PDA

View Full Version : Phục Hồi Sự Khiêm CungNhím Hoàng Kim
05-20-2007, 08:52 AM
Phục Hồi Sự Khiêm Cung


Một người nọ rất muốn tu hành . Anh ta đọc rất nhiều chuyện và kinh điển , tất cả đều viết rằng : "Khiêm tốn là điều tiên quyết thể hiện phẩm chất của một thánh nhân", vì vậy cho nên , anh rất muốn tập tính khiêm tốn .

Anh theo học với một vị thầy , và nói với thầy rằng anh rất muốn thấy Thượng Đế , nhưng không biết làm cách nào để học tính khiêm tốn . Anh cảm thấy mình không trong sạch , không đơn thuần , không khiêm tốn , cho nên anh không thấy được Thượng Đế .

Thầy của anh nói : "Được rồi , con hãy đi tìm một người nào hay một vật gì dơ dáy hơn , thấp kém hơn , xấu xa hơn con , rồi mang về đây cho sư phụ xem hoặc nói cho sư phụ biết . Sau đó sư phụ sẽ dạy con làm thế nào để từ đó mà học hỏi và trở thành khiêm tốn hơn".

Anh đi từ Đài Bắc tới Cao Hùng , nhưng vẫn không tìm thấy , ngay cả ở Miaoli cũng không có . Dù chúng ta tệ như vầy , anh cũng không sao tìm ra được một người tệ hơn anh , anh rất lấy làm thất vọng .

Có một lần anh đi nhà cầu , bỗng anh nghĩ tới cục phân , nó nhất định phải dơ hơn , thấp kém hơn anh , vì không ai muốn nó cả . Bất cứ người nào trông thấy cũng bịt mũi chạy trốn . Anh muốn lấy một nắm phân cho thầy xem , vì anh tìm không ra cái gì thấp hơn .

Khi đưa tay ra định lấy , và trước khi đụng tới , anh bỗng nghe một tiếng nói cất lên : "Đừng đụng tôi ! Dừng lại ! Đừng đụng tôi !"

Anh lấy làm lạ không biết ai nói vậy . Rồi lại có tiếng : "Anh đừng đụng vào tôi !". Hình như cục phân nó đang nói với anh , anh thấy lạ quá bèn hỏi : "Tại sao ? Tại sao không đụng mi được ?" Nó trả lời : "Anh thấy không , hôm qua tôi còn là một miếng bánh ngon lành (mọi người cười), rất đẹp , rất có giá , rất quý , có thể dâng lên cho vua , cũng có thể cúng dường cho một đại thánh nhân . Hôm nay chỉ vì tiếp xúc một lần với anh thôi , mà tôi biến thành như vầy . Bây giờ bất cứ người nào cũng không muốn nhìn tôi , không dám đến gần . Hễ trông thấy tôi là họ nhắm mắt , bịt mũi chạy cho lẹ , ai cũng đều khinh tôi . Vì quan hệ với anh chỉ một lần thôi mà tôi bị biến thành như vầy ! Nếu anh còn đụng tôi thêm một lần nữa . Ồ ! Ghê quá (mọi người cười) không biết tôi sẽ ra sao ? Không biết chuyện gì khủng khiếp nữa sẽ xảy ra ? Cho nên , xin đừng đụng tới tôi nữa".

Anh ta bấy giờ mới hiểu và cảm thấy khiêm tốn .

Chúng ta ai cũng nghĩ rằng mình rất tốt , nhưng chưa chắc ! Chúng ta cho rằng mình tốt hơn cục phân , nhưng thật ra chính vì chúng ta nên nó mới biến thành như vậy . Chúng ta , nhưng người tu hành , biết rõ mình có lòng khiêm tốn hay không . Đừng tưởng chúng ta là cái gì hay lắm .