PDA

View Full Version : Thánh Nhân - Thanh HảiNhím Hoàng Kim
05-29-2007, 06:17 PM
Thánh Nhân


Trong rực rỡ của mặt trời tháng Hạ
Người hiện ra như suối mát Ngọc Tuyền !
Nhưng oai lực trùng trùng Hy Mã
Mắt từ quang từ biển cả vô biên ...

Và nụ cười hân hoan lòng gỗ đá
Ta sụp quỳ quên hết tiền trần gian !
Ngẩng nhìn lên thánh thể huy hoàng
Ta dâng Người chuỗi lòng kết lệ .

Người từ đâu hiện thân bảo quý
Tay trang nghiêm chan chứa rải tình thương
Hồn phàm phu lưu lạc vô thường
Nay một thoáng nhớ bản lai diện mục .

Lời Pháp Bảo chan hòa mật ngọt
Ôi hân hoan ! Thánh sủng từ âm !
Rồi từ đây trên mỗi bước âm thầm
Lòng sẽ hướng về hành hương cõi thánh !

Nơi diện kiến hiện thân quang định ,
Sáng chói hơn muôn tinh tú trên trời .
Lòng từ bi sông biển nào vơi
Và trí huệ bao trùm vũ trụ .

Ta trở lại am thiền nhỏ bé
Trong chiếc thân chật hẹp của Ta Bà
Bóng Niết Bàn lảng vảng phương xa
Hồn thức tỉnh tràn dâng Vô Thượng .


. Dharmsala , Ấn Quốc