PDA

View Full Version : Bích Huyết Kiếm - Kim DungPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

tintin27
04-03-2009, 03:28 PM
Hồi 11

Trượng kiếm giải thù hận

Cướp thơ thấy gian mưu

Thở dài một tiếng, Tiêu Công Lễ kể hết đầu đuôi câu chuyện kết thù xưa kia cho các đồ đệ nghe.
Công Lễ nói:
- Năm đó, ta đang làm tướng cướp ở Song Long Cương. Nghe các em báo cáo: Có quan Đạo Đài rất giàu có về hưu, đưa gia quyến đi qua chân núi Song Long Cương này.
Nghề của giới lục lâm là cướp bóc, và nhứt là gặp những tham quan ô lại càng hay. Vì tham quan bóc lột của dân chúng nhiều. Cướp tiền bạc của một tên tham quan còn hơn cướp của cả trăm khách thương. Hơn nữa tiền bạc của tham quan là bất nghĩa chí tài.
Cướp được tiền bạc đó yên trí và không tổn hại âm đức. Các em ta đã thám thính rõ ràng, tên Đạo Đài đó họ Khấu. Nhưng có điều đáng ngại là tên tham quan đó mướn Tế Nam Phủ Hội Hữu Tiêu Cục, Tổng Tiêu Đầu Mẫn Tử Diệp bão tiêu. Người đó tức là anh cả của Mẫn Tử Hoa...
Nghe tới đây, Thừa Chí và Thanh Thanh đã biết rõ nguyên nhân của câu chuyện rồi, nghĩ thầm: “Thì ra mối thù của họ do thế mà nên. Tiêu Công Lễ định cướp của,
Mẫn Tử Diệp là Tiêu Đầu tất phải bảo vệ. Hai bên vì thế mà đánh nhau, Mẫn Tử Diệp địch không nổi bị giết.” Tai nghe Công Lễ nói, mắt Thừa Chí vẫn để ý hành động của Vạn Phương và Trọng Quân. Lúc ấy Trọng Quân giơ tay về phía sau, bỗng nhảy phắt lên, phát giác bảo kiếm bị rút mất, sợ quá, vội rủ Vạn Phương vượt tường chạy luôn.
Thừa Chí bấm bụng cười thầm, rồi lại để ý nghe Công Lễ kể. Công Lễ nói:
- ... Mẫn Tử Diệp ở giang hồ cũng có chút danh vọng, là cao thủ của phái Võ Đang...
Thừa Chí gật đầu nghĩ thầm: “Phải rồi, anh em Mẫu Tử Hoa thuộc phái Võ Đang.
Sư phụ ta nói phái Võ Đang là phái Chánh Tông của thiên hạ, người trưởng môn phái đó vẫn liên lạc với các môn các phái luôn. Cho nên Mẫn Tử Hoa mới mời được nhiều người giỏi đến giúp như vậy.”
Tiêu Công Lễ nói tiếp:
- Hay tin ấy, ta không dám ra lịnh hành đồng ngay. Đêm hôm đó, ta thân hành xuống núi dò xét, đến chỗ họ ngủ trọ là khách điếm nọ. Ta trông thấy một chuyện có thể tức vỡ bụng ngay được. Có ai ngờ, Mẫn Tử Diệp là kẻ tham hoa hiếu sắc, thấy nhị Tiểu thơ của quan Khấu Đạo Đài xinh đẹp liền lập ngay mưu kế, y hẹn Trương Trại Chủ ở Phi Hổ Trại. Chờ khi đi qua chân núi trại đó, Trương Trại chủ xuống cướp, y giả vờ kháng cự, giả vờ thua chạy, để Trương Trại chủ cướp hết của cải, giết hết gia đình Khấu Đạo Đài, và bắt sống Nhị tiểu thơ thoát hiểm. Lúc ấy Nhị tiểu thơ trơ trọi một mình, lại có người cứu thoát khỏi tay giặc, tất phải bằng lòng lấy y. Tham được của cải lớn, và lấy được lòng Tử Diệp, Trương Trại chủ vui lòng nhận lời ngay. Hai người đang bàn tán ở trong phòng ngủ, không ngờ bị ta nghe hết. Giận quá ta trở về sơn trại đem hết lâu la đến cạnh Phi Hổ Trại mai phục. Tới giờ hẹn ước, quả nhiên nhóm người Khấu Đạo Đài đi tới...
Nghe tới đây, Thừa Chí và Thanh Thanh mới biết vừa rồi đã đoán sai câu chuyện.
Công Lễ lại nói tiếp:
- Ta nén không nỗi lòng tức giận, trong lòng nghĩ rằng: “Chúng ta người trong võ lâm, vì đói rách quá mới phải lập sơn trại để làm nghề không vốn liếng này. Nhưng nói tới chữ sắc thì thể nào cũng phải đường đường chánh chánh, mới khỏi mất tư cách con người hảo hán. Ngờ đâu, Mẫn Tử Diệp lại vô liêm sỉ đến thế? Là một tiêu đầu, y lại có hành vi hèn mạt như vậy?” Lúc ấy, ta giận quá không nhịn được, nhảy ra đánh luôn.
Kiếm pháp của y cũng lợi hại. Chính thật ra, ta không địch nổi y đâu. Nhưng vì ta nói toạc mưu kế của y ra khiến y tối cả mặt mày, mới thất cơ bị ta chém chết.
Một tên đồ đệ nói:
- Thưa sư phụ, con người như thế đáng giết lắm rồi. Chúng ta hà tất phải sợ chúng? Chờ ngày mai chúng tới nơi, sư phụ nói rõ đầu đuôi câu chuyện, thì dù em y có muốn trả thù những người khác chưa chắc đã chịu a dua, không phân biệt thị phi, mà ra tay giúp em y.
Thừa Chí nghĩ: “Phải đấy. Nếu vì bất bình mà tên họ Tiêu này giết chết Mẫn Tử Diệp, võ lâm phải có công luận. Nhưng chỉ sợ còn có ẩn tình khác thì trong đó, chưa chừng?” Lại nghe Công Lễ thở dài, và tiếp tục nói:
- Sau khi giết chết Mẫn Tử Diệp, ta biết đã mang hoạ lớn vào thân rồi. Vì y là người có địa vị ở phái Võ Đang, thầy y là Hoàng Mộc đạo nhân và các sư huynh đệ y kiếm ta trả thù, ta địch sao nổi. Cũng may đàn em của ta chận giữ Trương Trại Chủ lại.
Rồi ta bắt y viết hết gian mưu của Mẫn Tử Diệp vào một tờ giấy, và còn bắt hai tiêu đầu có mặt tại đó ký vào làm chứng cho ta. Quan Khấu Đạo cũng viết giấy cảm ơn và có nhắc cả mưu mô của Tử Diệp vào trong đó, tặng ta. Hai tiêu đầu biết rõ chuyện Tổng tiêu đầu của họ làm bậy mà bị giết, không những không thù ta mà còn cảm ơn và xin làm bạn với ta. Sau vụ đó, ta biết không thể sống ở trong lục lâm được nữa, liền giải tán đàn em. Rồi ta cầm hai tờ giấy nói trên lên núi Võ Đang kiếm Hoàng Mộc đạo nhân để tường trần mọi lẽ. Nhưng các môn hạ phái Võ Đang đã hay tin, rủ nhau xuống núi đón đường giết ta. May có một vị giang hồ phái hiệp cứu giúp, bảo vệ ta lên tận núi Võ Đang và được gặp Hoàng Mộc đạo nhân nữa.
Hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện rồi, Hoàng Mộc đạo nhân liền ra lịnh cho các đồ đệ không được gây thù gây hấn với ta. Nhưng vì thanh danh của phái họ, Hoàng Mộc đạo nhân bão ta không được đem chuyện này ra phô trương bên ngoài. Ta cũng nhận lời ngay. Từ đó trở đi, ta không hề nói tới chuyện đó nữa nên trên giang hồ rất ít người biết tới. Lúc ấy, Mẫn Tử Hoa hãy còn nhỏ, nên không biết anh y tại sao mà chết.
Một môn đồ hỏi:
- Thưa sư phụ chẳng hay hai lá thư đó sư phụ có còn giữ được không?
Tiêu Công Lễ trả lời:
- Điều này chỉ trách ta “có mắt không ngươi”, không biết phân biệt người tốt kẻ
xấu. Mùa thu năm ngoái, có người bạn của ta cho hay, em ruột Mẫn Tử Diệp đã khổ
công luyện tập võ nghệ, và nay đã thành tài, và biết ta là người giết chết anh y, nên
định kiếm ta để báo thù. Sau ta dò la biết Trường Bạch Tam Anh, bạn cũ của ta, có
quen biết Mẫn Tử Hoa, ta liền đi kiếm anh em họ Sử trong nhóm Tam Anh...Một môn đồ nói xen vào:
- Thảo nào! Cuối năm ngoái sư phụ đi Liêu Đông, qua Tết năm nay mới về,
chuyến đó sư phụ chỉ vì việc này mà đi chắc?
- Phải, ta đi Liêu Đông thăm anh em họ Sử, yên trí năm hết Tết đến, thế nào anh
em y cũng có nhà. Ngờ đâu, anh em y được Cửu vương gia ở Kiến Châu Vệ triệu đi. ở
đó, chờ đợi ngót tháng trời, ta mới thấy anh em y trở về. Ta liền đem câu chuyện này
nói cho anh em y hay, Sử lão đại vỗ ngực bảo đảm với ta là chuyện này thế nào cũng
xong. Ta nhờ y đưa hai lá thơ đó cho Mẫn Tử Hoa xem qua. Y bão làm như thế Tử Hoa
không mặt nào dám kiếm ta báo thù nữa. Chưa chừng, Tử Hoa còn nhờ người đến xin
lỗi ta và yêu cầu ta đừng đem chuyện xấu đó tuyên dương ra ngoài là khác. Thấy anh
em tiếp đã tử tế quá, ta lại dễ dãi, Sử lão đại bỗng nói với ta rằng: “Vận nước của Triều
đình nhà Minh sắp tận đến nơi. Anh em ta đều là người có tài. Tại sao chúng ta không
nhân cơ hội này bầu Minh chủ, để mong được phong thê án tử, làm một vị khai quốc
công thần?” Ta ngẩn người giây lát, mới hỏi y có phải định đi đầu quân Sấm Vương
đấy không? Y cười ha hả một hồi mới nói:
- Sấm Vương là giặc cỏ, trở nên vua chúa sao được? Bây giờ chỉ có quân Thanh,
binh tinh nhuệ, lương đầy đủ, sắp đánh vào trong Quan ải. Nếu Tiêu huynh bằng lòng
phò chúa Thanh, anh em tôi xin bảo đảm với Cửu Vương gia là xong ngay.
Nghe y nói như vậy, ta nổi giận, bão y là người vong quốc vong bản, sẽ đắc lợi
muôn thuở với nòi giống!
Thấy Tiêu Công Lễ có khí tiết như vậy, Thừa Chí cũng phải tấm tắc ngợi khen
thầm.
Tiếp theo đó, Tiêu Công Lễ lại nói:
- Sau đó ta cãi nhau với anh em y một trận thật kịch liệt.
Nhưng sáng ngày hôm sau, anh em y vẫn ân cần tiếp đãi như trước. Và Sử lão đại
còn xin lỗi ta, vì hôm trước y quá say lỡ lời nói bậy bạ. Tình bạn hữu quen biết lâu
năm, ta cũng vui lòng bỏ qua chuyện đó. Ngờ đâu, sau khi ta về tới đây, anh em họ Sử
thật chó má quá, không giải thích cho Mẫn Tử Hoa hiểu thì thôi, anh em y còn đặt điều
xúi giục, mời người ra tay giúp sức, chuẩn bị ngót nửa năm trời. Ta không hay biết một
tí gì. Đột nhiên, thấy rất nhiều hảo thủ giang hồ đến cả Nam Kinh, ta ngạc nhiên quá.
Ta hỏi ra mới hay, hai anh em tên chó má kia đã thiêu huỷ hai lá thơ nọ, để cho ta mất
hết chứng cớ biện bạch. Xét hiện tình, hình như anh em họ Sử vì vụ cãi lộn nọ, định
dồn ta vào con đường diệt vong cũng nên?
Các đệ tử nghe Công Lễ nói rõ đầu đuôi sự thể, đều chủ trương thí mạng với anh
em họ Sử.
Tiêu Công Lễ xua tay nói:
- Các con cả ngoài kia, Câu chuyện ta vừa nói, cấm các con tiết lộ ra ngoài. Đành
rằng, chúng vô nghĩa, chớ ta không chịu mang tiếng là đã nói rồi mà bất tín.
Nói tới đó, y thở dài một tiếng rồi bảo các môn đồ gọi con gái và con trai vào.
Các môn đồ hậm hực đi ra. Chúng vừa đi khỏi, một thiếu nữ 16, 17 tuổi và một em nhỏ
8, 9 tuổi vén màn cửa bước vào. Thiếu nữ mắt còn ngấn lệ, cất tiếng gọi “cha”, rồi gụcđầu xuống dưới chân Tiêu Công Lễ. Em nhỏ nọ trố mắt nhìn cha nức nở khóc. Công
Lễ hỏi thiếu nữ:
- Má con đã sửa soạn xong chưa?
Thiếu nữ gật đầu, Công Lễ nói tiếp:
- Ra khỏi nơi đây, con phải lãnh trách nhiệm nuôi nấng, dạy bảo em con. Con bắt
nó học sách, cày cấy. Nhưng con đừng cho nó đi thi cử, và cũng không được học võ
nữa.
Thiếu nữ nọ nói:
- Thưa cha, phải để cho em nó học võ. Sau này nó mới báo thù cho cha được.
Tiêu Công Lễ nổi giận quát lớn:
- Mầy muốn chọc tức tao trước phải không?
Một lát lâu, ông ta lại ôn tồn nói:
- Trong làng võ, oan oan tương báo, bao giờ mới kết liễu? Thà làm một người dân
lương thiện, ta sống yên ổn cho tới ngày mãn kiếp có hơn không? Sức vóc của em con
kém lắm. Có cho võ giỏi lắm nó chỉ bằng nửa ta thôi. Dù nó giỏi bằng ta đi chăng nữa
cũng vô ích. Như ngày hôm nay đây, con không thấy người đến hà hiếp ta hay sao?
Rốt cuộc, ta cũng không tránh khỏi... hà! Duy có điều ta không được trông thấy con
thành gia thất là ta ân hận mà thôi... Con ra dặn bảo các sư huynh đệ rằng: Khi ta chết,
tất cả anh em phải tuân theo mạng lịnh của phó bang chủ Cao thúc thúc, vì ta đã giao
phó tất cả công việc của Kim Long Bang này cho chú Cao rồi.
Thừa Chí giật mình nghĩ thầm: “Chuyến này ta xuống miền Nam, đã được nghe
khách giang hồ đồn đại, Kim Long Bang là một Bang Hội lớn. Không ngờ, Tiêu Công
Lễ lại là Bang Chủ của bang đó. Họ người nhiều thế mạnh như thế, lại chịu lép vế như
vậy?” Chàng lại nghe thiếu nữ nọ nói:
- Vâng, con xin đi mời Cao thúc thúc ngay.
Công Lễ quát lớn:
- Tại sao con còn chua biết ý nghĩ của ta? Con mời chú Cao đến làm gì? Tánh
nóng như lửa, khi nào chú ấy chịu để yên cho người khác huy động anh em để đối phó.
Như vậy, ít ra cũng sẽ phải chết không biết bao nhiêu nhân mạng mới kết liễu nổi vụ
này. Dù ta thoát được chết đi chăng nữa mà để cho mấy chục hay mấy trăm anh em
thiệt mạng vì ta, thì ta phải nhẫn tâm sao được? Thôi, con đi mau lên!
Thiếu nữ rọ ủ rũ dắt em đi ra.
Thừa Chí ra hiệu bão Thanh Thanh đi theo mình. Cả hai cùng đi tới vườn hoa lớn.
Thấy không có người, Thừa Chí bỗng phi thân tiến lên và nói:
- Tiêu cô nương, cô không nghĩ cách cứu cha cô hay sao?
Thiếu nữ nọ ngẩn người giây lát, đột nhiên rút kiếm ra quát hỏi:
- Ngươi là ai?
Thừa Chí đáp:
- Cô muốn cứu cha cô, thì phải theo tôi!Nói xong, chàng nháy mắt ra ngoài tường. Thanh Thanh nhảy liền ba cái mới qua
được bờ tường. Không ngờ khinh công của chàng giỏi đến thế, thiếu nữ nọ ngẩn người
ra rồi cũng xách kiếm phi theo.
Được một quãng đường, thiếu nữ nọ thấy Thừa Chí đi nhanh quá, trong lòng sanh
nghi, định quay trở về. Ngờ đâu, nàng vừa quay mình, bỗng có một luồng gió lướt qua,
vải áo bay lên, cổ tay tê liệt, và thanh kiếm của nàng lọt vào tay Thừa Chí rồi. Khí giới
bị tước, đường rút lui bị cản trở, thiếu nữ nọ sợ hãi quá. Thừa Chí liền nói:
- Cô nương đừng sợ. Tôi muốn giết cô, thật dễ như trở bàn tay. Như thế, cô đã đủ
hiểu tôi là bạn chớ không phải thù. Vậy, cô phải nghe theo những lời của tôi sau đây.
Thiếu nữ gật đầu. Thấy nàng vẫn còn bán tín bán nghi, Thừa Chí liền nói:
- Cha cô hiện đang có nạn lớn. Chẳng hay cô có chịu mạo hiểm để chứ cha cô
không?
Thiếu nữ _????_:
- Cứu cha tôi thoát nạn, dù phải thịt nát xương tan tôi cũng vui lòng!
Thừa Chí nói:
- Cha cô tốt bụng lắm! Đành hy sinh tính mạng của mình chớ cha cô không
muốn giao tranh chết chóc nhiều. Người như cha cô thật hiếm có, tôi đã quyết định
giúp một tay.
