PDA

View Full Version : Ta Chờ Sự Chết - Thiền Sư Thanh HảiNhím Hoàng Kim
05-29-2007, 05:51 PM
Ta Chờ Sự Chết


Ta chờ sự chết từng giây
Như người thai phụ đợi ngày khai hoa !

Sao ta mãi trẻ chưa già
Mãi gần phiền não , mãi xa Niết Bàn* .


. Brannenburg , Đức Quốc

* Niết Bàn : Chữ dùng của Phật Giáo , chỉ cảnh giới cực an lạc , vô dục .