PDA

View Full Version : Tết Ta Trong Sở Hồng Thập Tự - Thanh HảiNhím Hoàng Kim
05-29-2007, 05:54 PM
Tết Ta Trong Sở Hồng Thập Tự

Giao thừa .
3 giờ tiễn mặt trời đi .
4 giờ tan sở lầm lì ra xe .
Tối mù thiên địa ngủ mê
Giao thừa nằm mông thấy về cố hương .

Mùng Một .
6 giờ báo thức reo vang
Lồm cồm bò dậy lạnh căng da chì .
Tách cafe' đắng như gì
Bánh chưng không có bánh mì cứng đơ !

Mùng Hai .
Tết chi mà việc lu bù
Quần hồng áo tía nằm co nhớ người !
Nhớ xuân quê cũ tuyệt vời .
Nhìn quanh đất lạ rụng rời tuyết băng .

Mùng Ba .
Còn đêm nay nữa mà thôi
Rồi mai Tết sẽ ngậm ngùi ra đi .
Thôi thôi cũng chẳng cần chi
Cầm như ngày tháng chưa hề đổi thay ...
. Schwabing , Bavaria