Trong lúc vô kế khả thi, bỗng thấy có người chịu ra tay cứu cha mình, thiếu nữ
khi nào lại bỏ lỡ dịp may mắn ấy, liền quỳ ngay xuống van lạy. Thừa Chí nói:
- Xin cô nương bình thân và chớ ngại. Sự thể thành công hay không, tôi chưa dám
chắc.
Thấy cánh tay phải bị người ta khẽ đỡ, tựa như một sức mạnh nâng mình lên,
nàng không thể quỳ được nữa. Nên nàng mới tin tưởng chàng nọ có thể giúp cha mình.
Thừa Chí lại nói:
- Cô làm ơn dẫn chúng tôi đến thư phòng để tôi viết mấy chữ cho cha cô.
- Hai vị đã biết đại danh? Hai vị đích thân vào khuyên cha tôi có hơn không?
- Cô cứ yên trí. Thấy thơ của tôi, cha cô không tự tử nữa đâu. Thôi, cô đưa chúng
tôi đi ngay. Việc này chậm trễ một tí là hỏng hết.
Không hiểu tại sao, Tiêu cô nương lại chịu nghe lời Thừa Chí đến thế! Thấy Thừa
Chí nói vậy, nàng liền đáp:
- Mời hai vị đi theo tôi!
Thừa Chí lại dặn bão:
- Việc này phải giữ bí mật, cô đừng để cho ai trông thấy!
Tiêu cô nương gật đầu. Ba người lại vượt qua tường vào bên trong. Nàng dẫn hai
người vào một thư phòng nhỏ, lấy giấy, bút, mực ra, rồi ngồi một bên xem. Chỉ trong
giây phút, Thừa Chí đã viết xong rồi. Thanh Thanh đứng cạnh tỏ vẻ kinh ngạc. Bỏ lá
thơ vào phong bì, dán kín, Thừa Chí đưa lá thơ đó cho nàng và nói:- Cô đưa ngay lá thơ này cho cha cô, và cô phải y theo lời tôi sau đây.
- Xin nhị vị cứ dạy.
- Bất cứ cha cô hỏi thế nào, cô cũng đừng tả hình dạng của tôi cho cha cô hay.
Tiêu cô nương ngơ ngác hỏi:
- Tại sao thế?
- Nếu cô nói ra, tôi không giúp cô nữa.
- Vâng, tôi xin vâng lời.
Thừa Chí kéo tay Thanh Thanh nói:
- Thôi chúng ta đi về.
Thấy hai người nhảy ra ngoài tường, nhanh như chim cắt, Tiêu cô nương trong
lòng phân vân, không biết cát hung ra sao, vội chạy tới phòng của cha. Thấy cửa phòng
đóng kín, nàng gõ mấy tiếng không thấy Tiêu Công Lễ trả lời, sợ quá nàng vòng ra
ngoài cửa sổ, đập vỡ cửa kính, nhảy vào trong phòng.
Thấy cha nàng chén rượu để vào tới môi, nàng hãi sợ vô cùng, la lớn:
- Cha! Cha hãy coi lá thơ này trước đã!
Thấy Tiêu Công Lễ ngẩn người không nói năng gì cả, Tiêu cô nương vội bóc lá
thơ chìa vào mặt cho cha coi. Thấy trên thơ vẽ một thanh bảo kiếm, Công Lễ mừng quá
đánh rơi chén rượu bể tan tành, Tiêu cô nương giật mình hoảng sợ nhưng thấy cha vui
vẻ, hai tay hơi run, liền hỏi:
- Gì thế hở cha?
Tiêu Công Lễ hớn hở quay lại hỏi con:
- Cái thơ này ở đâu tới? Ai đưa cho con? Ông ta lại tới đấy ư? Có thật không?
Tiêu cô nương đến cạnh cha xem, thấy lá thơ đó không có chữ, chỉ vẽ một cây
kiếm đầu rắn. Nàng không biết cây kiếm ở trên tờ giấy có ý nghĩa gì khiến cha nàng
mừng rỡ như vậy liền hỏi lớn:
- Cái gì thế cha?
Tiêu Công Lễ đáp:
- Ông ta tới, cha sẽ khỏi chết. Con đã gặp ông ta đấy à?
- Ai hở cha?
- Kim Sà Lang quân!
- Nhưng cha đã nghe Kim Sà Lang quân chết rồi, sao bây giờ lại còn sống là thế
nào?
Tiêu cô nương nhớ lại lá thư Thừa Chí trao cho nàng, trong lòng cảm thấy lo ngại
không yên, vì trong thư chỉ vẽ một con rắn ngoài ra không một dòng chữ nào cả.
Nhưng nhớ lời dặn của Thừa Chí nên thiếu nữ đứng yên không nói năng gì nữa cả.
o0oThừa Chí sang phòng Thanh Thanh cất tiếng gọi:
- Chú Thanh! Chú đi với tôi.
Thanh Thanh đang nằm nghe gọi nhỏm người lên:
- Đi đâu thế anh?
- Chúng ta đến nhà Tiêu Công Lễ.
Thanh Thanh hỏi:
- Để thăm Tiêu cô nương à?
- Chú Thanh lạ thật. Chúng ta đã hứa giúp đỡ cho Tiêu Công Lễ rồi đâu thể nuốt
lời.
- Nhưng đại huynh đi giờ này để làm gì?
- Tôi muốn biết lời của lão Tiêu Công Lễ nói có thật hay không?
- Vậy đại huynh tới đó bàn bạc với Tiêu cô nương đủ rồi, cần chi đến tiểu muội.
- Tiêu cô nương là người ngoài, còn tôi với chú là tình bằng hữu chi giao, không
có chú tôi không hăng hái gì cả.
- Anh nói có thật không?
- Tôi dối chú làm gì.
- Thôi cũng được, tiểu muội đi với đại huynh đây.
Hai người ra khỏi khách điếm thẳng tới toà bão trang của Tiêu Công Lễ. Trong
nhà còn thức nên thấy ánh sáng đèn lọt qua cánh cửa sổ.
- Chúng ta đi ngả này!
Thừa Chí nắm tay Thanh Thanh cho nàng nương sức rồi cùng phóng qua tường lọt
vào trong.
Thừa Chí và Thanh Thanh tiến ngay lại cánh cửa sổ khép hờ, phóng mình vào
trong.
Chợt nghe phía bên trong có tiếng nói của Tiêu Công Lễ:
- Không hiểu Kim Sà Lang quân có còn sống thật không sao, cha nghi quá con ạ!
Giọng nói của Tiêu cô nương nổi lên:
- Thật mà, cũng chắc chắn Kim Sà Lang quân sẽ tới đây can thiệp, không thất hứa
đâu.
Thì ra Tiêu Công Lễ vẫn còn hoài nghi trong lá thư Thừa Chí đã gửi.
( Thiếu...Chỗ này đúng ra phải có mấy trang nữa để nói về chuyện Thừa Chí và
Thanh Thanh đột nhập nhà của Mẫn Tử Hoa để lấy những đồ vật trong tay anh em họ
Sử).
Thanh Thanh bão:
- Chúng ta đi thôi!Thừa Chí giật lại:
- Hãy khoan đã!
Nói xong, chàng dùng ngón tay trỏ viết lên bàn sáu chữ: “Đệ Tiêu Công Lễ bách
bái”. Những chữ sâu lõm vào mặt bàn chừng hai, ba phân. Viết xong, hai người nhảy ra
ngoài cửa sổ. Thấy có làn gió đưa tới, một thanh kiếm đã đâm đến trước ngực, Thừa
Chí giơ cánh tay ra bắt luôn cổ tay kẻ địch. Kiếm pháp địch cũng nhanh. Lúc ấy mũi
kiếm đã đâm trúng ngực chàng rồi. Nhờ có áo lót sợi vàng của Mộc Tang đạo nhân mà
chàng mặc bên trong, nên không bị mảy may.
Thấy kiếm đã đâm trúng ngực đối phương rồi, nhưng không sao xuyên được vào
da thịt, kẻ địch sợ hãi vô cùng, cổ tay bị nắm như kềm sắt kẹp. Đồng thời, thấy chưởng
phong nổi lên, một chưởng đã đánh tới mặt, y vội bỏ kiếm giằng co. Đối phương không
muốn giết y, rút chưởng cướp luôn thanh kiếm, vượt tường nhảy ra ngoài.
Thì ra người ở ngoài cửa sổ phục kích Thừa Chí và Thanh Thanh, là Truy Phong
Kiếm Vạn Phương. Y được Tử Hoa nhờ vả đến nhà Tiêu Công Lễ thám thính. Không
ngờ Phi Thiên Ma Nữ Tôn Trọng Quân hiếu thắng vô cùng, cũng lén lút theo tới. Hai
người mới nghe trộm được vài câu, kiếm của Trọng Quân bị người lấy trộm lúc nào
không biết. Cả hai cùng hoảng sợ liền bỏ về ngay. Vừa mới ra tay đã bị thất thế, cả hai
cùng xấu hổ và tức giận. Nhứt là Vạn Phương, suốt đêm không ngủ được, ra ngoài
vườn bách bộ, thấy trong phòng anh em họ Sử có ánh sáng, biết có kẻ địch tới, liền đến
trước cửa sổ đợi chờ phục kích. Khi thấy kẻ địch nhảy ra, y tưởng một kiếm tất phải
thành công, ngờ đâu bảo kiếm lại bị đối phương cướp đi. Y là đệ nhất cao thủ của phái
Điểm Tang. Sáu mươi tư miếng Truy Phong Kiếm đã xuất thần nhập hoá, oai trấn trời
Nam, võ công của y giỏi hơn cả trưởng môn phái Điểm Tang Long Trực, là đại sư
huynh của y. Ngờ đâu tối hôm nay, y liên tiếp bị thất thế, trong lòng nghĩ thầm:
“Chẳng lẽ người đó là quỷ quái hay sao mà đao kiếm đâm không lọt.” Nghĩ đoạn, y
vội vỗ tay báo cho các người biết.
Hãy nói Thừa Chí và Thanh Thanh vượt tường nhảy ra bên ngoài nghe tiếng vỗ
tay nổi lên tứ phía, biết kẻ địch bố trí khá cẩn mật, liền nằm yên dưới chân tường ẩn
núp, chỉ nghe trên mái nhà có tiếng chân người đi lại tuần tiễu.
Thanh Thanh bỗng nói:
- Anh thử rờ xem cái này là cái gì?
Nói đoạn, nàng kéo tay Thừa Chí đến chỗ chân tường mà nàng đang phục. Thừa
Chí rờ thấy chân tường bằng đá có khắc chữ. Chữ đầu là chữ “Đệ”, chữ thứ hai là “Tứ”,
thứ ba là “Công”, thứ tư là “Quốc”, thứ năm là “ô Nguỵ. Đọc ngược trở lại là “ô Nguỵ
Quốc Công Tứ Đệ.” Ngờ đâu tìm kiếm mười mấy ngày không sao kiếm thấy nơi Ngụy
Quốc Công Phủ, mà bây giờ tình cờ lại kiếm ra được, hai người hớn hở vô cùng. Thanh
Thanh vui mừng múa chân múa tay, Thừa Chí vội kéo nàng xuống khẽ bảo:
- Hãy yên lặng! Kẻ địch đã đến kìa!
Vừa dứt lời, đã thấy bóng ba người vượt tường nhảy vào trong nhà, Thừa Chí vội
nói:
- Đi thôi!Hai người dỡ khinh công chạy thẳng một mạch về khách điếm, lúc ấy đã canh tư,
trong khách điếm, ai nấy đều yên ngủ cả. Thanh Thanh thắp nến lên, Thừa Chí lấy giấy
tờ ra xem. Trước hết, chàng lấy hai lá thơ cũ nhứt ra xem, quả nhiên một tờ là giấy
nhận lỗi của Trương Trại Chủ và một lá thơ cảm ơn của Khấu Đạo Đài.
Thanh Thanh vừa cười vừa nói:
- Phen nầy anh cứu cha nàng thoát chết, không biết nàng lấy gì tạ ơn anh nhỉ?
Thừa Chí ngạc nhiên hỏi:
- Nàng nào cơ chớ?
- Đại tiểu thơ của Tiêu Công Lễ ấy mà!
Biết nàng nói chơi, Thừa Chí không trả lời, cúi đầu đọc kỹ hai lá thơ, rồi nói:
- Lời nói của Tiêu Công Lễ là sự thật cả. Nếu ông ta có chút nào bịa đặt là anh
khoanh tay không cứu giúp nữa, khỏi phải gây thù gây hận với các tiền bối trong giang
hồ. Huống hồ trong bọn họ lại còn các đệ tử của nhị sư ca.
Thanh Thanh nửa đùa nửa thật nói:
- Cái cô tên là Phi Thiên Ma Nữ gì đó đẹp đấy nhỉ?
Thừa Chí đáp:
- Người đó có thủ đoạn độc ác, làm việc không suy nghĩ, bỗng dưng chặt đứt một
cánh tay người ta. Nếu không nể vị sư, anh đã ra tay trừng trị nó rồi. Cũng vị sợ mất
lòng sư huynh mà anh phải hẹn Tiêu cô nương đến đây kiếm anh để khỏi lộ tông tích
của chúng ta.
Thấy chàng nói rất hợp tình hợp lý, Thanh Thanh không đùa nữa. Lại mở tiếp
mấy thơ khác ra coi, không nén nổi tức giận, Thừa Chí lớn tiếng nói:
- Chú xem coi!
Chưa thấy chàng tức giận như thế nầy bao giơ, Thanh Thanh kinh ngạc, vội chạy
lại giở những lá thơ đó ra xem. Thì ra những thơ đó là mật thơ của Cửu Vương Đa Nhĩ
Cổn nước Mãn Châu gởi cho anh em họ Sử. Trong thơ dặn anh em y giết Tiêu Công Lễ
xong, thừa cơ đoạt lấy bang Kim Long, để làm nội ứng cho Mãn Thanh. Công việc đầu
tiên là anh em y phải dò thám tin tức, liên lạc giang hồ hảo hán, rồi chờ quân Thanh
đánh vào Quan ải, là khởi binh nổi loạn liền. Thấy vậy Thanh Thanh cũng ngẩn người
ra, không nói được nửa lời. Tuy nàng còn ít tuổi hay tinh nghịch, nhưng dù sao nàng
vẫn là con người biết yêu nước, yêu nòi. Nên khi xem xong, cơn giận nổi lên, nàng
định xé nát các giấy tờ đó.
Thừa Chí vội cản lại và nói rằng:
- Sao chú lại hồ đồ đến thế?
Thanh Thanh tỉnh ngộ ngay liền đáp:
- Phải đấy, ta phải để lại làm bằng cớ chớ!
- Chú có biết anh em y không hủy bỏ ngay hai lá thơ là tại sao không?
- Em biết rồi. Chúng giữ lại để uy hiếp Mẫn Tử Hoa phải không?- Phải! Không ngờ bên trong lại có thêm một chuyện lớn nữa. Bây giờ tôi tha hồ
ra tay cứu giúp mọi người không sợ mất lòng nhị sư huynh nữa!
- Anh nói rất phải. Nếu sư phụ có biết chuyện nầy cũng trách nhị sư huynh anh
nữa là khác. à, đại sư ca nầy, em đã lầm, xin lỗi anh đó!
- Sao tự dưng chú lại xin lỗi tôi?
Thanh Thanh cúi đầu, khẽ đáp:
- Tại em cứ nói bậy nói bậy hoài...
Thừa Chí cười nói:
- Thôi chú đừng nghĩ vẩn vơ nữa, đi ngủ ngay đi! Tôi còn phải nghĩ cách đối phó
với bè lũ gian tặc nầy.
Sáng ngày hôm sau, tỉnh dậy ngồi trên giường luyện nội công, Thừa Chí cảm thấy
công lực tiến hơn trước nhiều, trong lòng hớn hở mừng thầm. Vừa luyện xong, Thanh
Thanh đem hai bộ quần áo màu lam vào và nói:
- Chúng ta đã giết Mã công tử, nên thay quần áo khác màu nầy ra ngoài tiện hơn.
Thừa Chí nói:
- Chú nghĩ cũng chu đáo đấy.
Hai người ăn điểm tâm xong, thấy phổ ky dẫn Tiêu cô nương vào. Chờ phổ ky ra
khỏi phòng, Tiêu cô nương liền quỳ xuống vái lạy. Thấy người thanh niên đẹp trai nắm
tay mình, Tiêu cô nương e thẹn, mặt đỏ bừng nhưng người ta có ơn cứu cha mình, nàng
không tiện co tay lại. Thanh Thanh hỏi:
- Quý danh cô là gì?
- Tên em là Uyển Nhi. Còn đại danh hai vị là gì?
Thanh Thanh chỉ Thừa Chí vừa cười vừa nói:
- Anh ấy dữ lắm, không cho tôi nói. Cô thử hỏi anh xem.
Biết Thanh Thanh nói đùa, Uyển Nhi mỉm cười nói:
- Hai vị cứu cha tôi khỏi chết. ¥n đức nầy tôi không biết lấy gì báo đền!
Thừa Chí nói:
- Cha cô là giang hồ tiền bối chẳng may gặp chuyện bất bình, chúng tôi là hậu bối
bổn phận phải ra tay cứu giúp. Cô hà tất phải nói đến hai chữ ơn nghĩa làm gì! Cô về
thưa với cha cô rằng: “Trưa hôm nay, cho cô cứ thiết tiệc như thường.” Còn hai gói
giấy nầy, cô đưa cho cha cô, và dặn tới lúc khẩn cấp, ông ta mở ra cho mọi người xem,
sẽ có công hiệu kỳ lạ. Hai gói nầy quan trọng lắm, cô phải đề phòng kẻo giữa đường có
thể bị người ta cướp mất.
