PDA

View Full Version : Ta Thương Người - Thanh HảiNhím Hoàng Kim
05-29-2007, 06:09 PM
Ta Thương Người


Ta thương người như ta thương ta
Như thương Năm Châu đại địa sơn hà
Ngày mai giã từ ai sẽ khóc
Một lạy , mong đền tình nghĩa thiết tha !

***
Thôi biết bao giờ mới gặp nhau
Thương người tóc xanh , tình đã bạc màu .

***
Ta đi mong vói trời cao ngất
Nguyện ước san bằng những bể dâu !