PDA

View Full Version : Cái Ta - Thanh HảiNhím Hoàng Kim
05-29-2007, 05:58 PM
Cái Ta


Cái ta là cái chi chi
Lăng xăng trật tự tôn ti nực cười !

Cái ta lớn gấp muôn người
Bao la vũ trụ đất trời khôn dung !
Si mê tham giận lẫy lừng ,
Tự cao tự đại tranh hùng tranh vương .

Rồi ra một phút vô thường
Về đâu ta hỡi , trăm đường mù tâm !