Chờ Uyển Nhi đi rồi, hai người khóa cửa ra đi. Vừa tới bên ngoài, thấy Uyển Nhi
đang ngồi ở phòng khách, hai người vội lùi lại, xem nàng ngồi đó chờ ai. Thấy Uyển
Nhi nói với phổ ky rằng:
- Gọi ông Quản lấy ra đây cho tôi. “Kim Long thám trảo, ô vân mãn thiên!”
Thừa Chí ngạc nhiên hỏi:- Nàng nói gì thế?
Thanh Thanh tuy ít tuổi hơn, nhưng trên bước giang hồ lại biết nhiều hơn, nàng
khẽ nói:
- Có lẽ cô ta nói tiếng riêng của Bang Kim Long đấy.
Phổ ky đi ra một lát, người quản lý vào cúi chào rất lễ phép, và hỏi:
- Có việc gì dặn bảo, xin cô cho biết ạ!
Uyển Nhi nói:
- Tôi là Tiêu đại cô nương. Ông làm đon đến nhà tôi, bảo tôi có việc cần, mời các
sư huynh tôi lại đây ngay.
Nghe Uyển Nhi tự xung là Tiêu đại cô nương, ông quản lý giựt mình, vội vâng dạ
đi liền. Vài phút sau, đã thấy hơn hai mươi võ sĩ tay cầm khí giới tới nơi. Rồi họ bảo vệ
Uyển Nhi ra về.
Thừa Chí nói:
- Không ngờ thanh thế của bang Kim Long ở đây lại lớn đến thế! Bây giờ, chúng
ta không phải đi theo nàng nữa. Chờ lát nữa, chúng ta sẽ đến nhà nàng dự tiệc.
Thừa Chí và Thanh Thanh thủng thẳng đi tới Tiêu phủ, thấy khách đã đến tấp nập.
Hai người theo mọi người đi vào. Tiêu Công Lễ tưởng hai người là môn đồ của kẻ địch,
chỉ chắp tay chào qua thôi, chớ không để ý coi trọng. Chờ khách tới đông đảo rồi, Tiêu
Công Lễ ra lịnh cho bày bàn. Vì Tiêu Công Lễ là Bang chủ ban Kim Long, nên thức ăn
và rượu quý giá và ngon lành hơn tiệc của Mẫn Tử Hoa nhiều.
Khách được mời ngồi mâm trên nhứt là: Mẫn Tử Hoa, Thập Lực Đại Sư, anh em
Trường Bạch Tam Anh, Mai Kiếm Hòa, và Tôn Trọng Quân, do Tiêu Công Lễ ngồi
tiếp. Mới uống xong tuần rượu đầu, Mẫn Tử Hoa đã đánh rơi chén rượu xuống đất vỡ
tan tành, rồi quát lớn:
- Họ Tiêu kia, hôm nay các bạn hữu võ lâm đều nể ngươi tới dự tiệc đông đủ. Còn
mối thù giết chết anh ta, ngươi định tính toán sao?
Thấy Tử Hoa nói trắng ngay ra như vậy, Tiêu Công Lễ không biết trả lời thế nào
phải. Đại đệ tử của ông ta là Ngô Bình đứng dậy đáp:
- Họ Mẫn kia, ngươi có biết anh ngươi thấy nữ sắc, nảy ác ý, làm xấu cả anh em
võ lâm không? Sư phụ ta...
Chàng chưa nói hết lời, đã thấy một luồng gió mạnh tạt tới, vội cúi đầu xuống
tránh. Chỉ nghe “cọc” một tiếng, một cây đinh thép ba cạnh dài năm tấc cắm sâu
xuống mặt bàn. Chàng rút dao ra, gọi:
- Giỏi thật! Mi hại ngầm La sư đệ của ta, và còn chặt đứt cánh tay y. Nay mi còn
ném trộm đinh thép định hại ta, con mụ kia!
Nói xong, chàng sấn lại định giao chiến với Trọng Quân, Tiêu Công Lễ vội quát
lớn cản lại, rồi vừa cười vừa nói:
_ Tôn cô nương là cao thủ trong phái Hoa Sơn, chấp nhứt tiểu đồ làm gì?...Mẫn Tử Hoa mắt đỏ ngầu, nắm luôn đôi đũa trên bàn, nhắm mắt Công Lễ lao tới,
miệng quát lớn:
- Ngày hôm nay, ta phải thí mạng với tên lão tặc nầy.
Tiêu Công Lễ cũng cầm đũa giơ lên, khẽ gắp đôi đũa của địch lao tới, rồi để
xuống bàn và nói:
- Sao Mẫn huynh nóng nẩy thế. Có chuyện gì cứ thong thả mà nói. Bây đâu! Lấy
đôi đũa khác cho Mẫn nhị gia.
Thấy võ công của Công Lễ cao siêu như vậy, Tử Hoa cũng phải giựt mình sợ hãi,
trong lòng nghĩ thầm: “Thảo nào anh ta bị giết chết là phải.” Thấy Mẫn Tử Hoa thua
một miếng, Mạt ảnh Tử Mai Kiếm Hoà giơ tay phải ra định nắm lấy bả vai Công Lễ và
nói:
- Tiêu đại gia bản lãnh cao cường lắm. Anh em của ta hãy thân thiện nào!
Thấy y vừa nói vừa nhanh nhẹn giơ cánh tay ra, Công Lễ liền né mình đứng dậy
tránh luôn. Mai Kiếm Hòa nắm hụt vớ phải thành ghế. Chỉ nghe “cắc, cắc” hai tiếng,
thành ghế bằng gỗ nọ bị gãy ngay làm hai.
Thấy đối phương càng áp bức càng mạnh, và tên nào tên nấy đều sửa soạn ra
tranh đấu, Tiêu Công Lễ nhìn lại người bên mình cũng đã thấy chuẩn bị cả. Không khí
rất căng thẳng, Kim Sà Lang quân chưa thấy tới giải vây, ông ta chỉ sợ chiến tranh bộc
phát, không biết bao nhiêu người sẽ bị thương hay chết, đưa mắt nhìn con gái ra hiệu.
Lúc ấy Uyển Nhi đang bưng hai gói đồ, nóng ruột vô cùng, thấy đưa mắt ra hiệu,
lập tức mở ngay cái gói đồ hình dài ra, thì là hai thanh kiếm, bèn đem tới để trước mặt
cha. Thấy con đưa hai kiếm tới, không hiểu dùng để làm gì. Công Lễ đang nghi ngờ
nghĩ ngợi. Truy Phong Kiếm Vạn Phương và Phi Thiên Ma Nữ Tôn Trọng Quân đều
nhận ngay ra hai thanh kiếm đó, khí giới của mình mất trộm và bị cướp ngay đêm hôm
qua. Vạn Phương mặt đỏ bừng, hùng hổ đến lấy hai thanh kiếm nọ, giao trả một thanh
kiếm cho Tôn Trọng Quân.
Mở lấy thanh kiếm, Phi Thiên Ma Nữ Tôn Trọng Quân cất tiếng chưởi đổng rằng:
- Có giỏi thì ra đây đấu dao đấu kiếm. Chớ ăn cắp ăn trộm vặt như vậy, không
phải là hảo hán!
Công Lễ ngạc nhiên, không hiểu gì cả, chỉ thấy Tôn Trọng Quân tiến lên hai
bước, cầm kiếm đâm thẳng vào ngực mình, liền lùi lại hai bước tránh. Đồng thời, nhị
đệ tử đưa ngay thanh đao cho ông ta. Cầm lấy thanh đao, ông ta vẫn chưa trả miếng.
Thấy thế kiếm “Hành vân lưu thủy” đâm không trúng kẻ địch, Trọng Quân tiếp luôn
miếng nữa đâm vào vai trái đối phương. Bất đắc dĩ, Công Lễ phải giở thế “Trường
không lạc nhạn” dùng đao bổ xuống thanh kiếm của địch. Nếu để cho đao của đối
phương bổ trúng kiếm của mình tất phải rời khỏi tay. Trọng Quân thấy thế đao rất độc,
trầm khí giới xuống, hình như để tránh đao kia. Ngờ đâu, khi đao trấn tới hạ bộ, đột
nhiên nàng hất nhanh thanh kiếm lên và đâm thẳng vào bụng dưới của địch. Thế kiếm
nầy vừa nhanh vừa đúng. Cù Công Lễ có mấy mươi năm kinh nghiệm võ công, cũng
không kịp thu đao để đỡ. Đành phải nhún một cái, ông ta nhảy quay đầu các người,
tránh ra bên ngoài.Tuy vậy, ống quần của ông ta đã bị mũi kiếm móc toạt một mảnh rồi. Ông ta nghĩ
thầm: “Hiểm thật!” Quay đầu nhìn xem Trọng Quân có đuổi theo hay không? Ông ta
thoáng thấy con gái mình tay cầm gói đồ còn lại là hai lá thơ của mình, mà bị Trường
Bạch Tam Anh giấu đi.
Lúc ấy, hai người đồ đệ cản Tôn Trọng Quân lại. Gọi con đưa hai lá thơ đó cho
mình xong, Công Lễ vội lớn tiếng kêu gọi:
- Các ngươi hãy ngừng tay! Tôi có vài lời thưa cùng tất cả các vị có mặt tại đây!
Thấy sư phụ kêu gọi, hai người đồ đệ vội thu đao lui xuống. Một người lui hơi
chậm bị Trọng Quân đá bổ một đá trúng ngực, hộc ngay một đống máu tươi, mặt tái
mét như gà cắt tiết. Vì mất bảo kiếm, Trọng Quân cho là bị sỉ nhục vô cùng, nên lần
nầy ra tay, miếng nào cũng chí mạng.
Tiêu Công Lễ cố nén tức giận, lớn tiếng nói:
- Thưa các bạn, Mẫn Tử Hoa trách tôi đã giết chết anh ruột y. Tôi xin công nhận
là đúng. Anh bạn ấy là Mẫn Tử Diệp chết trong tay tôi thật!
Mẫn Tử Hoa nức nở nói:
- Vay nợ phải trả tiền, giết người phải đền mạng, luật trời đã định!
Bạn của y đều đồng thanh lên tiếng:
- Phải, giết người phải đền mạng.
Tiêu Công Lễ đáp:
- Đây tôi có hai lá thơ. Xin mời mấy vị tiền bối đầy đủ đức vọng ra đây xem lá
thơ nầy. Nếu các vị tiền bối quyết định phải đền mạng, tôi Tiêu Công Lễ xin tự vận
ngay trước mặt quý vị. Tôi mà hơi cau mày cũng không phải là hảo hán.
Mấy lời đó gợi lòng hiếu kỳ của mọi người, ai nấy đều muốn tiến lại xem.
Tiêu Công Lễ nói:
- Hãy khoan! Xin Mẫn nhị gia giới thiệu ba vị tiền bối ra đọc trước.
Mẫn Tử Hoa không biết trong thơ nói là gì nhưng cũng vui lòng cử: Thập Lực Đại
Sư, Trịnh Khởi Văn, và Mai Kiếm Hòa ba người ra. Cả ba cầm lấy lá thơ lên khẽ đọc.
Anh em Trường Bạch Tam Anh mặt xám lại đứng một bên thủ thỉ bàn thầm. Thập Lực
Đại Sư đọc xong lá thơ liền nói:
- Theo ý bần tăng, Mẫn nhị gia nên dĩ hòa vi quý xóa mối thù đi, hóa địch làm
bạn!
Thập Lực Đại Sư là giám viện, viện Đạt Ma chùa Thiếu Lâm, ngoại công đã luyện
đến mức xuất thần nhập hóa. Thấy ông ta nói như vậy, ai nấy đều ngạc nhiên. Mẫn Tử
Hoa bán tín bán nghi, giằng lấy hai lá thơ xem mới được một nửa, đã xấu hổ vô cùng,
lịm đi không nói được nửa lời.
Bỗng thấy Mai Kiếm Hòa nói:
- Thơ nầy giả tạo không thể lừa ta được!
Vừa nói chàng vừa giằng lấy lá thơ xé làm muôn mảnh.Không ngờ trước mặt mọi người, Mai Kiếm Hòa lại dám hủy mất lá bùa hộ thân
của mình, Tiêu Công Lễ tức giận đến nổi mặt đỏ tai tía, không thể giữ nổi sự tầm tĩnh
nữa, múa đao quát lớn:
- Họ Mai kia! Ngươi có biết xấu hổ không?
Mai Kiếm Hòa lạnh lùng đáp:
- Không biết ai mới xấu hổ, giết anh ngưòi ta còn làm thơ giả để đổ oan cho người
đã khuất. Loại thơ nầy một ngày ta có thể viết hằng trăm lá.
Thập Lực Đại Sư và Trịnh Khởi Văn cũng đâm ra bán tín bán nghi, không biết ai
thật ai giả. Lúc bấy giờ trong phòng khách yên lặng như tờ.
Đại đệ tử của Tiêu Công Lễ là Ngô Bình thấy sư phụ bị khi thị như vậy, tức quá
nhảy ra múa đao chém Kiếm Hòa. Vội né mình rút kiếm ra đỡ, chỉ có một thế, Kiếm
Hòa đã gạt rơi đơn đao và dí mũi kiếm vào yết hầu Ngô Bình, quát lớn:
- Ngươi quỳ xuống. May đại gia sẽ tha chết cho tánh mạnh nhỏ xíu của mi khỏi
chết!
Các sư đệ khác khi nào chịu để Ngô Bình bị nhục như vậy. Ai nấy đều rút khí giới
xông cả vào trong phòng khách. Các bạn của Mẫn Tử Hoa cũng rút giở khí giới ra đối
địch. Thế là tiếng va chạm khí giới “loảng xoảng” náo nhiệt vô cùng. Ngô Bình liền lùi
ba bước, mà mũi kiếm của kẻ địch vẫn đi liền cổ họng. Mai Kiếm Hòa lại quát hỏi:
- Mi không quỳ ta đâm chết ngay?
Ngô Bình cứng cỏi đáp:
- Đành chết chớ ta không chịu nhục! Ngươi cứ đâm ta đi!
Tiêu Công Lễ nhảy lên trên ghế lớn tiếng nói:
- Mọi người hãy ngừng tay, coi ta đây!
Ông ta kề lưỡi đao vào cổ nói tiếp:
- Oan hữu đầu, trái hữu chủ! Ngày hôm nay vui lòng đền mạng cho Mẫn Tử Diệp
cho xong chuyện. Tất cả đồ đệ của ta hãy mau lui xuống.
Các môn đồ nghe lời lui ra tới cửa. Ai nấy đều buồn rầu, đăm đăm nhìn sư phụ.
Tiêu Công Lễ đang ra tay tự vận, Uyển Nhi bỗng kêu lớn:
- Cha, cái thơ nó đâu? Ông ta bảo thể nào cũng đến cứu cơ mà?
Tiêu Công Lễ lấy thơ ra xem, chỉ thấy vẽ cây thanh kiếm Kim Sà thôi, giơ lên cho
mọi người coi. Ai nấy đều không hiểu tờ giấy đó có dụng ý gì.
Lại nghe Tiêu Công Lễ nói lớn:
- Kim Sà đại hiệp, ông ta đến chậm một bước rồi!
Nói đoạn, ông ta liền giơ đao lên cứa cổ.
Ngờ đâu, nghe “keng” một tiếng, con đao của ông ta bị cái quái gì đụng mạnh rơi
xuống đất, bên cạnh ông ta bỗng có thêm một người. Người đó mi thanh mục tú, là
một thiếu niên trạc độ hai mươi. Chàng tới bằng cách nào không một ai hay. Thì ra
người đó là Viên Thừa Chí. Chàng khoanh tay đứng cạnh xem, thoạt tiên tưởng hai láthơ nọ có thể giải vây cho Tiêu Công Lễ được, thì mình khỏi phải lộ diện, có thể miễn
xung đột với môn đồ của nhị sư huynh. Ngờ đâu Mai Kiếm Hòa lại giở thủ đoạn đê
hèn đến thế, bất đắc dĩ chàng phải lộ mặt dùng quân cờ đánh rơi con dao của Công Lễ,
và tung mình nhảy tới lớn tiếng nói với mọi người rằng:
- Khi chúng tôi lên đường tới đây, Kim Sà đại hiệp có nói qua loa nội dung hai lá
thư đó cho chúng tôi nghe. Còn hai lá thơ bị xé nát đây, hai vị đại sư và đại gia đây đã
đọc qua rồi.
Vừa nói chàng vừa chắp tay vái chào Thập Lực Đại Sư và Trịnh Khởi Văn rồi nói:
- Bây giờ tôi xin đọc qua nội dung của hai lá thơ đó, là thật là giả, sẽ thấy rõ ngay.
Thập Lực Đại Sư và Trịnh Khởi Văn đều đáp:
- Phải đấy. Cậu cứ đọc đi!
Nhìn Mẫn Tử Hoa, Thừa Chí nói:
- Nếu tôi đọc ra, e mất sĩ diện của lịnh tiên huynh. Chẳng hay có nên đọc không?
Mẫn Tử Hoa đầu lộ hết gân xanh, la lớn:
- Anh tôi không phải là hạng người tồi bại như thế? Hai cái thơ nầy nhứt định là
giả.
Thừa Chí liền nói với Thanh Thanh rằng:
- Chú Thanh, chú đọc nội dung hai lá thơ đó ra xem.
Đằng hắng một tiếng, Thanh Thanh dõng dạc đọc.
Nàng thông minh khác thường, ở khách sạn đọc qua hai lá thơ một lần mà bây
giờ, nàng đọc lại không sót một chữ nào. Mới nghe hết cái thơ đầu, mọi người rỉ tai thì
thầm bàn tán. Mẫn Tử Hoa không thể nhịn được nữa, lớn tiếng quát tháo:
- Im mồm, thằng nhỏ kia, mi là ai?
Thanh Thanh chưa kịp trả lời, Mai Kiếm Hòa đã lên tiếng nói trước:
- Có lẽ thằng nhỏ nầy là thủ hạ của tên họ Tiêu kia cũng nên? Bằng không, nó
cũng là người được mời đến đánh giúp. Ai dám chắc chúng không xếp đặt trước để làm
ra như vậy?
