PDA

View Full Version : Quán Âm Thị Hiện - Thanh HảiNhím Hoàng Kim
05-29-2007, 06:23 PM
Quán Âm * Thị Hiện


Có những nhớ nhung đầy trong tiềm thức ,
Ta viết cho người một bài thơ
Tầm thường như cỏ cây hoa lá
Vì ta không biết sáo từ .

Những ngôn từ tuyệt vời trên thế giới
Dù viết lên
Cũng không sao tả nổi
Này ngọn nguồn kỳ bí của trần tâm !
Họa chăng ta tìm người trong đôi mắt
Truyền giao những cảm nghĩ âm thầm ...

Ôi đôi mắt ấy đã xâm nhập hồn ta
Và nụ cười ấy đã nẩy mầm trong cơ thể .
Ta biết trốn lánh phương nao
Bóng nhình người bao la bốn bể !
Ta biết ngỏ cùng ai
Này những người đọc thoại ngu ngơ .

Người là ai ,
Người từ đâu đến ?
Mà lộng lẫy như thiên vương tuyệt đỉnh
Mà mắt người như sao !
Và nụ cười như cam lồ tịnh hạnh
Gội hồn ta sạch những vết trần lao .

Ta biết tìm đâu
Ta biết làm sao !
Người chỉ đi về trong mộng mị
Mà hồn ta thì triền miên nỗi nhớ ba đào !
Ngày và đêm đi qua như hơi thở
Giấc Nam Kha ** giật mình bỡ ngỡ
Ước gì ta đã chẳng gặp nhau
Thì có đâu là nhung là nhớ ...

Tình trần cõi Ta Bà
Là trói buộc thiên thâu .
Dù là tình yêu thiêng liêng hay yêu đương ủy mị
Cũng chỉ là ngoa nguỵ ma vương !
Quẩn quanh trong cõi vô thường
Xuống lên đắp đổi sáu đường chuyển xoay .

Nhưng biết làm sao với trái tim này
Trái tim dại khờ không phân biệt !
Và trí huệ thì lu mờ từ vạn kiếp
Đã quen rồi với tù ngục trói trăng

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Giọt nước cành dương gội mát tim trần .
Dắt dìu trong cõi mê tân
Hào quang chiếu diệu , xa dần vô minh ...


* Quán Âm : Quán Thế Âm Bồ Tát , vị Phật quá khứ của Phật giáo .
** Giấc Nam Kha : Ví cõi nhân thế phồn hoa như giấc ảo mộng .