PDA

View Full Version : Tên Trộm Trở Thành Người Tu HànhNhím Hoàng Kim
05-20-2007, 09:06 AM
Tên Trộm Trở Thành Người Tu Hành


Xưa kia có một tên trộm lẽn vào hoàng cung ăn trộm , tình cờ nghe được hai viên thái giám nói chuyện với nhau : "Quốc vương của chúng ta đang muốn gả công chúa cho một vị hòa thượng tu hành bên bờ sông Hằng , anh nghĩ sao ?"

Thái giám kia nói : "Tốt , tốt lắm ! Công chúa là người cao quý nhất nước , còn hòa thượng tu hành bên sông Hằng cũng là người hiếm có , rất đạo đức , cao thượng nhất trên đời . Dĩ nhiên tôi rất mừng , rất tán thành !"

Tên kia nghe xong liền bỏ nghề ăn trộm , lén chạy đi làm hòa thượng (mọi người cười). Anh ta vội vã cạo trọc đầu , mặc tăng phục , rồi trà trộn trong đám tăng chúng ngồi thiền , trong bụng ao ước công chúa sẽ trở thành vợ của mình .

Nhiều ngày qua , quả nhiên quốc vương sai thái giám đến bờ sông Hằng hỏi những vị hòa thượng có muốn lấy công chúa không . Ông hỏi từng người một . Người này không muốn , ông lại hỏi người kia , cứ tiếp tục như vậy .

Những vị hòa thượng này là những người tu hành cao , không muốn công chúa , cho nên ai cũng từ chối . Chỉ còn tên ăn trộm ngồi đó , tim đập thình thình , trong đầu la lớn : "Tôi ở đây nè , đến đây lẹ lên". (mọi người cười)

Cuối cùng vị thái giám đến chỗ anh ta . Khi được hỏi thì hắn ta im lặng (mọi người cười), không nói một lời . Những người khác trả lời không muốn , nhưng người này không nói gì cả . Như vậy tức là khác rất xa .

Vị thái giám mừng rỡ , về báo với quốc vương rằng : "Có một vị hòa thượng tu hành bên sông Hằng hình như có ý muốn cưới công chúa , vì khi chúng tôi hỏi , ông ta từ chối . Như vậy có nghĩa là ông đã bằng lòng chín mươi phần trăm , chỉ chưa thật sự quyết định là muốn hay không . Trong số những người mà chúng tôi hỏi , chỉ có ông này là người không từ chối".

Nghe xong quốc vương mừng rỡ , nghĩ rằng mình phải đích thân đi và đem theo nhiều lễ vật , như vậy hòa thượng này thế nào cũng bằng lòng cưới công chúa .

Quốc vương dẫn theo văn võ , bá quan và thái giám tới bên bờ sông Hằng nơi tên ăn trộm đang ngồi thiền . Với một vẽ hết sức cung kính , nhà vua xin hắn nhận công chúa làm vợ . Vì chính quốc vương cũng có tu hành , nên ông không muốn gả công chúa cho một người thường . Ông muốn gả nàng cho một người tu hành hơn , vì như vậy công chúa sẽ có thể cùng tu hành với một người chồng tốt , một vị thầy tốt . Ông chỉ có thể an tâm khi có được một người con rể có thể dạy công chúa cách tọa thiền và trở thành một người đạo đức . Cho nên khi nghe có người tọa thiền bên bờ sông Hằng sẽ lấy công chúa , quốc vương rất vui mừng . Ông đến bái người này một cách cung kính và xin anh ta cưới con gái của ông làm vợ .

Tên ăn trộm rất làm đắc ý , nhưng rồi anh ta nghĩ bụng : "Mình chỉ mới cạo đầu , mặc tăng phục giả trang làm một hòa thượng , một người tu hành , mà nhà vua và quần thần đã đối với mình hết sức tôn kính như vậy , lại còn tặng cho mình tài sản , báu vật . Nếu mình làm hòa thượng thật , một người tu hành chân chánh , thì không còn biết sẽ còn hay tới cỡ nào !"

Sau khi suy nghĩ kỹ càng , anh không muốn lấy công chúa nữa ! (Mọi người cười). Anh bắt đầu tu hành nghiêm chỉnh vì anh ta hiểu được lợi ích của sự tu hành . Từ đó về sau tên ăn trộm này ngồi thiền , tu hành rất là thành tâm . Sau này ông khai ngộ và trở thành một thánh nhân vĩ đại , một nhà tu nổi tiếng .