , vân vân ... , để chúng ta đừng gieo mầm xấu cho tương lai . Khi gặp bất cứ nghiệp xấu nào trong quá khứ , chúng ta cứ kiên nhẫn chấp nhận bằng tình thương cho tới khi trả cho dứt . Thí dụ như trong chuyện này , dù năm trăm người ăn mày làm những điều rất xấu trong kiếp trước , nhưng họ đã sám hối , cho nên những hành động của họ kiếp trước , sau năm trăm kiếp luân hồi trả nghiệp đã được rữa sạch .

Tuy họ chỉ cảm thấy lười biếng một vài lần và nghĩ rằng các Reshi này không xứng đáng được kính trọng và cúng dường , chỉ cảm thấy trong lòng và nói ra vài lời bất kính như vậy mà thôi , mà năm trăm người này đã phải làm ăn mày đến năm trăm kiếp , chịu đựng rất nhiều cực khổ , đau đớn , đói lạnh , bà sự nhục mạ của thế nhân qua giai cấp , lối sống của họ . Vậy mà sau khi họ trả hết tội , được gặp Phật , trở thành tăng chúng , đến mức như vậy rồi mà một chút tội bất kính còn sót lại từ kiếp trước vẫn còn phảng phất trong bầu không khí chung quanh họ . Vì thế hoàng tử Victoria không biết từ đâu , cũng có thể ngửi thấy , nếm được , nhìn được , cảm nhận được bằng trực giác . Thành ra ông ta mới phản ứng như vậy , không muốn mời họ tới dự tiệc .

Thật vậy , bất cứ gì chúng ta làm hoặc đã làm , dù không ai biết , dù những người đó không bao giờ nhìn thấy chúng ta làm những việc này , ngay cả chưa bao giờ gặp chúng ta , họ vẫn cảm thấy được một cái gì đó tỏa ra từ chúng ta , trong từ trường của chúng ta , và từ đó mà họ có phản ứng . Vì thế chúng ta phải luôn luôn cẩn thận giữ mình cho được hoàn toàn trong sạch , thanh bạch và cố gắng giữ như vậy hoài . Bằng không , nếu có chuyện gì xảy ra , chúng ta không thể trách ai được .