Mẫn Tử Hoa tỉnh ngộ, kêu la:
- Mi bảo mi là người của Kim Sà Lang quân phái đến. Thật hay giả ai biết đâu
chỗ đó.
Thừa Chí hỏi:
- Phải thế nào các người mới tin?
Mẫn Tử Hoa rút kiếm ra rồi đáp:
- Trên giang hồ người ta đồn đãi võ công của Kim Sà Lang quân tài giỏi kinh
người nhưng chưa ai thấy qua. Nếu mi là hậu bối của Kim Sà Lang quân võ nghệ tất
phải hơn người. Vậy mi địch nổi thanh kiếm nầy của ta thì ta mới tin được.Thấy Thừa Chí ít tuổi, Mẫn Tử Hoa khinh thường mới thách chàng như vậy và
yên trí thế nào cũng thắng một cách dễ dàng. Như vậy, mọi người sẽ không tin hai lá
thơ kia là thật nữa.
Thừa Chí ngồi xuống bưng chén rượu uống, và gắp một miếng thịt ăn, vừa cười
nói:
- Muốn thắng kiếm của ngươi hà tất ta phải dùng tới võ nghệ chân truyền của Kim
Sà Lang quân. Ngươi bị người ta lợi dụng mà không hay biết tí gì! Tội nghiệp thật!
Mẫn Tử Hoa nổi giận nói:
- Ta bị ai lợi dụng? Thằng nhỏ kia, mi dám đấu thì ra đây, không dám thì cút
ngay đi!
Thừa Chí lại uống một hớp rượu, rồi nói:
- Nghe kiếm pháp phái Võ Đang nổi tiếng giang hồ đã lâu, vậy hôm nay âu là ta
thử một chút xem. Nhưng ta phải nói trước, nếu ta thắng, ngươi không được nhắc nhở
đến mối thù với Tiêu võ sư. Nhược bằng ngươi vẫn khăng khăng không chịu thì đã có
các vị tiền bối võ lâm ở đây giàn xếp cho.
Mẫn Tử Hoa tức giận nói:
- Cái đó lẽ tự nhiên rồi, ở đây có Thập Lực Đại Sư và Trịnh Đảo chủ các người
làm chứng. Còn mi thua ta thì sao?
- Ta sẽ quỳ lạy xin lỗi. Việc ở đây ta sẽ bỏ không dám dính vào nữa.
- Ta tưởng bang Kim Long có tổ chức quy mô như thế, tất phải có những hảo thủ
xuất sắc. Không ngờ toàn là những tên mảnh khảnh như đàn bà con nít cả.
Tiêu Uyển Nhi la lớn:
- Đàn bà con nít đã sao? Ta đánh cuộc với mi đây!
Tôn Trọng Quân nói:
- Hay lắm. Trịnh Đảo chủ làm nhân chứng hộ em nhé?
Lúc ấy có mấy sư huynh đệ của Uyển Nhi cũng đòi cá theo, nhưng gạt đi không
cho cá.
Trịnh Khởi Văn tuy là hải tặc giết người không chớp mắt nhưng với cuộc thử
thách nầy y cũng phải nhật thấy là rùng rợn, là ghê sợ, liền khuyên rằng:
- Hai cô sao không đánh cuộc son phấn lại thử thách giết chóc nhau tàn nhẫn như
vậy làm gì?
Uyển Nhi đáp:
- Y đã chặt gãy một cánh tay của La sư ca cháu thì cháu phải khoét được hai mắt
của y mới hả dạ.
Trịnh Khởi Văn không tiện khuyên nữa. Với giọng lạnh lùng, Mai Kiếm Hòa nói:
- Kể ra thì Tiêu cô nương cũng si tình với môn nhân của Kim Sà Lang quân đấy?
Chẳng thế sao cô lại chịu đem tánh mạnh ra hy sinh cùng y như vậy?
Uyển Nhi mặt đỏ bừng đáp:- Còn ông, ông có muốn đánh cuộc gì không?
Thanh Thanh nghe Mai Kiếm Hòa nói như vậy tức giận vô cùng, la lớn:
- Tôi vui lòng đánh cuộc với tên Mạt ảnh Tử nầy?
Mai Kiếm Hòa nói:
- Mi muốn cuộc gì?
Thanh Thanh trả lời:
- Ta cùng cuộc với ngươi, ba chấp một, nếu bạn ta thua, ta sẽ gọi ngươi ba tiếng
“Cha”. Trái lại ngươi phải gọi ta một tiếng “Cha” như vậy!
Mọi người không nhịn được cười, đều cảm thấy lời lẽ thanh niên nầy thật khôi
hài.
Mai Kiếm Hòa nói:
- Ai thèm đùa giỡn với mi, ta chờ đợi ở đây nếu y có thắng ta sẽ lãnh giáo với mi
vài hiệp.
Thanh Thanh trả lời:
- Ngươi nói như vậy, khúc kiếm cụt nầy lại còn lợi hại hơn “Lưỡng Nghi” kiếm
pháp của phái Võ Đang hay sao?
Mai Kiếm Hòa nói:
- Ta là phái Hoa Sơn, hai bạn kia là phái Võ Đang, phái nào cũng thế kiếm trác
tuyệt riêng, ngươi khá câm mồm chớ khiêu khích như thế.
Thấy mấy người cãi lý luôn miệng, Đồng Huyền đạo nhân nóng ruột kêu lên:
- Đừng nói nữa. Nầy thằng nhỏ kia, coi kiếm.
Vừa dứt lời, y múa kiếm đâm Thừa Chí, bên nầy Mẫn Tử Hoa cũng múa kiếm
xông vào. Một người, tay trái cầm kiếm, một người, tay phải cầm kiếm, cả hai đều theo
bát quái, tám tám sáu mươi tư quẻ, sinh sinh diệt diệt, tiêu tiêu chương chương, thế nào
cũng co ẩn gió sấm trong đó.
Trước kia, Kim Sà Lang quân luận kiếm với Hoàng Mộc đạo nhân đã biết Lưỡng
Nghi kiếm pháp có nhiều chỗ sơ hở, và đã đề nghị với Đạo Nhân rồi. Nhưng trưởng
môn của phái Võ Đang có tánh kiêu ngạo, không chịu mới trả lời rằng:
- Kiếm pháp của tôi, dù có sơ hở đi chăng nữa, nhưng tôi dám chắc, trong thiên hạ
không ai phá nổi.
Vì thế Kim Sà Lang quân không tiện nói thêm. Sau Ôn Thị Ngũ lão mời hảo thủ
các phái đến địch với Kim Sà Lang quân, trong đó cũng có kiếm khách phái Võ Đang.
Lúc đối địch, Kim Sà Lang quân đã nhằm những chỗ sơ hở mà chỉ mấy hiệp đã phá tan
được kiếm pháp Lưỡng Nghi. Trong Kim Sà Bí Kíp, ông ta cũng viết rõ cách phá kiếm
pháp đó, nên Thừa Chí không sợ hãi gì cả. Trông bóng kiếm của hai kẻ địch, chàng
xuyên đi xuyên lại, ung dung vô cùng.
Đồng Huyền và Mẫn Tử Hoa hết sức đánh thật nhanh mà không sao đụng được
vào người Thừa Chí. Những người đứng cạnh càng xem càng lạ. Trịnh Khởi Văn nói
với Thập Lực Đại Sư rằng:- Kinh công của thiếu niên nầy đẹp tuyệt, có lẽ là đệ tử của Kim Sà Lang quân
thật cũng nên?
Thập Lực Đại Sư gật đầu đáp:
- Trong phái hậu sinh, người tài ba như y kể cũng hiếm có lắm.
Đánh đến nổi khùng, Mẫn Tử Hoa tiến vào trong cung, cầm kiếm đâm thẳng vào
ngực Thừa Chí. Đồng thời, Đồng Huyền cũng sử dụng một thế “Tả Hữ Khai Cung”, tả
đâm một kiếm, hữu đâm một kiếm. Hai người hợp sức tấn công khiến Thừa Chí không
còn chỗ tránh. Chàng bỗng phi thân tiến thẳng vào chui qua đáy kiếm, đầu húc vào
bụng Mẫn Tử Hoa. Chàng mới dùng có ba phần sức mà Mẫn Tử Hoa đã loạng choạng
suýt ngã. Đồng Huyền sợ quá, liên hoàn đâm liền ba kiếm, hết sức cản trở. Mẫn Tử
Hoa nhờ vậy mới đứng vững liền lên tiếng chưởi:
- Quân mất dạy nầy, mầy dám húc đầu vào bụng ông mầy à?
Lần này ra tay, Thừa Chí muốn giải hòa, chớ không muốn mất lòng các nhân vật
trên chốn giang hồ, và cũng không muốn gây thù chuốc oán với họ. Nhưng lúc nầy
Mẫn Tử Hoa đã lên tiếng chưởi như vậy, nhục đến người trên, Thừa Chí nổi giận, trong
lòng tính toán hôm nay không dỡ chút võ công để khuất phục họ, thì việc nầy khó kết
liễu được. Vì lát nữa xử trí hai tên giặc mãi quốc Trường Bạch Tam Anh, chỉ sợ người
khác không phục. Nghĩ đoạn, chàng nhảy đến cạnh bàn, cầm chén rượu ngửng đầu
uống cạn, rồi la lớn:
- Đánh mau lên, ta còn chưa ăn no đâu.
Thấy khinh mình quá đáng như vậy, Mẫn Tử Hoa càng tức giận, múa kiếm càng
nhanh, xong lại gần Thừa Chí. Đồng Huyền vội khẽ nói:
- Mẫn sư đệ chớ quá nóng nảy, đừng trúng kế khiêu khích của y.
Mẫn Tử Hoa tỉnh ngộ ngay. Hai người lại chia làm tả hữ vây Thừa Chí ở giữa.
Gỡ được mấy thế, Thừa Chí bỗng nhảy ra ngoài vòng để chén xuống bàn la lớn:
- Chú Thanh rót rượu cho tôi!
Thanh Thanh nói:
- Vâng!
Thừa Chí cầm cái ghế, đứng cạnh bàn, cả hai mũi kiếm của địch đánh tới, chờ
rượu rót xong, để ghế xuống, cầm chén rượu lại nhảy vào giữa. Ngoạm đùi gà, vừa nhai
vừa nói:
- Lưỡng Nghi kiếm pháp đã có nhiều chỗ sơ hở, hai người lại không khéo sử dụng
thì đánh ta bị thương sao nổi?
Chàng uống một hớp rượu lại nói tiếp:
- Hồi nhỏ sư phụ ta bắt ta làm văn. Bây giờ hứng văn của ta nổi lên, ta phải làm
văn đây.
Đồng Huyền quát lớn:
- Thằng nhãi, coi kiếm!
Thừa Chí lớn tiếng nói:- Đầu đề bài văn hôm nay của ta là Sứ giả Kim Sà cười đấu hai ngốc tử ký.
Thanh Thanh cười nói:
- Đại ca, thế là nghĩa gì?
Thừa Chí đáp:
- Đó là đầu đề của bài văn.
Thanh Thanh lại nói:
- Hay đấy, anh làm mau lên, chỉ nhớ cho, lát nữa sẽ chép ra tờ giấy.
Thừa Chí nói:
- Ô hô! Bảo kiếm gia, là lợi khí giết người. Ngốc tử gia là biệt hiệu của kẻ ngu,
một ngốc tử để giải buồn cho người, hai ngốc tử làm cho người ta ôm bụng cười bò, mà
nay hai ngốc tử tay cầm bảo kiếm muốn mưu sát người, khiến ta phải phun rượu cười
chảy nước mắt!
Thanh Thanh lớn tiếng nói:
- Phun rượu cười chảy nước mắt, câu nầy đáng khuyên.
Thừa Chí tránh liền ba miếng hiểm, lại nói tiếp:
- Ngã là Sứ giả Kim Sà, vui lòng làm Lễ Trọng, mà chư quân cứ chấp nê. Không
quấy nhiễu luôn luôn: bốn phương quân tử, ngừng chén coi chiến, ba tên gian tặc lòng
lo ngay ngáy có cách gì mà giải được mối nguy nầy! Duy chỉ có đánh ngã nó!
Vừa dứt lời, chàng đột nhiên quay mình, đùi gà ở trong tay ném thẳng vào mặt
Mẫn Tử Hoa, và tiện tay gắp luôn mũi kiếm của Đồng Huyền vận sức vào đầu đũa,
quát lớn:
- Buông kiếm!
Quả nhiên thanh kiếm của Đồng Huyền bị giựt rơi xuống đất. Võ công tinh cường
giơ tay phải, chân trái quét tới, Đồng Huyền muốn cầu thắng trong khi bại. Thừa Chí
nhún mình nhảy lên tránh cái đá của địch, chén rượu trong tay bay ra tức thì. Chén
rượu đó ném trúng huyệt “khúc xích” của Mẫn Tử Hoa. Cảm thấy tay tê liệt, Mẫn Tử
Hoa không cầm vững thanh kiếm bỏ rơi xuống đất. Dùng thế “Hàn Nhà phó thủy”,
Thừa Chín nhảy xổ xuống nhặt lấy song kiếm và nói lớn:
- Các ngươi chưa được thấy một người sử dụng “Lưỡng Nghi kiếm pháp” thì đây
lưu ý mà xem.
Chàng múa song kiếm, tả công hữu thủ, hữu tiến tả lui, một thế một thức, quả
nhiên không sai Lưỡng Nghi kiếm pháp tí nào, chàng hai tay sử dụng kiếm thuật phức
tạp như vậy, mà kiếm nào công lực cũng rất mạnh, các người đứng xem xung quanh
những bọn trẻ không nói làm gì, còn Thập Lực Đại Sư, Truy Phong Kiếm Vạn Phương,
Trịnh Khởi Văn, Côn Lôn phái Chương Tâm Nhứt, và Hoa Sơn phái Mai Kiếm Hòa
vân vân, đều ngơ ngác nhìn.
Chàng sử dụng xon 64 miếng Lưỡng Nghi kiếm pháp, thét lên một tiếng, hai kiếm
thoát khỏi tay bay ra cắm lên xà nhà ngập sâu đến tận cán.Thế võ đó là tuyệt chiêu của Mục Nhân Thanh phái Hoa Sơn sáng chế ra. Vừa giở
tuyệt kỹ xong, Thừa Chí buông tay, lùi ra một bên. Lúc bây giờ, tiếng vỗ tay nổ lên
như pháo ran.
Trong khi mọi người đang khen ngợi, Thanh Thanh lớn tiếng nói:
- Ha, ha có người sắp phải gọi ta “cha” đây.
Mai Kiếm Hòa mặt sầm lại, đưa mắt nhìn Thanh Thanh, tay để lên cán kiếm.
Trịnh Khởi Văn cười nói:
- Tiêu cô nương, cô đã được cuộc rồi. Cô đến đây nhận số tiền nầy đi!
Nói đoạn, y đẩy mấy thoi vàng lại đầu bàn đằng nầy. Tiêu Uyển Nhi nhận lấy số
vàng, cúi chào cảm ơn, và nói:
- Cám ơn bác, tôi lấy số vàng nầy thưởng người nhà hộ bác!
Nói tới đây, nàng nói với các người nhà của Trịnh đảo chủ rằng:
- Số tiền chín ngàn lạng bạc nầy đây là tiền được giữa tôi với Trịnh Đảo chủ đánh
đố với nhau. Các vị ở xa tới, bang Kim Long chúng tôi tiếp đãi thiếu chu đáo. Tôi rất
lấy làm hổ thẹn. Hiện giờ, tôi mượn hoa hiến Phật. ở đây có rất nhiều anh em theo hầu
các chú bác, huynh tỷ tới dự tiệc. Vậy tôi lấy số tiền nầy chia ra, tặng mỗi anh em một
trăm lạng. Ngày mai, tôi xin sai người đưa đến tận chỗ ở.
Các người thấy trận oán cừu đã vô hình giải tán. Bang Kim Long xử trí rất khéo
léo, ai nấy đều vui vẻ. Chỉ có Mẫn Tử Hoa và Đồng Huyền bại trận mất hết sĩ diện.
Tiêu Công Lễ nói:
- Năm xưa, tánh đệ quá nóng, làm việc lỗ mãng, để đến nổi lỡ tay giết chết huynh
trưởng của Mẫn nhị ca. Đệ ăn năn vô cùng. Bây giờ trước mặt các vị anh hùng, đệ xin
tạ lỗi Mẫn nhị ca. Uyển Nhi con đến chào Mẫn thúc thúc đi.
Vừa nói ông ta vừa cúi đầu chào Tử Hoa. Uyển Nhi cũng tiến đến quỳ xuống vái
lạy. Đã có lời nói trước, và lại đọc qua hai lá thơ, Tử Hoa biết lỗi ở mình, muốn tiếp
tục báo thù, sức mình làm không nổi, thì nhân lúc nầy xử hoà cho xong. Nghĩ xong, y
liền đáp lễ lại, nhưng nghĩ đến anh mình, nước mắt lại chảy quanh. Tiêu Công Lễ nói:
- Mẫn nhị ca đã xóa bỏ hiềm thù cũ, đệ cảm ơn vô cùng. Còn câu chuyện đánh
cuộc cái nhà, chỉ là một câu chuyện nói đùa, xin đại gia nầy đừng nhắc nhở đến nữa.
Ngày mai tôi sẽ cất một căn nhà khác biếu hai vị nhé?
Thanh Thanh lắc đầu nói:
- Điều đó không được. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lời đã nói ra không thể
hồi được.
Mọi người đều ngạc nhiên và nghĩ thầm: “Tiêu Công Lễ đã nhận lời cất cho căn
nhà khác, nhà đó tất phải lớn rộng gấp mười lần nhà của Mẫn Tử Hoa mà tại sao thanh
niên nọ lại cứ khăng khăng bắt buộc như vậy?”
