PDA

View Full Version : Người Đi Tìm Phật - Thanh HảiNhím Hoàng Kim
05-29-2007, 06:19 PM
Người Đi Tìm Phật


Ta đi tìm Phật khắp nơi
Bỏ nhung bỏ lụa bỏ người thân thương !
Bỏ đời quê quán bên đường
Công danh chung đỉnh như tuồng múa vui .

Ta đi tìm Phật ra đời
Núi cao biển rộng , biết người nơi đâu ?
Thế gian tăm tối khổ sầu
Hằng sa chủng tộc khát khao đợi Ngài .

Nam Mô Di Lặc Đương Lai
Từ bi thương xót muôn loài sinh linh .
Hào quang khai mở vô minh
Giáng trần tế độ chúng sinh đọa đày !...


. Macloud Ganj , Ấn Quốc