Conversation Between Dan Lee and Nhím Hoàng Kim

1 Visitor Messages

  1. Chào Danle !

    DL giúp giùm NHK với , không hiểu vì sao mà NHK không vào được forum mặc dù đã log in rồi . Có cách nào giúp cho NHK vào được không DL ?

    Cám ơn bạn nhiều .
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1