PDA

View Full Version : Khuyến Ta - Thanh HảiNhím Hoàng Kim
05-29-2007, 06:35 PM
Khuyến Tu


Trăm năm một cuộc dãi dầu
Vàng thau lẫn lộn biết đâu lọc lừa .
Đời như bọt nước chiều mưa
Không tu kẻo trễ , còn chờ kiếp nao ?


.Nữu Ước