Tiêu Công Lễ cúi chào Thanh Thanh và nói:
- Thưa chú em, ân tình của hai vị, tôi biết không sao đền bù xuể. Bây giờ, tôi lại
xin lão đệ giúp đỡ một lần nữa. ở cửa Nam thành, tôi có một biệt thự lớn, có cả vườn
hoa. Nếu hai vị vui lòng nhận cho, tôi cam đoan hai vị phải hài lòng.Thanh Thanh đáp:
- Vị Mẫn gia nầy vừa rồi muốn giết ông báo thù. Nếu ông nói đừng giết tôi nữa,
tôi kiếm người khác thay thế để cho bạn giết, cam đoan bạn phải hài lòng. Ông thử
nghĩ xem, liệu Mẫn gia có chịu không?
Bị nàng hỏi lại, Tiêu Công Lễ không sao trả lời được, quay đầu nói với Uyển Nhi
rằng:
- Đại gia nầy đã thích căn nhà ấy thì lát nữa con sai người nhà đem so tính, giá
mua căn nhà đó là tám nghìn ba trăm lạng bạc, sang gởi trả Mẫn nhị thúc.
Mẫn Tử Hoa nói:
- Thôi thôi, tôi lấy tiền làm quái gì! Đại trượng phu, nhứt ngôn ký xuất, tứ mã
nan truy. Thù oán giữa tôi với Tiêu gia từ đây là xong. Ngày mai tôi sẽ về quê ở, và
cũng không còn mặt mũi nào ở giang hồ làm ăn nữa. Cái nhà đớ cứ để hai vị nầy lấy đi
mà ở.
Nói xong, y quay chào mọi người một vòng, và nói tiếp:
- Quý bạn hữu không quản ngại đường sá xa xôi đến đây ra tay trợ giúp. Ngờ đâu,
đệ không ra gì, võ nghệ lại kém người, không thể trả thù cho người anh đã khuất. Và
còn làm quý vị mất công đi một chuyến, đệ xin báo đền một ngày sau nầy.
Thấy y nhanh nhẩu và trực tánh như vậy, Thừa Chí liền kêu gọi:
- Mẫn nhị gia tuy bại trong tay tôi. Nhưng sự thật võ nghệ của tôi còn kém hai vị
xa. Xin hai vị chớ có quan tâm đến điều đó. Tôi là hậu bối, xin cung cẩn tạ lỗi cùng hai
vị.
Mọi người đều ngạc nhiên, rõ ràng chàng đã thắng một cách vinh dự, tuy không
đánh bại hai người, sao chàng lại bảo là võ nghệ kém người?
Thừa Chí lại nói:
- Hai vị thua, là thua Kim Sà Lang quân, chớ không phải thua tôi bởi ông ta đã
đoán đúng những thế võ của hai vị, cho nên mới bảo tôi phải cố ý làm ra vẻ ung dung
kiêu ngạo, để chọc tức hai vị rồi thừa cơ mà chiến. Kim Sà Lang quân là đệ nhứt cao
thủ trong võ lâm hiện nay. Võ công của ông ta cao siêu không thể nào đo lường được.
Hậu bối không phải là môn đồ của ông ta, chỉ vì một trường hợp gặp nhau ngẫu nhiên,
tôi may mắn được ông ta dạy bảo cho ít thế, để đến đây giải vây mà thôi. Hai vị bại
trong tay ông ta, như thế chưa phải là gì nhục cho lắm. Hậu bối nói mấy lời đây, tuy
hơi sỗ sàng, nhưng đó là sự thật! Dù tôn sư Hoàng Mộc đạo trưởng còn sống, cũng
không địch nổi ông ta, thì hai vị làm sao mà thắng nổi.
Lời nói của Thừa Chí khiến Mẫn Tử Hoa và Đồng Huyền đạo nhân bán tín bán
nghi. Nhưng cả hai người đã nguôi cơn giận rồi. Đồng Huyền vái chào Thừa Chí rồi
nói:
- Thí chủ đã khiến sư huynh đệ của bần đạo khỏi mất sĩ diện, bần đạo rất cảm ơn.
Xin thí chủ cho biết cao tánh đại danh?
Thừa Chí chỉ Thanh Thanh nói:
- Vị nầy là triết tự của Kim Sà đại hiệp, họ Hạ, còn hậu bối đây họ Viên.Mẫn Tử Hoa vái chào Tiêu Công Lễ nói:
- Đệ quấy nhiễu đại gia nhiều quá. Chúng ta từ nay xa biệt.
Tiêu Công Lễ nói:
- Ngày mai, đệ sẽ đến quý phủ thỉnh tội!
Mẫn Tử Hoa vội nói:
- Đệ không dám.
Mọi người đang định cáo lui, Thanh Thanh liền lớn tiếng hỏi:
- Còn việc đánh cuộc khúc kiếm gãy thì sao?
Thấy cha đã thoát khỏi tai nạn, Uyển Nhi không muốn có gì lôi thôi nữa, vội nói:
- Hạ gia, xin đừng nói tới câu chuyện nhỏ mọn ấy nữa. Mời Hạ gia vào xơi nước.
Thanh Thanh nói:
- Xin cô hãy để cho tôi chờ một thằng nhỏ gọi tôi là cha đã.
Mai Kiếm Hòa và Tôn Trọng Quân không thể chịu đựng nữa cùng nhảy ra giữa
sảnh. Mai Kiếm Hòa chỉ Thừa Chí nói:
- Người là môn đồ phái nào? Vừa rồi, thế võ lao song kiếm cắm lên xà nhà là thế
võ của phái Hoa Sơn chúng ta. Chẳng hay ngươi học lóm ở đâu thế?
Lúc đó đứng sau sư huynh, Lưu Bội Sinh cũng bước ra, lớn tiếng hỏi:
- Tại sao vừa rồi ngươi lại dám sử dụng Phục Hổ Chưởng của chúng ta? Ngươi
học trộm ở đâu? Nói mau?
Thừa Chí cười nói:
- Việc gì ta phải học trộm?
Tôn Trọng Quân hỏi:
- Hừ! Tiểu tặc, học trộm còn không nhận phải không?
Mai Kiếm Hòa nghiêm nét mặt nói:
- Vậy ngươi học những thế võ ấy ở đâu?
Thừa Chí đáp:
- Ta là môn hạ của phái Hoa Sơn.
Tôn Trọng Quân tiến lên một bước, chỉ vào mặt chàng mắng chưởi:
- Vừa rồi, ngươi đem nhãn hiệu cái Kim Sà Lang quân ra khoe khoang giỏi lắm!
Bây giờ ngươi lại giở phái Hoa Sơn ra dọa người! Người có biết bà cô người là môn
phái nào không? Hà, hà! Bây giờ thật là Lý Quỳ giả hiệu gặp Lý Quỳ chánh tông
nhé? Nói thật cho ngươi biết, ba anh em chúng ta mới chánh là môn phái Hoa Sơn.
Thừa Chí điềm tĩnh trả lời:
- Tôi đã nói ngay lúc đầu rồi. Tôi với Kim Sà đại hiệp không có liên can gì, chỉ là
bạn hữu của hiền lang ông ta thôi. Còn ba vị là môn đồ của phái Hoa Sơn, tôi đã biết từ
trước kia rồi. Chúng ta cùng người nhà cả.Trong ba sư huynh đệ nọ, Lưu Bội Sinh là người thận trọng hơn cả, liền nói:
- Các môn _????_ sự _????_ không có anh bạn đó. Tôn sư muột có nghe thấy
Hoàng sư bá gần đây thu nhận người đồ đệ nào không?
Tôn Trọng Quân đáp:
- Người cẩn thận và tự trọng như Hoàng sư bá có bao giờ thèm nhận những quân
bịp bợm làm đồ đệ đâu.
_????_ và đánh gãy thanh kiếm của nàng, nên nàng căm giận vô cùng, hơn nữa
tánh đàn bà hẹp lượng, mới ăn nói sỗ sàng như vậy.
Thừa Chí vẫn điềm tĩnh nói:
- Phải, Hoàng sư huynh Hoàng Chân rất tự trọng. Không bao giờ anh ta lại thâu
nhận đồ đệ bậy bạ.
Thấy chàng gọi Hoàng Chân là sư huynh, mọi người đều kinh ngạc. Lưu Bội Sinh
quát hỏi:
- Sự thật ngươi học võ của phái Hoa Sơn ở đâu? Phải nói mau?
Thừa Chí đáp:
- Sư phụ ta họ Mộc! Tên ông ta chữ trên là “Nhân”, chữ dưới là “Thanh”. Các
người trên giang hồ đều tôn ông ta là “Bát Thủ Tiên Vượn.”
Thấy Thừa Chí võ nghệ xuất chúng lại tự xưng là môn hạ phái Hoa Sơn, Mai
Kiếm Hòa bán tín bán nghi. Thoạt tiên, y tưởng chàng là môn đồ của phái khác, gần
đây mới chuyển sang học võ của Hoàng Chân. Bây giờ y lại nghe chàng nói là đồ đệ
của sư tổ, tất nhiên là nói láo. Y nghĩ: “Hành tung của sư tổ rất phiêu phất, chính ta đây
cũng chỉ được gặp mắt một, hai lần thôi. Sư phụ ta Quy Tân Thụ năm nay đã năm mươi
tuổi rồi, tên thiếu niên nầy tuổi trẻ như thế, mà dám mạo nhận là sư thúc. Y không biết
cái chết là gì!” Nghĩ xong, y khinh khỉnh nói:
- Theo lời ngươi nói, thì người là sư thúc chúng ta đấy?

Thừa Chí đáp:
- Tôi đâu dám nhận làm sư thúc của ba vị đại anh hùng, đại hào kiệt cơ chớ!
Thấy giọng nói của chàng có vẻ châm biếm, Mai Kiếm Hòa lại hỏi:
- Thưa sư thúc đại nhân, chẳng lẽ chúng ta đã làm nhục mạ thanh danh của phái
Hoa Sơn hay sao? Hà, hà... Ngươi hãy dạy bảo ba đứa tiểu sư điệt tội nghiệp nầy vài
miếng võ thử xem?
Tuổi của Kiếm Hòa đã ba mươi bảy, tám rồi. Thấy y nói như vậy, Mẫn Tử Hoa và
những bạn cùng tới đều ôm bụng cười ồ.
Thừa Chí nghiêm nét mặt nói:
- Nếu Quy Tân Thụ sư huynh ở đây, anh ta sẽ tự dạy bảo các người.
Bỗng đứng phắt dậy, Mai Kiếm Hòa rút kiếm ra rồi mắng chưởi liền:
- Thằng ngu kia, ngươi còn ở đấy nói bậy phải không?Thấy mọi việc yên ổn cả, nay vì một việc nhỏ mọn lại khơi tranh đấu, Tiêu Công
Lễ rất lo ngại, vội nói:
- Viên gia đây nói đùa đấy. Xin Mai gia hãy nguôi cơn giận. Nào, tất cả lại đây,
chúng ta uống cạn một chén.
Ngay cả Tiêu Công Lễ cũng không tin Thừa Chí là sư thúc của Mai Kiếm Hòa.
Mai Kiếm Hòa lớn tiếng nói:
- Thằng ngu kia, mi quỳ xuống lạy ta ba lạy, gọi bằng sư thúc, ta cũng lắc đầu
không thèm nhận những hạng như mi làm sư điệt. Mi đã biết chưa?
Bên này, Thanh Thanh lại lên tiếng:
- Nầy tên Mạt ảnh Tử kia, ngươi phải gọi ta là cha trước đi!
Thừa Chí quay đầu lại bảo Thanh Thanh:
- Chú Thanh, chú đừng có quấy nữa.
Rồi chàng lại nói với Mai Kiếm Hòa:
- Tôi chưa gặp Quy sư huynh bao giờ. Hơn nữa ba vị lại lớn tuổi hơn tôi, theo lý
ra, xưng là sư thúc thật. Nhưng hành vi của ba vị ngày hôm nay cũng quá đáng lắm!
Cau mày, ngửng mặt lên cả cười, Mai Kiếm Hòa đã tức giận vô cùng, liền quát
lớn:
- A, tên nhỏ nầy, mi còn dám dạy bảo chúng ta phải không? Ba anh em ta đã làm
điều gì lầm lỗi nào? Chẳng lẽ chúng ta ra tay giúp bạn cũng không nên hay sao?
Thừa Chí nói:
- Mười hai giới điều của Tổ sư phái Hoa Sơn chúng ta truyền lại. Trong đó điều
thứ ba, thứ năm, thứ sáu, và thứ mười một là những gì?
Mai Kiếm Hòa ngẩn người ra chưa dám trả lời, Tôn Trọng Quân đã cầm thanh
kiếm gãy, nhắm mặt Thừa Chí ném tới, và quát lớn:
- Mi hay, hãy giở võ Hoa Sơn của mi ra xem đã?
Chờ thanh kiếm gãy tới gần, Thừa Chí dùng hay bàn tay trên dưới chập lại “bốp”
một tiếng. Mẩu kiếm đã nằm yên trong hai bàn tay, chàng liền nói:
- Miếng này gọi là “Hoành bái Quan Âm” phải không?
Mai Kiếm Hòa và Lưu Bội Sinh ngạc nhiên, cùng nghĩ thầm: “Miếng ấy là
Chưởng pháp của bổn môn thật. Y sử dụng tài quá! Sư phụ mình chưa chắc đã làm
giỏi như y!” Nghĩ đoạn, Lưu Bội Sinh tiến lên một bước nói:
- Phải, miếng vừa rồi đúng là Chưởng pháp của bổn môn rồi. Để ta thỉnh giáo thử
trước.
Thừa Chí nói:
- Lưu đại ca biệt hiệu là Thần Quyền Thái Bảo, chắc hai thế “Phách Thạch” và
“Phá Ngọc” trong “Phục Hổ Chưởng” của đại ca tất phải thạo lắm phải không?
Lúc nầy Lưu Bội Sinh đã không dám khinh chàng như trước, vội nói:- Võ của tôi mới học được chút ít bên ngoài của sư phụ thôi. Chớ tôi đâu dám
nhận là thuần thục các thế võ đó.
Thừa Chí nói:
- Lưu đại ca không nên khiêm tốn như vậy. Lúc đại ca đấu tay đôi với Quy sư
huynh tôi mà sư huynh sử dụng “Hồn Thiên Công” thì đại ca có thể tiếp được mấy
hiệp?
Lưu Bội Sinh đáp:
- Tôi chỉ tiếp được mười hiệp đầu thôi, còn mười hiệp sau thì tôi chịu không nổi.
Thừa Chí lại hỏi:
- Nghe nói Quy sư huynh tôi biệt hiệu là Thần Quyền vô địch, chắc quyền pháp
của anh ta phải tinh xảo lắm. Lưu đại ca có thể đỡ được trên mười hiệp, như thế kể
cũng hiếm lắm. Bốn chữ Thần Quyền Thái Bảo đại ca có thể dùng mà không hổ thẹn.
Lưu Bội Sinh nói:
- Biệt hiệu đó người ta bông đùa ban cho đấy. Chớ sự thật võ nghệ của tôi kém
lắm.
Thấy Lưu Bội Sinh càng nói càng cung kính thiếu niên nọ, hình như anh ta có ý
muốn nhận thiếu niên kia là sư thúc, Tôn Trọng Quân nổi giận nói:
- Lưu sư huynh anh làm gì thế? Người ta mới nói khoác vài câu, anh đã sợ mà
phải vội nhận xằng ư?
Thừa Chí hỏi:
- Vậy phải thế nào, ba người mới tin tôi là sư thúc?
Lưu Bội Sinh đáp:
- Xin dùng bổn môn quyền pháp đấu với tôi vài hiệp thắng tôi.
Thừa Chí nói:
- Tưởng gì, chớ thế thì dễ lắm. Nếu anh tiếp được tôi năm hiệp, hết hiệp thứ năm
mà không thua, thì tôi là giả hiệu. Như thế đã được chưa?
Mai Kiếm Hòa nghe chàng nói, chỉ cần năm hiệp là thắng nổi Lưu sư đệ, một tay
giỏi quyền nhứt trong công môn mình, trong lòng vẫn cho là nói khoác, liền nói xen
vào:
- Được để tôi đếm cho.
Lưu Bội Sinh cúi chào rồi nói:
- Võ nghệ tôi còn non kém lắm làm ơn nhẹ tay cho.
Thừa Chí từ từ bước lại gần vừa nói vừa ra tay đánh:
- Hiệp thứ nhứt, tôi dùng thế “Thạch Phá Thiên Kinh”, liệu mà đón đỡ!
Lưu Bội Sinh đáp:
- Vâng!Vừa đỡ y vừa nghĩ: “Có ai đấu võ lại nói trước tên thế võ cho kẻ địch biết như thế
nầy bao giờ chưa? Thế nào chàng ta cũng đánh lừa mình. Cố ý nói tên thế võ để mình
chú ý bên trên rồi chàng ta xuất kỳ bất ý tấn công phía dưới mình cũng nên?” Nghĩ
vậy, dùng bàn tay phải đỡ hờ cái mặt, tay trái nắm quyền để ngang giữ bụng dưới, chờ
Thừa Chí tấn công phía dưới là trảm quyền đánh xuống.
Ngờ đâu, Thừa Chí xông tới, tay trái vuốt hờ, tay phải nhân lúc thâu hồi, tay trái
một chưởng đánh thẳng vào người Lưu Bội Sinh. Thế võ nầy đúng thế là võ tuyệt cú
của môn phái Hoa Sơn. Lưu Bội Sinh vội giơ bàn tay phải ra cản, khi chỉa tới mặt đối
phương, bỗng ngừng tay lại, Thừa Chí hỏi:
- Tại sao anh không tin tôi? Một tay trái của anh chống sao nổi tay phải của tôi.
