PDA

View Full Version : Chuyện Con Ngựa Uống NướcNhím Hoàng Kim
08-11-2007, 01:32 PM
Chuyện Con Ngựa Uống Nước

Thanh Hải Vô Thượng Sư kể tại đạo tràng Tây Hồ, Formosa
Ngày 26 tháng 1, 1992 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Có một người cưỡi ngựa đến một nơi có bánh xe quay nước, nó phải quay hoài chúng ta mới có nước uống, hệ thống cổ xưa là như vậy. Người đó cưỡi ngựa đến đó, muốn cho con ngựa uống nước. Nhưng vừa bước vào trong, nghe tiếng thủy xa quay "rầm rầm" thì con ngựa sợ, chạy ào ra, không uống nước nữa! Chủ nhân con ngựa thấy vậy mới xin người giữ bánh xe nước cho ngừng chạy một lát, để con ngựa không nghe tiếng động mới chịu uống nước, uống xong thì sẽ đi ngay.

Rốt cuộc khi bánh xe vừa ngừng quay thì nước cũng ngừng chảy luôn, con ngựa vẫn uống không được, chủ nhân con ngựa đành nói: "Thôi được, anh cho bánh xe chạy lần nữa", nó vừa quay thì con ngựa bỏ chạy nữa.

Người giữ bánh xe nước bèn nói: "Anh phải bắt con ngựa uống nước ngay bây giờ, nếu bánh xe ngừng, không nghe tiếng động thì cũng hết nước, anh muốn nó uống hay không uống? Chỉ bấy nhiêu đó thôi!"

Có khi chúng ta không có đủ thì giờ để tọa thiền, thì chúng ta lại mới thích ngồi thiền. Nếu đời sống của chúng ta quá thoải mái thì cũng như ở thiên đường. Tại cảnh giới thiên đường chúng ta khó tu lắm! Vì không có mục đích, không có động cơ gì khuyến khích chúng ta tu. Cho nên phải ở trong tình trạng khao khát, chúng ta cảm thấy ăn không đủ, như vậy ăn mới ngon. Nếu thức ăn quá nhiều, chúng ta sẽ mắc bệnh của những người giàu có, thứ gì ăn cũng không vô!