PDA

View Full Version : Vận Xuân - Thanh HảiNhím Hoàng Kim
05-29-2007, 06:26 PM
Vận Xuân


Xuân đến rồi , ai những ngẩn ngơ
Ngày tháng qua mau chẳng đợi chờ !
Biết chúc gì đây cho bá tánh
Ngại ngùng giấy mực , ngại lời thơ ...

Từ buổi ly gia mong tìm Đạo
Trăng trong đã mấy độ đi về .
Tỉnh giấc Nam Kha nhờ ác mộng ;
Đoái nhìn thế thái vẫn còn mê !

Muốn theo ngài Táo* lên Thượng Giới
Nhìn xuống dương gian một cuộc cờ .
Mà xem Vương Bá đi đâu vắng
Sĩ tốt lao nhao chật cõi bờ .

Xâu xé giựt dành danh với lợi
Ngậm máu phun nhau tước với quyền !
Thần Thánh ngậm ngùi đành ẩn dật
Yêu Tinh thôi mặc sức nghing ngang ...

Long Hoa** hội ấy còn xa lắc ,
Thiên địa ám hôn buổi mạc kỳ
Có kẻ âm thầm rơi nước mắt
Thương đời thao thức mãi canh khuya !


*Ngài Táo : Truyền thuyết nói rằng đây là một vị thần coi sóc chuyện thị phi công tội của mỗi gia đình , mỗi năm một lần cùng nhau lên Thiên Đình báo cáo cho Ngọc Hoàng Thượng Đế . Muốn theo ngài Táo lên Thượng giới : ý nói rằng muốn cần với thần Táo lên Thiên Đình .
**Long Hoa : Hội Long Hoa . Chữ dùng của Phật giáo , chỉ pháp hội nghênh đón vị Phật Di Lặc tương lai .