Thấy thế đánh của Thừa Chí quá hùng mạnh, Lưu Bội Sinh cũng một tay không
sao cản nổi, đang sợ bị đánh vỡ mũi, ngờ đâu Thừa Chí bỗng ngừng tay lại. Lưu Bội
Sinh vộ giơ tay trái lên, đang nắm quyền liền đổi ra chưởng, hợp cùng tay phải, song
chưởng đẩy mạnh một cái, mới đẩy lui được tay phải của đối phương. Thu quyền lại,
Thừa Chí nói:
- Ba thế sau đây là: “Lúc Phách Tam Quan”, “Phao Chuyên Dẫn Ngọc”, và “Kim
Cương Chế Vĩ” (ba thế trên nghĩa là: Bỏ mạnh ba quan ải, Ném gạch dụ ngọc, và Kim
Cương kìm chế đuôi). Tôi sẽ đánh cả một lúc thì anh đỡ bằng những thế võ nào?
Không phải nghĩ ngợi, Lưu Bội Sinh trả lời ngay rằng:
- Tôi sẽ dùng ba thế như sau: “Phong Bế Thủ” (tay phong tỏa kín đáo), “Bạch Vân
Xuân Tụ” (mây trắng ra tụ trong rặng núi), và “Bàng Hoa Phất Liễu” (dựa hoa phủi
cành liễu).
Thừa Chí nói:
- Anh sử dụng hai thế đầu đúng đấy, còn thế sau thì sai. Anh nên biết thế võ
“Bàng Hoa Phất Liễu” là thế thủ mà có cả thế công nữa. Nếu anh dùng nó đấu với
người ngang sức thì không thế võ nào thích hợp bằng. Nhưng vì thế nầy nửa công nửa
thủ, tất nhiên anh phải chia sức lực ra làm đôi. Như thế anh tiếp sao nổi “Kim Cương
Chế Vĩ” của tôi.
Lưu Bội Sinh nói:
- Nếu vậy, tôi dùng luôn thế tấn “Thiên Cân Trụy Địa” (nghìn cân rơi xuống đất).
Thừa Chí nói:
- Phải! Anh đón đánh nhé!
Vừa dứt lời, chàng giơ tay phải lên, Lưu Bội Sinh vội dùng những thế võ đã định
ra đỡ. Ngờ đâu Thừa Chí giơ tay phải lên đến lưng chừng, tay phải bổ thẳng xuống,
đồng thời nói rằng:
- Võ nghệ không nên cố chấp quá, _????_ dạy thế “Bách Tam Quan” phải dùng
_????_ phải. Nhưng anh tùy cơ ứng biến, sử dụng chưởng tay trái cũng có thể được.
Miệng nói, tay vẫn không ngừng. Không chờ Lưu Bội Sinh phong bế, Thừa Chí
nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay đối phương kéo mạnh về phía trước. Lưu Bội Sinh vội dùng
thế “Bạch Vân Xuất Tụ” ra gỡ và lấy tấn đứng lên ngay chớ y không dám thừa cơ tấncông lại. Nhưng y đã bị Thừa Chí giơ tay trái đẩy mạnh chưởng lực lại, hắn ngã về phía
trước một bước và phải chạy quanh một vòng mới đứng vững lại được.
Thừa Chí nói:
- Khá đấy, còn thế thứ năm, tôi dùng kiểu cách bắt đầu ra tay của thế “Phá Ngọc
Quyền”.
Thấy chàng không sử dụng cả thế đó mà chỉ lấy kiểu cách bắt đầu thì đánh gì,
Lưu Bội Sinh rất lấy làm lạ, lẳng lặng không nói gì. Thấy Lưu Bội Sinh nghi ngờ, Thừa
Chí liền giải thích rằng:
- Anh tưởng kiểu cách bắt đầu của thế võ chỉ là lề lối chào nhau mà thôi sao, còn
khi lâm trận thì vô dụng phải không? Anh nên rõ, Tổ sư sáng tạo ra pho quyền nầy,
nhứt cử nhứt động đều là những miếng võ lợi hại đánh thắng kẻ địch cả. Anh coi đây!
Vừa nói vừa khom lưng, hữu quyền hợp với tả chưởng, Thừa Chí vái chào. Nhân
cai vái đó, chàng nhảy xổ lạ, cả quyền lẫn chưởng đều đánh vào hạ bộ bên trái của Lưu
Bội Sinh. Không sao đứng vững được, Lưu Bội Sinh bỗng bay người lên cao, rồi lại rơi
xuống. Khi y sắp rơi xuống đất, Thừa Chí đã chạy tới đỡ luôn và đặt đứng vững xuống
đất.
Lưu Bội Sinh vội vàng quỳ xuống vái lạy và nói:
- Hậu bối không biết sư thúc, vừa rồi đã vô lễ xúc phạm. Xin sư thúc nể mặt sư
phụ cháu xá lỗi cho.
Thừa Chí vội đáp lễ và nói:
- Lưu đại ca lớn tuổi hơn tôi. Chúng ta coi nhau như anh em thì hơn.
Lưu Bội Sinh nói:
- Điều nầy cháu không dám. Quyền pháp của sư thúc thật là thần diệu vô cùng.
Vừa rồi tuy gọi là đấu chơi nhưng sự thật sư thúc đã chỉ bảo cho cháu những quyền
pháp tinh vi của bổn môn, cháu thấy cảm ơn vô cùng. Cháu thể nào cũng ôn tập những
thế võ ấy luôn luôn.
Thừa Chí mỉm cười không nói năng gì. Nhờ năm thế quyền pháp đó mà sau nầy
quyền thuật của Lưu Bội Sinh càng cao siêu hơn trước nhiều. Vì vậy y suốt đời cung
kính Thừa Chí không kém gì sư phụ.
Lúc nầy Mai Kiếm Hòa và Tôn Trọng Quân không còn nghi ngờ gì nữa. Riêng
Kiếm Hòa tự thị đã học được tinh túy kiếm pháp của bổn môn nghĩ thầm: “Quyền pháp
của ngươi tuy cao siêu thật nhưng kiếm pháp chắc đâu ngươi đã thắng nổi ta?” Y đang
nghĩ ngợi thì Tôn Trọng Quân đã lớn tiếng gọi:
- Mai sư huynh đấu thử kiếm pháp của y xem.
Mai Kiếm Hòa gật đầu, rồi nói với Thừa Chí:
- Tôi muốn lãnh giáo các hạ mấy thế kiếm.
Lúc nầy giọng nói của y đã khiêm tốn nhiều nhưng mặt y vẫn còn vẻ vênh váo,
kiêu ngạo vô cùng. Thừa Chí nghĩ: “Chắc tên ầy đã học được kiếm pháp chân truyền
của bổn môn. Sau khi ra giang hồ hành đạo, y chưa gặp địch thủ nên được người ta
khen ngợi quá đáng, mới có thái độ kiêu ngạo và hành vi hỗn xược như vậy. Người nầykhông có tinh thần phục thiện như Lưu Bội Sinh, ta phải cho y một bài học, sau nầy y
mới khỏi làm nhục đến môn phái Hoa Sơn mình.” Nghĩ đoạn, chàng liền nói:
- Đấu kiếm cũng được, nhưng sau khi biết thắng bại rồi anh phải lắng tai nghe
mấy lời trung ngôn nghịch nhĩ của tôi.
Mai Kiếm Hòa kiêu ngạo đáp:
- Bây giờ còn chưa biết ai thắng ai bại, ngài nói như vậy hơi sớm quá.
Thấy Mai Kiếm Hòa đã rút kiếm ra đứng phía trái sửa soạn đấu. Lưu Bội Sinh vội
gọi:
- Mai sư huynh phải đứng ở phía dưới mới phải.
Mai Kiếm Hòa làm như không nghe vẫn đứng yên nghênh địch. Theo quy luật
của phái Hoa Sơn, người dưới thủ kiếm học võ với bề trên phải đứng phía dưới. Như
vậy tỏ ra mình không dám đối địch, chỉ xin tôn trưởng chỉ bảo cho vài thế võ mà thôi.
Lúc nầy Mai Kiếm Hòa đứng ở phía trái, hiển nhiên y vẫn chưa chịu nhận Thừa Chí là
sư thúc, chưa sửa soạn gì, Mai Kiếm Hòa liền thúc giục:
- Mời các hạ dùng kiếm!
Thừa Chí nghĩ ngợi giây phút, liền nói với Tiêu Công Lễ:
- Tiêu lão bá, xin cho mượn mười thanh kiếm ra đây.
Tiêu Công Lễ vội nói:
- Viên tướng công chớ gọi tôi như vậy. Tôi đâu dám nhận.
Tiêu Uyển Nhi ra hiệu cho mấy người môn đồ bưng mười thanh kiếm vào. Mấy
người môn đồ vội ra lựa chọn mười thanh kiếm thật tốt đem vào bày la liệt trên bàn.
Mọi người đều nhìn cả vào Thừa Chí để xem chàng tuyển dụng thanh kiếm nào. Ngờ
đâu, chàng chỉ lấy thanh kiếm gãy của Tôn Trọng Quân, vừa cười vừa nói:
- Tôi dùng thanh kiếm gãy nầy vậy.
Nghe thấy chàng nói như vậy, ai nấy đều ngạc nhiên nghĩ thầm: “Nửa thanh kiếm
nầy lại không có cán xem chàng sử dụng bằng cách nào?” Thừa Chí dùng ngón tay cái
và ngón tay trỏ kẹp lưỡi kiếm gãy kia, rồi lên tiếng gọi:
- Mời anh tấn công!
Mai Kiếm Hòa cả giận, nghĩ thầm: “Mi khinh thường ta như vậy, chứ đừng có cáu
ta nhé!” Nghĩ xong, y cầm kiếm phất một cái, thanh kiếm như làn sóng điện, ánh sáng
lập lòe và tiếng kêu “vo vo”. Lên oai xong, y liền nói:
- Coi kiếm!
Nhắm cổ tay phải của Thừa Chí, Kiếm Hòa đâm thẳng mũi kiếm. Thừa Chí phản
công linh hoạt. Tấn công vào nhược điểm đó đối phương tất phải lúng túng. Lúc ấy tầm
mắt của hơn hai trăm người có mặt tại đó đều nhìn vào lưỡi kiếm của Kiếm Hòa, ai nấy
đều im hơi tiếng lo thay cho Thừa Chí. Thấy kiếm của Kiếm Hòa đâm tới, Thừa Chí
không nhảy ra ngoài tránh, mà bỗng giơ lưỡi kiếm cụt ra đỡ thanh kiếm của địch. Hai
thanh kiếm vừa va chạm nhau, người ta chỉ nghe “cách” một tiếng và tiếp theo đó la
tiếng “keng”. Thanh kiếm trong tay Mai Kiếm Hòa đã bị gãy đứt. Mà chỗ gãy lại ở
liền ngay đốc kiếm. Trong tay y chỉ còn cầm cái cán kiếm thôi. Ai nấy đều ngơ ngácnhìn nhau không biết chàng dùng thế võ gì mà lại rung gãy khí giới của Kiếm Hòa như
vậy.
Chỉ mặt bàn, Thừa Chí nói:
- Tôi đã gọi người lấy sẵn mười thanh kiếm cho anh, mau ra mà đổi đi!
Đến lúc nầy mọi người mới hay chàng đòi lấy mười thanh kiếm như vậy là để sẵn
cho đối phương thay dùng.
Mai Kiếm Hòa vừa sợ vừa giận, nhặt luôn một thanh kiếm ở trong bàn và đâm
ngay vào hạ bộ Thừa Chí. Biết miếng đó là hư, chàng không thèm gạt đỡ. Quả nhiên
miếng đó đâm tới lưng chừng, Mai Kiếm Hòa đã xoay sang miếng khác đâm vào bụng
chàng. Thừa Chí dùng lưỡi kiếm gãy giơ ra đỡ “cách” một tiếng, thanh kiếm của Kiếm
Hòa đã bị chấn gãy làm đôi.
Thay liền ba thanh kiếm, thanh nào cũng bị Thừa Chí đánh gãy đôi, Mai Kiếm
Hòa đứng ngẩn người ra không nói được nửa lời. Tôn Trọng Quân lớn tiếng nói:
- Đấu kiếm mà dùng yêu thuật thì đấu làm gì?
Thừa Chí vứt lưỡi kiếm gãy đi, mỉm cười cầm hai thanh kiếm ở trên mặt bàn lên,
ném một thanh cho Mai Kiếm Hòa rồi quay đầu lại nói với Tôn Trọng Quân rằng:
- Uổng cho chị là người trong bổn môn. Tôi _????_ dám bảo là yêu thuật.
Thừa dịp chàng đang quay đầu nói với Tôn Trọng Quân, Mai Kiếm Hòa bỗng
đâm một nhát kiếm nhanh như chớp vào sau lưng, chờ mũi kiếm sắp đâm tới người, y
mới thét lên:
- Coi kiếm!
Thừa Chí né mình tránh và cũng quát lớn:
- Coi kiếm!
Thế kiếm của Mai Kiếm Hòa vừa đâm trộm là chiêu thức “Thương ¦ng Cầm
Thố” (con ó bắt thỏ) Thừa Chí liền tránh khỏi cùng bắt chước đối phương, cũng sử
dụng thế kiếm đó đâm lại kẻ địch. Mai Kiếm Hòa cũng bắt chước đối phương né tránh.
Ngờ đâu, kiếm của Thừa Chí lại vòng trở lại, dí ngay vào lưng Mai Kiếm Hòa. Hoảng
sợ toát mồ hôi, Mai Kiếm Hòa nhảy về phía trưóc và nhảy tiếp lên cao, nhưng mũi
kiếm của Thừa Chí như bóng theo hình, dù Mai Kiếm Hòa tránh thế nào, nhảy thế nào,
mũi kiếm vẫn dính sát vào lưng, nếu Thừa Chí không nể nang, chỉ khẽ đâm một cái,
Mai Kiếm Hòa đã bị toi mạng rồi. Biệt hiệu của Mai Kiếm Hoa là “Mạt ảnh Tử” tất
nhiên khinh công của y phải cao siêu lắm nên mới được người ta ban cho tôn hiệu đó.
Lúc nầy, trong lòng Mai Kiếm Hòa hoảng sợ vô cùng, y đã dùng bảy, tám thân pháp,
mà không sao tránh thoát khỏi mũi kiếm Thừa Chí.
_????_ như tắm. Thừa Chí mới chịu buông tha, thâu kiếm lại, mỉm cười nói:
- Thế kiếm tôi sử dụng cũng là kiếm pháp của bổn môn. Anh chưa học qua thế võ
đó hay sao?
Mai Kiếm Hòa định thần một lúc mới cúi đầu khẽ nói:
- Tôi có biết thế kiếm đó. Nhưng vì ngài sử dụng quá nhanh, tôi không thể nào
tránh nổi.Đằng này, Thanh Thanh lại lớn tiếng nói:
- Biệt hiệu của anh là “Mạt ảnh Tử” tức là người không bóng. Hà! Hà! Tại sao
anh lại để cho mũi kiếm của người ta theo sát nút như thế. Nếu là tôi, tôi đành để cho
chiếc bóng theo sau còn hơn là không, như anh bây giời chẳng hạn!
Bị Thanh Thanh chọc tức, Mai Kiếm Hòa cứ phải cố nén không dám gây sự như
trước, liền đánh trống lảng nói với Thừa Chí rằng:
- Những môn võ tạm học của các hạ nhiều quá, tôi không thể biết rõ chiêu thức
nào chánh, chiêu nào phụ để sử dụng võ công bản môn ra chống đỡ.
Thừa Chí đáp:
- Những môn võ tôi vừa sử dụng đều là võ công chánh Hoa Sơn môn phái, sao anh
bảo là tạm học? Thôi được, coi đây!
Nói xong, chàng múa kiếm đâm thẳng vào ngực đối phương. Mai Kiếm Hòa giơ
kiếm lên đờ và đâm trở lại một kiếm, Thừa Chí hồi kiếm lại gạt ngang. Mai Kiếm Hòa
đang định thu kiếm đâm lần nữa, ngờ đâu kiếm của y hình như bị kiếm của đối phương
dính chặt. Thừa Chí quay ngược tay lại hai vòng, Mai Kiếm Hòa ngượng tay không thể
nào theo nổi, đành phải buông kiếm ra, thanh kiếm bay bổng đi nơi khác.
Thừa Chí hỏi:
- Anh có cần thử nữa không?
Đánh liều, Mai Kiếm Hòa không trả lời, mà vơ vội một thanh kiếm khác ở trên
bàn, lẹ chân xông tới đâm thẳng vào vai trái đối phương. Lần nầy đã khôn nhiều không
dám để cho kiếm mình đụng vào kiếm của Thừa Chí, Mai Kiếm Hòa thấy kiếm đối
phương gạt tới, vội thâu ngay thế kiếm lại. Ngờ đâu kiếm của Thừa Chí thừa cơ đi
thẳng vào ngực Mai Kiếm Hòa. Nếu không giơ kiếm lên đỡ thì sẽ bị trúng ngực, Mai
Kiếm Hòa đành phải giơ ngang kiếm gạt. Hai kiếm vừa va chạm nhau, tay lại bị đối
phương kéo quay vòng, thế là kiếm của y lại bị bay bổng lên trời một lần nữa. Mai
Kiếm Hòa định đi nhặt kiếm, Thừa Chí quát lớn:
- Đến nước nầy anh còn chưa chịu phục ư?
Vừa nói chàng vừa đâm liền hai kiếm. Mai Kiếm Hòa định phải ngửa người về
phía sau để tránh, để hở hạ bộ, bị đối phương dùng chân khẽ vai y bị ngã ngửa người ra
phía sau. Thừa Chí dí mũi kiếm ngay yết hầu của y rồi.
- Anh đã chịu phục chưa?
Từ ra đời đến nay, Mai Kiếm Hòa chưa từng bị thua một trận nào nhục nhã. Thấy
Mai Kiếm Hòa hai mắt trợn ngược nằm lăn dưới đất, Tôn Trọng Quân tưởng y bị Thừa
Chí giết chết, tay không nhảy tới kêu la:
- Có giỏi thì giết cả tôi đi một thể?
