PDA

View Full Version : Bí Pháp Trường Sinh Bất TửNhím Hoàng Kim
05-20-2007, 09:09 AM
Bí Pháp Trường Sinh Bất Tử


Xưa kia bên Trung Quốc có một người thường khoe khoang với mọi người rằng ông biết một bí pháp có thể làm con người trường sinh bất tử . Vua nước Yên nghe nói vậy bèn sai thị giả và đại thần đi tìm người biết thuật trường sinh bất tử này , mời ông lên triều để hỏi bí pháp này . Nhưng người thị giả đó rất giống sứ giả Quán Âm của chúng ta , hay là thị giả của tôi ! Ông đi rất là chậm . Thay vì đi bằng xe Benz hay Buick , thì ông lái xe Yulong , cho nên chạy rất là chậm . À ! Không phải là xe Yulong , ông đi xe ngựa . Nhưng ngay cả xe ngựa ông cũng thấy sang quá , cho nên ông cỡi ngựa . Sau đó ông nghĩ nó vẫn còn xa xỉ , thành ra ông quyết định đi bộ , rất chậm , rất là chậm !

Ông vừa đi vừa dạo chơi , vòng qua Ba Lê và nhiều nơi khác . Cho nên lâu lắm mới tới chỗ ở của người biết bí pháp trường sinh bất tử kia . Vì quá chậm và quá trễ nên khi đến nơi thì người đó đã chết rồi ! (Mọi người cười).

Vua nước Yên biết được rất là giận dữ . Ông hét lớn lên giống như lúc tôi la lên vậy , tuy nhiên cũng không được lớn bằng vì ông ta không có tu Pháp Môn Quán Âm (Mọi người cười). Tiếng la của ông không lớn bằng tôi , vì tôi có "khí" nhờ luyện Pháp Quán Âm . Giận kiểu như vậy mới thật là vui (Cười).

Nhà vua rất tức giận , muốn lôi thị giả đó ra chém đầu ngay . Lúc bấy giờ có một vị đại thần đứng ra xin nhà vua tha thứ , đừng giết người đó . Ông tâu với vua rằng : "Trên đời này , ai cũng tham sống , sợ chết . Bây giờ vì thuật trường sinh bất tử mà giết người tức là làm trái với lý tưởng của chúng ta . Hơn nữa người kia khoe ông ta biết bí pháp trường sinh , nhưng bây giờ đã chết , không thể tự cứu mình , chứng tỏ bí pháp của ông là vô dụng ! Cho nên , xin ngài đừng vì một người vô dụng mà giết một người hữu dụng của chúng ta".

Vua nước Yên nghe thấy có lý cho nên ông bắt đầu niệm Hồng Danh , thọ năm giới , theo nguyên tắc của Ngài Vô Thượng Sư Thanh Hải là không sát sanh (Cười).

Lúc bấy giờ , có một nước khác gọi là nước Tề . Ở nước này có một tên là Hồ Tử cũng nghe nói về người biết bí pháp trường sanh bất tử kia và ông cũng muốn tìm học . Cho nên , khi biết người đó vãng sanh , ông rất buồn rầu , và khóc . Một người bạn của ông tên là Phú Tử nói rằng : "Sao anh khờ dại thế ! Người đó nói biết cách trường sinh , nhưng bây giờ ông ta đã chết rồi anh không thấy người đó thật là hoang đường hay sao ? Anh khóc lóc cái gì chứ ? Đủ thấy anh cũng không có trí huệ , còn không biết mình học cái gì".

Hồ Tử nói với bạn Phú Tử rằng : "Anh đã lầm ! Có người tuy biết bí pháp , nhưng vì không biết cách xử dụng cho nên không thể dùng ; cũng có người biết áp dụng , nhưng không biết bí pháp chân chánh lưu truyền ở đâu". Chẳng hạn như trước đây tại nước Ngụy , có một người già rất giỏi về toán học . Lýc sắp qua đời , ông truyền lại môn toán học nầy lại cho người còn . Người con nghe hết tất cả , nhưng không giỏi toán được như cha mình . Lại có một người từ một nơi khác đến nhà của người con đó , xin được học môn toán đó . Khi trở về ông ta có thể giải bất cứ bài toán gì một cách chính xác , y như người cha kia . Vì ông hoàn toàn làm y theo những lời mà người con - một người không biết toán - chỉ lại và thực tập từng bước một . Kết quả ông làm giỏi y như người cha đã qua đời kia .

"Người biết trường sanh bất tử đó có lẽ biết bí pháp , nhưng ông không dùng hay tập không đúng cách . Nếu chúng ta học được của ông ta bí pháp đó , và tự tập lấy thì hay biết mấy !"

Pháp Môn Quán Âm cũng giống như vậy . Thấy quý vị ngồi lâu như vậy , mỗi lần ngồi mười mấy tiếng đồng hồ bất động và có thể nghiệm tốt như vậy , điều đó chứng tỏ pháp môn này là đúng , bí pháp này là chính thống . Như vậy quý vị cứ tiếp tục theo lời dạy của Minh Sư thì sẽ không sai được ! Đôi khi tôi gởi sứ giả Quán Âm đến dạy quý vị , sau đó quý vị tu theo lời của sứ giả Quán Âm . Dù tôi không có mặt cũng không sao , quý vị cứ theo phương pháp đó mà toạ thiền thì quý vị có thể có được thể nghiệm rất tốt .

