PDA

View Full Version : Thánh Giáo Sưu Tập Năm 1966Pages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Divo
06-04-2007, 06:28 PM
01 Khai Xuân - Thiên Lý Đàn 20-1-1966

1.- THIÊN LÝ ĐÀN

Tuất thời, 29 tháng Chạp Ất Tỵ (20-01-1966)

THƯỢNG PHẨM Cao Huỳnh Cư, Tệ Huynh chào chư Thiên-mạng, chào chư liệt vị, chào hiền đệ hiền muội đàn trung.

Hèn lâu vắng bóng, nhân tiết Xuân về, một phen hội hiệp, Tệ Huynh ghi lại một vài vần thơ để tỏ niềm hoài cảm.

Thi:

Chí có Xuân thì biết thưởng Xuân,

Xuân còn nhớ lại cảnh năm Dần,

Lưng trời Bạch Hạc bay vi vút,

Mặt đất Thần Tiên luận nghĩa ân,

Mở khóa người đời tìm Thánh Đức,

Trau gươm kẻ sĩ học hiền nhân,

Thiên Đàng lòng vẫn bâng khuâng nhớ,

Trần thế còn chăng khách thưởng Xuân?

Tệ Huynh báo tin có HỘ-PHÁP lâm đàn, xin chào chung toàn cả đàn trung, Tệ Huynh xin kiếu, thăng.

Tiếp điển:

Phạm Công Tắc, Bần-Đạo chào chư Thiên-mạng, chào liệt vị lưỡng ban.

Bần-Đạo tạm tiếp điển quang để mừng chư Thiên-mạng đã làm một việc mà Bần-Đạo hằng mong muốn và toàn Đạo đang mong muốn.

Đây là Bần-Đạo cùng Thượng-Phẩm đến viếng để khích lệ chư Thiên-mạng trên đường hành hóa độ nhơn, và Bần-Đạo sẽ đến Đẩu-Xuất Cung để hợp Quần Tiên hầu hoạch định những đường lối phò trợ chư Thiên-mạng và tất cả đạo tâm trong lúc trùng hưng chánh pháp.

Đây CHÍ-TÔN sắp ngự, hẹn sẽ gặp lại sau, Bần-Đạo mừng tất cả trung đàn một mùa Xuân thành công rực rỡ. Bần-Đạo chào chung, tiếp điển, thăng.

Tiếp điển:

Bạch-Hạc Đồng-Tử, Tiểu Thánh chào chư Thiên mạng, chào liệt vị lưỡng ban. Báo tin có Đức TỪ-PHỤ giá lâm, chư liệt vị thành tâm nghinh tiếp, Tiểu Thánh xin xuất ngoại ứng hầu, thăng.

Tiếp điển:

NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ KIM VIẾT CAO ĐÀI GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG, Thầy các con, Thầy mừng các con.

Mặc dầu thời cuộc tang thương, thế trần biến đổi, Thầy cũng dành riêng một mùa Xuân ấm áp với vẻ đẹp thiên nhiên để bù sớt lại những lúc Đông tàn giá rét, nắng Hạ đốt thiêu, mưa Thu ảm đạm. Thầy đến với các con một mùa Xuân mới. Các con hãy vui vẻ thưởng Xuân, đem Đạo Thầy truyền bá khắp nơi, đem hột giống lành gieo rải lan tràn, và đem ân lành phổ cập cho tất cả con cái của Thầy cho chúng hiểu được lý Đạo, trở về nguyên lý hiệp nhứt cùng Thầy hầu tái lập cõi đời Thượng Nguơn Thánh Đức.

Thầy đến với các con trong một mùa Xuân mà lòng người tan tác, non nước suy vong, sanh linh đồ thán! Ôi! đó cũng là căn nghiệp chúng-sanh.

Các con hãy hưởng một cái Xuân đầy ý nghĩa và nhân đạo. Đêm nay, các con hãy thưởng Xuân đi, để rồi ngày mai đồng cất lên vai một nhiệm vụ của Thầy phát ban và của nhơn sanh đưa tới từ khi Thầy đến lập Đạo tại thế gian này.

Rồi đây, Thầy sẽ cho Phật Tiên Thánh Thần đến giúp đỡ các con trong một mùa Xuân hành Đạo. Các con hãy làm sao cho con cái của Thầy hiểu biết được tình thương của Thầy là tình thương Tạo Hóa đương nhiên. Khi chúng hiểu được là hiểu thông lý Đạo và luật đương nhiên của đất trời.

Thầy ban ơn các con một mùa Xuân.

Thi:

Xuân sắc thiên nhiên vẻ lịch xinh,

Xuân phong đưa đón khắp toàn linh,

Xuân hoa rực rỡ muôn màu đẹp,

Xuân cảnh thanh tao một tiếng kình.

Xuân nhựt nhựt tân tình Tạo Hóa,

Xuân niên niên tải nghĩa quần sinh,

Xuân xuân con hỡi! mùa Xuân Đạo,

Xuân Đạo về mới dứt chiến chinh.

Thầy miễn lễ, các con an tọa.

Bài:

Đông quân điểm cành mai hé nhụy,

Viện Như Lai hoan hỷ nghinh Xuân,

Tam dương thoại khí vần vần,

Bá hoa đua nở gót lân ra vào.

Canh thâm nghe Thầy trao Thiên-ý,

Tân Xuân này khắc kỷ tri tâm,

Gia môn đạo đức vững cầm,

Tánh linh Thầy phú con tầm lý sâu.

Ngọc với đá rồi sau sẽ rõ,

Thố với hồ nào có khác chi,

Tương lai trước đã định kỳ,

Hoan tâm hành Đạo rộng suy mới tường.

Hồi tưởng lại Thầy thương con trẻ,

Xuân về đây Xuân sẽ ra đi,

Kiến cơ con hỡi tu trì,

Ca ngâm đạo đức đỡ khi rối loàn.

Trung nhứt vốn con đàng kết quả,

Sĩ nông công cổ giả giai đồng,

Cao siêu đắc nhứt đắc trung,

Túy tinh Đạo lý hiểu thông Thiên Đình.

Tử sanh vốn lộ trình nhân thế,

Đoạt huyền vi thoát lệ tử sanh,

Đài Tiên ngộ Lão Trường Canh,

Ngọc thiềm bộ bộ khinh khinh phi phàm.

Nguyên nhân hỡi! kỳ tam mở rộng,

Khôi nguyên dành đức trọng lẫn tài,

Thượng Nguơn Thánh Đức phục lai,

Bôi tên địa phú, liên đài hóa thân.

Ngâm:

Xuân Xuân Thầy đến đêm Xuân,

Thấy con chí nguyện Thầy mừng biết bao,

Thương nhau cổ xúy phong trào,

Cơ Quan qui Đạo cho mau đắc thành.

Nhựt thời tuế nguyệt xây quanh,

Công cao Thầy sẽ để dành ân con,

Thương nhau méo sửa ra tròn,

Thương nhau khế ớt bồ hòn cũng ngon.