Thấy Mai Kiếm Hòa, Thừa Chí cũng phải sợ hãi, nghĩ thầm nếu ta lỡ tay giết chết
y thôi. Sau nầy biết trả lời sư phụ và sư huynh ta ra làm sao? Vội cúi mình xuống lấy
tay rờ ngực hắn, thấy trái tim còn đang đập. Thừa Chí mới yên lòng, vỗ vào huyệt đạo
bên hông và cổ của Mai Kiếm Hòa mấy cái.Lúc ấy Tôn Trọng Quân mím môi nghiến răng dẫm vào lưng chàng một kiếm
vòng vây, Thừa Chí cứ mặc vẫn tiếp tục chữa cho Mai Kiếm Hòa. Thanh Thanh và Lưu
Bội Sinh vội nhảy xổ tới khuyên ca. Tôn Trọng Quân ức quá, ngồi phệt ngay xuống
đất, khóc xòa. Một lát sau Mai Kiếm Hòa từ từ tỉnh dậy, miệng khẽ quát giết chết ta
đi!
Lưu Bội Sinh vội khuyên:
- Mai sư huynh, đừng có cứng đầu như vậy, _????_
Thanh Thanh nhìn Tôn Trọng Quân vừa cười vừa nói:
- Còn khóc lóc làm gì, y chưa chết đâu.
Tôn Trọng Quân nổi giận, nhảy lên đấm vào vai Thanh Thanh một cái. Quả đấm
vừa nhanh vừa mạnh, Thanh Thanh không tránh được bị đòn đau quá, định đánh trả lại.
Tôn Trọng Quân bỗng kêu la “ối trời ôi, ối trời!” Vừa kêu, nàng vừa dúm lưng lại,
Thanh Thanh thấy vậy ngẩn người ra nổi giận nói:
- Ngươi đã đánh ta, ta không kêu đau thì chớ, trái lại ngươi lại kêu la, thế là nghĩa
lý gì?
Thừa Chí đưa mắt ra hiệu bảo yên, Thanh Thanh không hiểu gì cả vẫn cứ phải
vâng lời. Lúc ấy lưỡng quyền của Tôn Trọng Quân sưng húp và đỏ ngầu, đau quá chịu
không nổi. Thì ra lúc nàng ra sức đấm lưng Thừa Chí, Thừa Chí đã vận hơi lên lưng,
nên sức đánh của nàng bị bật ngược lại, vận vào hai quyền của chính mình. Lúc đầu,
nàng còn chưa thấy gì, đến khi đấm vào vai Thanh Thanh mới cảm thấy tay mình đã
sưng và đau buốt đến tận xương tủy, nước mắt tuôn ra tràn trề.
Vì Thừa Chí ghét nàng tâm địa và thủ đoạn quá ác độc mới ra tay đã chặt đứt
cánh tay của tên họ La, nên định tâm cho nàng chịu đau khổ một phen. Có nhiều người
đứng đó không hiểu gì cả, lại tưởng Thanh Thanh là con của Kim Sà Lang quân võ
nghệ tất phải giỏi hơn Thừa Chí, Tôn Trọng Quân đấm nàng một quyền mà chịu đau
khổ, đó là lẽ tự nhiên. Còn Thập Lực Đại Sư, Trịnh Khởi Văn, Vạn Phương, v.v... thì
biết Tôn Trọng Quân bị sức vận nội công của Thừa Chí mà bị đau, chỉ vần xoa bóp và
giải huyệt là đỡ đau và khỏi sưng ngay. Mấy người nầy, tự biết không phải là địch thủ
của Thừa Chí nên không dám tự ý ra giải huyệt cho Tôn Trọng Quân, Mai Kiếm Hòa
đứng dậy vái chào Thừa Chí ba lạy và nói:
- Viên sư thúc, cháu không biết đại gia giáng lâm, đã xúc phạm rất nhiều, xin sư
thúc giải cứu cho Tôn sư muội.
Thừa Chí nghiêm nét mặt hỏi:
- Anh đã biết rồi đấy à?
Mai Kiếm Hòa không dám bướng bĩnh nữa, cúi đầu khẽ nói:
- Nay cháu đã biết rồi. Không nên xé hai lá thơ của Tiêu đại gia và không nên
binh Mẫn nhị ca một cách vô lý.
Thừa Chí nói:
- Sau nầy, bất cứ việc gì anh nên thận trọng thì hơn.
Mai Kiếm Hòa đáp”- Cháu xin nghe lời sư thúc dạy bảo.
Thừa Chí nói:
- Mẫn nhị gia chưa hiểu chuyện xưa, đến đây trả thù cho anh, chính ra thì không
lầm lỗi gì. Còn các vị anh hùng hào kiệt mời đến tương trợ đều bởi nghĩa khí mà tới.
Bây giờ tất cả mọi người đều biết rõ tiền nhân hậu quả, xóa bỏ câu chuyện vừa qua,
hóa địch làm bạn, xóa bỏ hiềm thù cũ, đủ thấy ai nấy đều có nghĩa khí cao cả. Về điểm
nầy tôi không trách anh, nhưng còn một điểm anh đã lầm lỗi rất lớn mà anh không
hiểu.
Mai Kiếm Hòa ngơ ngác hỏi:
- Điểm nào, xin sư thúc cho hay?
Thừa Chí đáp:
- Điều thứ năm trong mười hai địa giới của phái Hoa Sơn là gì?
- Vừa rồi sư thúc hỏi đệ tử bốn điều giới luật, điều thứ ba là: “Lạm sát vô cớ” (giết
bừa những người oan uổng) Tôn sư muột quả thật đã phạm lỗi lớn, bây giờ chỉ có cách
xin lỗi và đền tội cùng La đại ca. Đồng thời chúng ta cũng bồi thường cho anh ta một
chút tổn thất.
Một đệ tử của Tiêu Công Lễ lớn tiếng nói:
- Ai thèm lấy những tiền xấu xa đó, tiền bạc có thể đền bù được một cánh tay đã
đứt hay sao?
Mai Kiếm Hòa biết lỗi, chỉ làm thinh không dám cãi lại, Thừa Chí quay lại nói
với người đệ tử đó rằng:
- Quả thật hành vi của sư điệt tôi quá lỗ mãng, tôi rất ân hận, chờ vết thương của
La đại ca lành mạnh, tôi sẽ cùng anh ta nghiên cứu một môn võ để riêng cho người
một tay xử dụng võ đó không phải của phái Hoa Sơn nên tôi không cần phải xin phép
sư tôn.
Thấy Thừa Chí võ nghệ kinh người, mới biết chàng đã bằng lòng truyền dạy võ
nghệ tuyệt tác cho La Thập Như. Như vậy La Thập Như tuy mất cánh tay “Nhân họa
đắc phú”, sau này sẽ tài ba hơn tất cả đồng môn. Đã có sư huynh đệ đem tin mừng đó
vào báo cho La Thập Như biết ngay. Thấy Thừa Chí nhận biết tội lỗi của Tôn Trọng
Quân gây ra, không ai dám nói gì nữa.
Mai Kiếm Hòa lại nói:
- Điều thứ sáu là “bất kính Tôn trưởng”, điều nầy đệ tử biết tội. Điều thứ mười
một là “bất biệt thị phi”, đệ tử cũng biết tội. Nhưng còn điều thứ năm là “Kết giao gian
đồ”. Điều nầy đệ tử không hiểu vì Mẫn nhị ca là một người hảo hán...
Nghe tới đây, Mẫn Tử Hoa la lớn:
- _????_
Mẫn Tử Hoa nói:
- Vậy Viên đại gia nói ai?Thừa Chí đang định trả lời, bỗng thấy hai người đệ tử của Tiêu Công Lễ đỡ La
Lập Như ra vái chào chàng. Chàng vội đáp lễ. Tuy mặt nhợt nhạt không có sắc máu, La
Lập Như vẫn cứng cỏi nói:
- Viên đại hiệp đã cứu sư phụ cháu, lại nhận dạy võ cho cháu, cháu cảm ơn vô
cùng.
Thừa Chí khiếm lên định la lớn, Trịnh Khỏi Văn đã cười nói:
- Lão Tiêu, đồ đệ của anh khôn ngoan thật sợ người ta nghĩ lại từ chối, gã vội ra
cảm ơn ngay rồi.
Tiêu Công Lễ càng cười nói:
- Trịnh Đảo chủ khéo pha trò thật.
Chào xong, La Lập Như trở vào bên trong. Lúc nầy Tôn Trọng Quân đau đến nổi
đầu trán đầy mồ hôi lạnh, Thừa Chí thấy nàng chịu khó khá lâu rồi, tiến đến định cứu
chữa, Tôn Trọng Quân tức giận nói:
- Đừng rờ vào tôi, có đau đến chết đi nữa cũng không cần ngươi cứu chữa.
Thừa Chí mặt đỏ bừng định bảo cách cứu chữa cho Thanh Thanh giúp hộ, nhưng
thật ra cũng chẳng tiện hơn, quay lại định nhờ Uyển Nhi _????_ cánh cửa khách sảnh
nầy đã bị đánh bật ra tung lên.
Mọi người đều giật mình quay lại xem, thấy hai người từ từ bước vào. Một người
ngoài năm mươi tuổi, ăn mặc kiểu nông dân, một người nữa là đàn bà ngoài bốn mươi
tuổi, tay ẵm thằng bé.
Tôn Trọng Quân la lớn:
- Sư phụ, sư mẫu!
Vừa nói, nàng vừa chạy lại gần hai người đó. Thấy nàng xưng hô như vậy, mọi
người mới biết vợ chồng Quy Tân Thụ đã tới. Quy Nhị Nương đưa đứa nhỏ cho chúng
giữ, mặt xạm lại xoa bóp cho Tôn Trọng Quân...
Mai Kiếm Hòa và Lưu Bội Sinh cũng vội tiến lên chào, Thừa Chí cũng tiến lại
chào. Quy Tân Phụ đỡ chàng dậy, chỉ nói một câu:
- Tôi không dám!
Quy Nhị Nương vừa xoa bóp cho đồ đệ vừa liếc mắt quan sát Thừa Chí thấy vừa
đau. Tôn Trọng Quân vừa khóc vừa kể lể rằng:
- Y bảo, y là các sư thúc của chúng con, còn làm tay con đau như thế nầy. à, y còn
làm gẫy cái kiếm của sư mẫu cho con đấy.
Thấy nàng nói như vậy, Thừa Chí ăn năn thầm nghĩ: “Sớm biết thanh kiếm đó của
nhị sư phụ tặng cho nó, thì dù sao ta cũng không đành làm gãy như vậy.” Nghĩ đoạn,
chàng vội nói:
- Tiểu đệ không biết, đã trót lỡ tay, xin sư huynh, sư tẩu thứ lỗi cho.
Quy Nhị Nương nói với Quy Tân Thụ rằng:
- Nầy nhị ca, nghe nói sư phụ mới nhận một tiểu đồ đệ, có phải là y không? Tại
sao y lại vô lễ đến thế.Quy Tân Thụ đáp:
- Tôi chưa thấy y bao giờ.
Quy Nhị Nương nói:
- Phải biết, bể học vô bờ, ngoài trời lại có trời, người giỏi lại có người giỏi hơn,
mới học có một chút võ nghệ mà đã dám tự tiện đi bắt nạt người. Hừ! Đồ đệ ta mất
dạy đã có ta dạy bảo, không cần sư thúc phải bận tâm hộ!
Thừa Chí vội nói:
- Dạ, dạ! Tiểu đệ có phần lỗ mãng.
Quy Nhị Nương nói:
- Ngươi làm gãy kiếm của ta, ngươi có còn coi tôn trưởng là gì không, dù sư phụ
có cưng ngươi thật, chẳng lẽ người lại xử sự với sư ca như thế à?
Thấy nàng càng nói càng dữ tợn, mọi người đều biết lời nói của nàng khiếm lý,
Thừa Chí chỉ cúi đầu chịu đựng. Tiêu Công Lễ và những người bên ông ta đều tỏ ra bất
bình. Mẫn Tử Hoa, Đồng Huyền, và Vạn Phương các người đều khoái chí thầm.
Tôn Trọng Quân nói:
- Thưa sư phụ, sư mẫu, y bảo y có một người tên là cái gì... Kim Sà Lang quân đỡ
đầu cho y nên y mới đánh cả Mai sư ca và Lưu sư ca.
Vợ chồng Quy Tân Thụ, vì đứa con một ốm nặng, đi khắp nơi để tìm danh y điều
trị, vợ chồng họ Quy nghe mấy tay y sĩ giỏi đều nói, đứa nhỏ đó bị nội lực trong từ khi
ở trong bụng mẹ. Vì khi Quy Nhị Nương mang thai đứa bé đó, thường đánh nhau với
người, bị động nên bây giờ phải bế chúng đi tìm phương cứu chữa khắp nơi. Hôm nay
tình cờ tới đây, vợ chồng Quy Tân Thụ bỗng gặp Tôn Trọng Quân là vị nữ môn đồ yêu
quý.
Nghe Tôn Trọng Quân nói, Quy Nhị Nương nhìn Thừa Chí gay gắt:
- Ngươi có nghe nữ đồ đệ ta nói chưa? Sao ngươi dám bẻ gãy thanh kiếm của ta
lại còn cả gan đánh nữ đồ đệ ta như thế?
Thừa Chí cúi đầu:
- Đây là chuyện bất ngờ, tiểu đệ không được rõ, xin đại tỷ hãy thứ tha cho, sự thật
tiểu đệ đâu muốn thế.
Quy Nhị Nương thét:
- Ngươi bảo ngươi không muốn mà lại hành động như thế à. Nếu ta không dạy
cho ngươi một _????_
Quy Nhị Nương trao hai đứa bé cho Tôn Trọng Quân:
- Nữ đồ đệ hãy bồng hai đứa bé để ta trừng trị tên tiểu tử nầy.
Tôn Trọng Quân đón lấy hai đứa bé lui ra ngoài đứng nhìn trận đấu giữa Quy Nhị
Nương và Thừa Chí sắp diễn ra.
Cầm thanh kiếm gãy nửa khúc trong tay, Quy Nhị Nương đưa tới một nhát ngay
yết hầu Thừa Chí.Mới ra chiêu đầu ả đã hạ độc thủ rồi đủ rõ lòng dạ ả ác độc đến dường nào.
Thừa Chí bước sang nghiêng mình tránh khỏi kiếm hiểm ác của Quy Nhị Nương.
Nhưng lưỡi kiếm của ả như hình với bóng phạt ngang qua lưng Thừa Chí nhanh tợ
chớp. Quy Nhị Nương quyết tâm hạ cho bằng được Thừa Chí để rửa nhục cho nữ môn
đồ mình.
Thừa Chí thừa biết rõ thâm tâm của Quy Nhị Nương như chỉ tránh né mà không
có phản công. Chỉ vì dù thế nào Quy Nhị Nương cũng là sư tỷ của chàng, theo quy luật
môn phái, chàng không được gây tổn thương.
Mười mấy nhát kiếm dùng toàn tuyệt chiêu, Quy Nhị Nương vẫn không sao hạ
nổi Thừa Chí _????_
- Ngươi chạy đi đâu?
Tả chưởng của ả vỗ ra một hư chiêu, trong khi lưỡi kiếm chớp tới trước ngực Thừa
Chí nhanh tợ sét.
Theo ý định của Quy Nhị Nương, ra chiêu nầy sẽ không cho Thừa Chí tránh né đi
đâu được nữa nhưng ả đã lầm. Một tiếng “keng” nổi lên âm thanh thật thanh thai.
Thanh kiếm vuột khỏi bàn tay của Quy Nhị Nương bay bổng lên xây theo vòng tròng
trông thật ngoạn mục.
Đồng thời ả bị tháo lui ba bước vì sức đẩy quá mạnh của kình lực do Thừa Chí
đưa ra. ả sửng sốt cả người đứng trố mắt nhìn Thừa Chí một lúc như không ngờ công
phu của đối phương cao thâm đến thế.
Với hai bàn tay không chống trả lại thế kiếm của ả một cách hết sức ung dung, tự
tại. Bỗng Quy Nhị Nương thét lên một tiếng, lấy trong mình ra một thứ võ khí quái lạ.
Đó là khí giới “Táng môn đinh” rất nên lợi hại vì trên đầu nó có sáu mũi hắc đinh khi
_???_ ta cùng lượt bay tới tấn công kẻ địch qua sau _???_.
Quy Nhị Nương huy động cây Táng môn đinh một cái, nhiều làn sáng chớp tới
Thừa Chí. Thừa Chí bốc mình lên cao tránh khỏi, thân mình vừa hạ trở xuống liền gặp
ngay loạt ánh sáng thứ hai.
Thủ đoạn của Quy Nhị Nương quả thật hiểm độc. Bên ngoài Thanh Thanh hét:
- Tránh mau!
Nhưng từ trên cao rơi xuống, Thừa Chí chẳng có cách nào tránh né đi đâu được
cả, liền nhanh tay lấy mấy quân cờ.
Ráng... ráng...
Loạt hắc đinh bị quân cờ đánh trúng rớt xuống mặt đất. Quy Nhị Nương trố mắt
nhìn mấy quân cờ bỗng phóng tới.
Cả Thanh Thanh lẫn Uyển Nhi đồng thét:
- Trở lại!
Hai cô gái cùng lúc tấn công Quy Nhị Nương từ hai phía bắt buộc ả nầy phải tháo
lui trở lại, ả lại thét:
- Các ngươi hãy coi đây!Nói đoạn, ả dùng mũi “Táng Môn Đinh” ra _???_ ra bốn phần, mới biết cây đinh
đó không có _???_, nên sử dụng mũi tên đi ra, Tiêu Uyển Nhi lấy luôn chiếc trâm tóc
cho Thừa Chí để buộc cho Thanh Thanh lui trở lại.
- Chú Thanh hãy lui lại, đừng cãi vả với họ.
Thanh Thanh hỏi:
- Tại sao tôi phải lui lại.
