PDA

View Full Version : Sắc Không - Thanh HảiNhím Hoàng Kim
05-29-2007, 06:32 PM
Sắc Không


Bước một bước là trở về nguyên thủy ,
Lùi một ly là trở lại trần ai !
Thì vẫn vậy năm qua và tháng lại
Khác gì đâu thế tục với Liên Đài* ...

Ta vẫn ngỡ Niết Bàn là thế thế ,
Nào ngờ đâu lầm lạc đã bao ngày !
Phút khai ngộ ngỡ ngàng đâu tứ đại
Hề càn khôn ! Một giấc mơ dài !

Mới rõ Phật bốn mươi năm lặng lẽ
Tổ Đạt Ma** cũng chẳng thốt nên lời .

Rồi mai đây về đâu mà giải thoát
Chúng sinh đâu mà độ khỏi luân hồi .. Nữu Ước Thiền Tự

*Liên Đài : Chữ dùng của Phật giáo , nghĩa là đài sen của các vị Phật , Bồ Tát , thánh nhân . Ví cảnh giới của các bậc thánh .
**Đạt Ma : Nhất tổ bên Thiền tông .