Vị sứ giả Quán Âm đó tu hành chưa chắc đã giỏi hơn quý vị , cho nên quý vị không cần tôn sùng họ . Quý vị hãy ca ngợi Bản Lai Diện Mục của quý vị , tôn sùng lực lượng vạn năng của Sư Phụ bên trong , mà chúng ta vốn đã có . Qua sự hướng dẫn của sứ giả Quán Âm và tu hành đúng theo phương pháp Minh Sư dạy , nhất định chúng ta sẽ đạt được đạo mà chúng ta khao khát .

Tuy nhiên nói là nói vậy , nhưng phương pháp là quan trọng nhất ! Nguồn năng lực sinh động phải được truyền sang cho chúng ta thì lực lượng bên trong của chúng ta mới có thể khai mở được .

Thật ra , người này có lẽ tình cờ biết được bí pháp này , có lẽ học được tự một vị thầy đã đắc đạo . Cho nên người khác có thể học lại từ câu cũng không sao . Bí pha'p này không phải nơi nào cũng tìm được . Tại sao không có người nào mà chỉ có người cao niên ở nước Yên đó biết bí pháp trường sanh bất tử ? Và tại sao ông đã biết mà bản thân ông vẫn chết ?

Coa hai cách giải thích : Thứ nhất người nước Yên và nước Tề hiểu sai những điều giảng về pháp trường sanh bất tử kia . Trường sanh bất tử cũng không có nghĩa là thân thể này vĩnh viễn hiện hữu , mà là linh hồn của chúng ta vĩnh viễn được giải thoát . Khi chúng ta đạt được cảnh giới bất sinh , bất tử , bất cấu , bất tịnh , vô hủy diệt , không ô nhiễm , không bợn nhơ lúc đó chúng ta mới thật là trường sinh bất tử . Tuy nhiên một người bình thường , hễ nghe nói trường sinh bất tử , là họ nghĩ về phương diện vật chất . Cho nên khi nghe người đó chết , họ thất vọng , hoặc họ cười những người muốn theo học pháp trường sinh của người đó : "Nếu ông thầy đó cũng chết , tại sao chúng ta phải theo học ?" Tôi nghĩ cách giải thích này có lý hơn .

Một cách giỉ thích nữa là : Có lẽ người đó học được bí pháp , nhưng không thực hành . Có lẽ có một phương pháp trường sinh bất tử thật , sống được mấy ngàn năm , mấy vạn năm mà vẫn không già . Chúng ta không nên kết luận rằng nó có hay không có . Chưa biết thật sự thì không nên phủ nhận gì cả . Nếu không biết thì chúng ta nói là không biết . Nếu biết thì chúng ta nói : "Có , tôi biết".

Nếu người kia biết cách để trường sinh bất tử , tại sao lại chết ? Có thể là vì ông không làm được phương pháp thầy ông dạy , hoặc không tu tập pháp đó một cách nghiêm chỉnh , cho nên mới không có kết quả , điều này cũng có thể lắm .

Thí dụ , nhiều người biết luyện Thái Cự Quyền , hoặc biết nhảy Tango , Rumba , hay Cha Cha Cha , qua sách vở . Bước thứ nhất là chân phải , bước thứ hai là chân trái , sau đó xoay trái , xoay phải , tiến tới trước , lùi ra sao , ... họ biết hết và có hình chỉ cách cho từng bước nhảy , nhưng chính họ không tập , hay chỉ tập một hai ngày , không thường đi câu lạc bộ khiêu vũ , cho nên quên mất .

Nếu chúng ta được những hình ảnh chỉ dẫn này từ người đó , chúng ta cũng tự tập lấy được . Có lẽ không hoàn hảo lắm ; nhưng một khi học được những động tác căn bản , chúng ta có thể tập luyện và sẽ giỏi hơn . Có thể nếu được tập với một người chuyên môn , chúng ta sẽ càng tiến bộ hơn nữa . Sau đó cộng thêm trí thông minh của mình , phát huy tài hoa , chúng ta có thể nhảy đẹp hơn nữa .

Tại sao Trung Quốc lúc bấy giờ , chỉ nghe có người đó biết bi pháp trường sinh bất tử , mà không ai khác biết ? Có lẽ giống như sứ giả Quán Âm của chúng ta , không phải chỗ nào cũng có nhiều . Chẳng hạn như , Minh Sư chỉ có một hay hai người , và số đệ tử của các ngài có khả năng đi truyền pháp được cũng không nhiều lắm , không phải lúc nào cũng gửi được hàng chục người tới từng nơi như vậy . Đó là tại sao lúc bấy giờ ở nước đó người ta chỉ nghe nói có người ấy mới biết mà thôi (Vỗ tay).