Thừa Chí đáp:
- Em hãy nể mặt Sư huynh một lần đi.
Thanh Thanh có ý không hài lòng nhưng không cãi lớn, Thừa Chí đứng yên.
Thừa Chí mừng thầm nhìn Thanh Thanh mỉm cười.
Chờ Thừa Chí buộc vết thương xong, Quy Nhị Nương cười nhạt nói:
- Kim Sà Lang quân chỉ được cái hư danh thôi. Nếu là ngươi có bản lãnh thật, tại
sao con y lại tránh không nổi mũi đinh ta vừa ném thử?
Thừa Chí nghĩ thầm: “Nhị sư _???_ lúc nầy hiểu nhầm quá nỗi, mình có giải thích
lại càng làm tăng sự tức giận của bà ta.” Nghĩ vậy, chàng đành phải làm thinh.
Quy Nhị Nương lại nói:
- ở đây có nhiều người, nói chuyện của bản môn chúng ta không tiện nói nhiều.
Canh ba đêm mai vợ chồng chúng ta chờ ở cạnh Vũ Hoa Đài trên đỉnh Kim Sơn, xin
mời Viên đại gia tới đó. Chúng nói muốn thử xem Viên đại gia có phải là sư đệ của
nhà tôi không?
Thấy nàng nói như vậy, mọi người biết nàng đã khiêu chiến với Thừa Chí một
cách trắng trợn. Tiêu Công Lễ lo ngại Thừa Chí vội nói:
- Có “Hà Thử Ô” và “Phục Linh ngàn năm” để chế thuốc viên mới chữa khỏi
được. Bằng không _????_
chỉ trong thời gian một, hai năm, thằng bé sẽ gây dần đi mà chết. Vợ chồng họ
Quy quý đứa con hơn cả tánh mạng mình, đã nhờ bạn bè tìm kiếm hai vị thuốc đó hộ,
nhưng hai vị thuốc cỏ ấy không phải một chốc mà tìm thấy. Thuốc chưa tìm ra mà đứa
bé cứ yếu dần, hai vợ chồng mới tính toán đến đất Nam Kinh nầy, tìm kiếm thử xem,
vì nơi đây là Kinh Đô, tất nhiên phải có các vật lạ của báu, do đó hai vợ chồng Quy
Tân Thụ mới lần mò đến đất Nam Kinh nầy. Khi tới nơi, mới hay ba đồ đệ đắc lực
cũng có mặt ở đây, hai vợ chồng mới tới nhà Tiêu Công Lễ.
Ngờ đâu lại thấy Tôn Trọng Quân bị điểm huyệt, Quy Nhị Nương tánh rất nóng
nẩy, thô lỗ, chỉ nghe lời đồ đệ, lại thêm nóng ruột bởi đứa bé bị nặng, cho nên mới
khiển trách bừa Thừa Chí như vậy. Nay lại nghe Thừa Chí có người ngoài đỡ đầu cho,
Quy Nhị Nương càng thêm tức giận thêm, quay đầu hỏi chồng:
- Tên quái vật Kim Sà vẫn còn sống đấy à?
Quy Tân Thụ đáp:
- Nghe nói y đã qua đời rồi, nhưng điều nầy chưa ai biết rõ cả.Thấy nàng vô cớ khiển trách Thừa Chí, Thanh Thanh đã giận rồi, nay lại nghe
nàng gọi cha mình là quái vật, càng tức giận thêm, liền chưởi lại:
- _????_ hàm hồ như vậy?
Quy Nhị Nương nổi giận hỏi:
- Ngươi là ai?
Tôn Trọng Quân đỡ lời:
- Y là con trai của Kim Sà quái vật đấy.
Quy Nhị Nương phẩy tay một cái, một luồng ánh sáng lạnh bắn thẳng vào vai
Thanh Thanh. Thừa Chí hoảng sợ chạy lại cầm cánh tay nàng xem thấy là mũi “Táng
Môn Đinh”. Lúc ấy Thanh Thanh vừa lo vừa giận đau đến biến sắc mặt.
Thừa Chí nói:
- Nhị vị oai trấn Giang Nam nhứt là chúng tôi vẫn thấy đại danh Thần Quyền vô
địch, ngưỡng mộ vô cùng, nay thật may mắn cho chúng tôi được hai vị bỗng dưng
giáng lâm còn gì hân hạnh bằng.
Quy Nhị Nương chỉ “hừ” một tiếng, không thèm trả lời. Quy Tân Thụ đang lo
ngại cho con ốm nặng, hình như tâm bất định.
Tiêu Công Lễ lại nói:
- Viên đại gia đã trượng nghĩa giàn xếp cho đệ tai bay thoát. Mai đại ca, Lưu đại
ca, và Tôn đại tỷ, ba vị cũng đều nói đến rồi. Tối mai đệ đã được phép tiếp quý vị anh
hùng hào kiệt. Hai vị cũng cho phép đệ được đón tiếp một thể. Đồng thời cũng để cho
anh em chúng tôi mừng ba vị sư huynh đệ tương...
Ông ta chưa nói dứt lời, Quy Nhị Nương đã quay lại nói Thừa Chí rằng:
- Thế nào? Cậu có dám đến không?
Thừa Chí đáp:
- Chẳng hay sư huynh, sư tẩu ở đâu? Để sớm mai tiểu đệ được đến lãnh giáo. Còn
sư huynh, sư tẩu muốn khiển trách cách nào, tiểu đệ cũng không đám trốn tránh.
Quy Nhị Nương “hừ” một tiếng, mới nói:
- Ai biết cậu thật hay giả, đừng gọi là sư huynh, sư tẩu như thế vội. Chờ tối mai
thử xem qua võ cậu hãy hay. Trọng Quân, chúng ta đi thôi!
Vừa nói nàng vừa kéo tay Trọng Quân đi thẳng ra ngoài cả.
Trường Bạch Tam Anh Bính Quang, Sử Bính Văn, Lý Cương, ba người thấy Thừa
Chí ra tay can thiệp, biết âm mưu của mình không thành lại thấy tình hình vừa rồi, biết
người ăn trộm thư từ đêm hôm qua tất là Thừa Chí không sai. Chỉ sợ Thừa Chí lát nữa
đem chuyện thông địch của mình tố cáo cho mọi người hay, cả ba cứ kiếm cơ hội lẻn
trốn. May mắn thay, vợ chồng Quy Tân Thụ tới gây gổ với Thừa Chí, Trường Bạch
Tam Anh mừng thầm, chỉ mong câu chuyện tranh chấp đó càng ngày càng lớn để bọn
y ở giữa được lợi. Sau thấy Quy Nhị Nương hẹn Thừa Chí tối mai tỷ võ, sự mong muốn
không thay, cả ba người đưa mắt ra hiệu, lẻn ra trước vợ chồng Quy Tân Thụ. Thấy
vậy, Thừa Chí lớn gọi:- Nầy, hãy khoan đã!
Vừa nói chàng vừa nhảy ra cản lại, Quy Nhị Nương cả giận quát lớn:
- Thằng nhãi nầy vô lễ thật, muốn cản trở ta phải không?
Nói xong, nàng dùng chưởng bổ thẳng vào đầu Thừa Chí. Thừa Chí tránh sang
một bên, bàn tay của Quy Nhị Nương mới sướt qua vai mà chàng đã thấy nóng ran.
Quy Nhị Nương ở nhà thường hay so tài với chồng, luyện tập rất siêng năng, nên
chưởng pháp nhanh nhẹn và mạnh vô cùng.
Thấy chưởng đó không đánh trúng Thừa Chí, trong lòng cũng ngạc nhiên, vì mười
năm nay chưa đánh ai mà hụt như thế bao giờ, Quy Nhị Nương nổi giận đổi thế bổ
xuống thành thế xỉa ngang, tiếp tục tấn công Thừa Chí. Nhún một cái, Thừa Chí nhảy
vọt lên cao, rồi vượt qua bàn ăn. Như vậy Quy Nhị Nương mới không tiện đuổi đánh
nữa, liền cùng chồng và ba đồ đệ đi thẳng ra cửa. Thấy có cơ hội tốt như vậy, Trường
Bạch Tam Anh vội theo sau mấy người đi ra.
Thừa Chí lại quát lớn:
- _????_
Chàng như con chim đại bàng nhảy theo nắm được cổ Lý Cương, thuận tay điểm
huyệt và vứt xuống đất nhưng vẫn để anh em họ Sử chạy thoát. Đuổi theo ra tới ngoài
cửa, trời đã tối đen như mực vô cùng, nhưng sực nghĩ lại đã bắt được một tên cũng có
thể hỏi được khẩu cung, liền quay vào trong sảnh. Chàng bỗng nghe phía sau có một
giọng già cả vừa cười vừa nói:
- Cậu bạn nhỏ của tôi, đã lâu năm không gặp nhau, võ nghệ của cậu đã tấn tới
nhiều lắm.
Nghe giọng nói quen quen, vội quay đầu lại xem trông thấy hai người đang rảo
bước tiến tới. Một người tay xách Sử Bình Văn. Một người tay xách Sử Bình Quang.
Thừa Chí mừng quá, chạy lại nghênh đón hai người đó. Người đi trước râu tóc bạc
phơ, lưng đeo một cái bàn vuông đen thui thũi. Ông ta là Mộc Tang đạo nhân, người đã
dạy chàng ám khí. Tuy không có danh nghĩa thầy trò nhưng ơn dạy bảo chỉ hơi kém sư
phụ chàng chút ít thôi. Chàng mừng quám, vội quỳ xuống vái lạy. Mộc Tang đạo nhân
cười nói:
- Tôi chịu không nổi cái lễ nầy đầu! Cậu mau đứng dậy đi! Cậu thử xem người
nào kìa.
Thừa Chí đứng dậy trông thấy người đại hán tuổi trạc trung niên kia, hai mái tóc
đã hoa râm, nhìn kỹ mới nhận ra là người hồi nhỏ đã xả thân cứu mình, Thu Sơn, vì vất
vả quá, hình dạng đã thay đổi rất nhiều. Vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, Thừa Chí nhảy xổ
lại ôm chặt lấy cổ Thôi Thu Sơn miệng kêu la lia lịa:
- Ôi! Thôi thúc thúc, cháu không ngờ lại là chú!
Chàng vừa nói vừa khóc. Thấy Thừa Chí tình cố nhân coi nặng như vậy, Thôi Thu
Sơn cũng không nhịn được hai hàng lệ chảy ròng xuống má. Hai người đang trò
chuyện bỗng nghe thấy Mẫn Tử Hoa kêu la:
- Kìa, hai vị Sử đại ca và Lý đại ca là những bọn tôi đã thành tâm mời tới. Tại sao
các người lại bắt bớ mấy anh ấy làm gì?Không trả lời ngay, Thừa Chí dẫn Mộc Tang đạo nhân đến trước mặt mọi người
và nói:
- Vị nầy là Mộc Tang đạo nhân, là ân sư của tiểu đệ.
Chàng lại chỉ Thôi Thu Sơn nói:
- Còn Thôi đại thúc đây giỏi về thế “Phục Hổ Chưởng Pháp”, tiếng tăm lừng lẫy
trong võ lâm là thầy dạy võ lòng môn võ cho tiểu đệ.
Các võ lâm tiền bối đều hâm mộ Mộc Tang đạo nhân đã lâu, chỉ vì hành tung của
ông ta thần xuất quỷ mạt, trên giang hồ thường kêu ông ta là “Quỷ ảnh Tử” (người
bóng ma).
Những người có mặt tại đây có đến chín mươi phần trăm không có cơ hội biết ông
ta. Chỉ có Thập Lực Đại Sư, phái Côn Lôn Trương Tâm Nhứt là thỉnh thoảng được gặp
mặt ông ta nhưng hai người vẫn còn là hậu bối của ông ta. Lúc ấy cả hai vội chạy lại
chào, Mộc Tang đạo nhân chắp tay vái các người và nói:
- Xưa nay, bần đạo chỉ biết ăn cơm chay và thích đánh cờ chớ không hay lý sự
đến mọi việc lôi thôi của người đời. Nhưng tháng trước bỗng được tin người ta cho hay,
nói là có người tư thông ngoại quốc, bọn ấy định tới Nam Kinh nầy giở trò bán nước
cầu vinh. Việc nầy bần đạo không thể làm ngơ được cho nên mới theo dõi bọn đó tới
đây.
Mẫn Tử Hoa hỏi:
- Ai là gian tặc bán nước? Chẳng lẽ là Trường Bạch Tam Anh hay sao?
Mộc Tang đạo nhân đáp:
- Phải, chính là ba vị anh hùng hào kiệt lừng danh khắp thiên hạ nầy đây.
Mẫn Tử Hoa nói:
- Ba người nầy là bạn tốt cả, khi nào chịu làm những trò vô sĩ ấy. Cụ đừng đổ oan cho người tốt
Mộc Tang đạo nhân nói:
- Bần đạo là người từ bi hỉ xả, xưa nay chưa gặp ba tên nầy bao giờ, và cũng vô
oán vô thù, đổ oan cho chúng làm gì? Bần đạo ở bên ngoài quan ải, chính mắt đã trông
thấy bọn chúng lén lút đi lại với giặc Mãn Châu cho nên mới theo dõi đến đây.
Mẫn Tử Hoa hỏi:
- Cụ có gì làm bằng cớ không?
Mộc Tang ha hả cười nói:
- Chứng cớ ư? Phải lấy cái gì làm chứng cớ chớ? Chẳng lời của bần đạo không
đáng tin hay sao?
Mẫn Tử Hoa nói:
- Điều nầy ai dám tin cơ chớ?
Mộc Tang nổi giận nói:- Đến sư phụ ngươi là Hoàng Mộc đạo nhân, lời nói của ta y cũng không dám nói
nửa câu không. Còn ngươi là thằng nhãi nào mà dám táo gan không tin lời bần đạo.
Mọi người vẫn tôn ông ta là võ lâm tiền bối nhưng nhận thấy ông ta võ đoán như
vậy có vẻ cậy thế bắt nạt người, ai nấy trong lòng đều không phục. Mộc Tang đạo nhân
tức giận quá cứ vuốt râu lia lịa. Thừa Chí vội lấy hai lá thơ trong túi ra, giao cho Mẫn
Tử Hoa xem và nói:
- Mời công tử đọc cho tất cả anh em nghe.
Đỡ lấy hai lá thơ, mới xem được vài câu, Mẫn Tử Hoa đã giựt mình lớn tiếng đọc:
- Đây là thơ của Cửu Vương nước Mãn Châu Đa Nhĩ Cổn viết cho Trường Bạch
Tam Anh. Trong thơ dặn bọn chúng kiếm cơ hội cướp lấy các phạm vi thế lực của
Bang hội vùng Giang Nam nầy và khiêu khích ly gián các anh hùng hào kiệt để cho tàn
sát lẫn nhau. Đồng thời gầy dựng thế lực của mình, làm nội ứng cho Mãn Châu khi
đem binh vào đánh trong quan ải. Trong thơ có cả ấn tín Cửu Vương và mấy chữ Mãn
Châu ngòng ngoèo.
Chưa đợi Mẫn Tử Hoa đọc xong, các anh hùng hào kiệt đã cả giận. Trịnh Khởi
Văn xách Lý Cương dậy giải huyệt xong rồi quát hỏi:
- Chúng mầy còn có gian kế gì? Mau mau xưng ra ngay.
Lý Cương trợn mắt không nói. Trịnh Khởi Văn tát cho hai cái bạt tai. Hai má tên
họ Lý nầy sưng vếu tức thì. Thừa Chí liền kể hết đầu đuôi câu chuyện cho mọi người
nghe. Biết không thể nào chối cãi được nữa, Lý Cương lớn tiếng nói:
- Quân Mãn Châu sắp đánh vào trong quan ải. Nơi đây đều là thiên hạ của Mãn
Châu. Các người bằng lòng quy thuận sẽ là những khai quốc công thần. Nếu...
Y chưa nói dứt lời đã bị Trịnh Khởi Văn đấm một quyền vào giữa ngực, chết giất
tức thì. Anh em họ Sử khôn ngoan và nham hiểm hơn Lý Cương nhiều, thấy người bạn
của y nói những lời đó biết là nguy hiểm đến nơi nhưng chúng bị điểm huyệt không
sao nói được. Trịnh Khởi Văn lên tiếng hỏi:
- Thưa đạo trưởng, những tên gian tặc nầy đem giết chúng đi, còn để làm gì?
Mộc Tang cười nói:
- Đừng giết vội, bần đạo còn cần dùng chúng. Hôm nay đã muộn, để bữa khác tái
thỉnh quý vị cùng thương lượng. Vì bần đạo chắc chúng thể nào cũng còn đồng đảng
nữa.
Mọi người đều nghe lời, lần lược cáo từ ra về. Mẫn Tử Hoa biết mình bị kẻ gian
lợi dụng, ăn năn vô cùng, cực lực cáo lỗi với Mộc Tang đạo nhân và cám ơn Thừa Chí.
Y nói:
- Nếu không nhờ được Viên tướng công ra tay phân giải, tội của đệ không sao
tránh khỏi.
Chờ mọi người đi rồi, Mộc Tang cởi bàn cờ xuống, móc túi lấy quân cờ ra bảo với
Thừa Chí rằng:
- Bấy lâu nay tôi mong nhớ cậu lắm và không gì nhớ bằng đánh cờ với cậu. Nào,
chúng ta lại đây đánh vài ván để bần đạo đỡ ghiền.Thấy ông ta mê cờ như vậy, Thừa Chí đành phải chìu lòng, ngồi xuống tiếp. Mộc
Tang nói với những người còn ở lại rằng:
- Các người cũng nên đi nghỉ đi.
Tiêu Công Lễ đưa Thôi Thu Sơn vào nhà trong. Thanh Thanh cứ nhứt định đứng
xem không chịu đi ngủ. Tiêu Uyển Nhi cũng thức để sai bảo người nhà bưng rượu,
bưng nước lên.