PDA

View Full Version : Khi Từ Chùa Paris Về - Thiền Sư Thanh HảiNhím Hoàng Kim
05-29-2007, 05:49 PM
Khi Từ Chùa Paris Về

Thiền Sư Thanh Hải

Ta về bỗng lạ nhà xưa
Chừng như đã mấy mươi mùa thu sang !

Vườn sau phủ ngập lá vàng
Cỏ gầy phơ phất bên hàng dậu thưa .
Trời buồn ứa mấy hàng mưa
Chim chiều đâu vắng hững hờ cành khô .

Ta đi thơ thẩn quanh hồ
Lòng như Lưu , Nguyễn * ngẩn ngơ nẻo trần !


.Đức Quốc

* Lưu , Nguyễn : Nhân vật chính trong truyện "Đào hoa Nguyên ký".