PDA

View Full Version : Thích Tử Nằm Mơ - Thanh HảiNhím Hoàng Kim
05-29-2007, 06:37 PM
Thích Tử Nằm Mơ


Người đi tìm Linh đơn
Cứu Linh hồn bất tử :
Qua Dược Sư* Đông Độ ,
Hỏi thăm Di Đà ở Tây Phương ,
Thỉnh cầu Tam thế Phật
Bồ Tát Mười Phương !

Chư tôn lắc đầu ái ngại :
"Con ơi ! Việc này nan giải
Thế gian nó vậy vậy đã bao đời !..."

Lão Tử vuốt râu cười :
"Này huynh ! Tâm bình thường là Đạo .
Đi đâu lăng xăng láo xáo
Tự mình chuốc lấy não phiền !
Trời đất từ vô thủy
Vốn bình yên !"


. Lĩnh Thiện Tự '84


*Dược Sư : Phật Dược Sư , vị Phật quá khứ của Phật giáo .