Search:

Type: Forum Threads; User: tintin27

Page 1 of 3 1 2 3

Search: Search took 0.01 seconds.

 1. Thiên Ma Lệnh Chủ - Nam Kim Thạch

  Started by tintin27, 09-03-2010 10:05 PM
  2 Pages
  1 2
  nam kim thach
  • Replies: 1
  • Views: 9,418
  Last Post: 09-03-2010 10:18 PM
  by tintin27  Go to last post
 2. Hào Hoa Kiếm Khách - Nam Kim Thạch

  Started by tintin27, 07-18-2010 11:52 AM
  32 Pages
  1 2 3 4 5 6 7 ... 32
  nam kim thạch
  • Replies: 31
  • Views: 38,490
  Last Post: 09-03-2010 09:32 PM
  by tintin27  Go to last post
 3. Lục Mạch Thần Kiếm - Kim Dung

  Started by tintin27, 06-02-2009 05:20 AM
  160 Pages
  1 2 3 4 5 6 7 ... 160
  kim dung
  • Replies: 159
  • Views: 123,947
  Last Post: 08-13-2009 06:54 AM
  by tintin27  Go to last post
 4. Lộc Đỉnh Ký - Kim Dung

  Started by tintin27, 06-12-2009 08:14 AM
  5 Pages
  1 2 3 4 5
  kim dung
  • Replies: 4
  • Views: 14,372
  Last Post: 06-12-2009 08:17 AM
  by tintin27  Go to last post
 5. Hiệp Khách Hành - Kim Dung

  Started by tintin27, 05-30-2009 12:42 AM
  82 Pages
  1 2 3 4 5 6 7 ... 82
  kim dung
  • Replies: 81
  • Views: 98,116
  Last Post: 05-31-2009 09:34 PM
  by tintin27  Go to last post
 6. Bạch Mã Khiếu Tây Phong - Kim Dung

  Started by tintin27, 05-29-2009 08:01 PM
  13 Pages
  1 2 3 4 5 6 7 ... 13
  kim dung
  • Replies: 12
  • Views: 30,980
  Last Post: 05-29-2009 09:56 PM
  by tintin27  Go to last post
 7. Thiên Long Bát Bộ - Kim Dung

  Started by tintin27, 05-23-2009 04:31 PM
  34 Pages
  1 2 3 4 5 6 7 ... 34
  kim dung
  • Replies: 33
  • Views: 44,329
  Last Post: 05-29-2009 06:37 PM
  by tintin27  Go to last post
 8. Tuyết Sơn Phi Hồ - KIM DUNG

  Started by tintin27, 05-22-2009 05:22 PM
  10 Pages
  1 2 3 4 5 6 7 ... 10
  kim dung
  • Replies: 9
  • Views: 22,319
  Last Post: 05-22-2009 11:23 PM
  by tintin27  Go to last post
 9. Tiếu Ngạo Giang Hồ - Kim Dung

  Started by tintin27, 04-11-2009 02:48 PM
  223 Pages
  1 2 3 4 5 6 7 ... 223
  kim dung
  • Replies: 222
  • Views: 162,908
  Last Post: 05-21-2009 03:39 PM
  by tintin27  Go to last post
  • Replies: 0
  • Views: 12,711
  Last Post: 05-02-2009 08:30 PM
  by tintin27  Go to last post
 10. Trạng Giáp Hải

  Started by tintin27, 05-02-2009 08:28 PM
  • Replies: 0
  • Views: 8,387
  Last Post: 05-02-2009 08:28 PM
  by tintin27  Go to last post
 11. Trạng Trình

  Started by tintin27, 05-02-2009 08:27 PM
  • Replies: 0
  • Views: 1,662
  Last Post: 05-02-2009 08:27 PM
  by tintin27  Go to last post
 12. Thần Ðình Lập

  Started by tintin27, 05-02-2009 08:25 PM
  • Replies: 0
  • Views: 1,787
  Last Post: 05-02-2009 08:25 PM
  by tintin27  Go to last post
 13. Từ Ðạo Hạnh

  Started by tintin27, 05-02-2009 08:24 PM
  • Replies: 0
  • Views: 1,733
  Last Post: 05-02-2009 08:24 PM
  by tintin27  Go to last post
 14. Lý Phụng Hiểu

  Started by tintin27, 05-02-2009 08:23 PM
  • Replies: 0
  • Views: 1,604
  Last Post: 05-02-2009 08:23 PM
  by tintin27  Go to last post
 15. Vua Hóa Cọp

  Started by tintin27, 05-02-2009 08:22 PM
  • Replies: 0
  • Views: 1,701
  Last Post: 05-02-2009 08:22 PM
  by tintin27  Go to last post
 16. Hà Ô Lôi

  Started by tintin27, 05-02-2009 08:20 PM
  • Replies: 0
  • Views: 2,929
  Last Post: 05-02-2009 08:20 PM
  by tintin27  Go to last post
 17. Vũ Công Duệ

  Started by tintin27, 05-02-2009 08:18 PM
  • Replies: 0
  • Views: 1,723
  Last Post: 05-02-2009 08:18 PM
  by tintin27  Go to last post
 18. Phùng Khắc Khoan

  Started by tintin27, 05-02-2009 08:17 PM
  • Replies: 0
  • Views: 2,015
  Last Post: 05-02-2009 08:17 PM
  by tintin27  Go to last post
 19. Nam Phương Hoàng Hậu

  Started by tintin27, 05-02-2009 08:15 PM
  • Replies: 0
  • Views: 1,720
  Last Post: 05-02-2009 08:15 PM
  by tintin27  Go to last post
 20. Lý Ông Trọng

  Started by tintin27, 05-02-2009 08:13 PM
  • Replies: 0
  • Views: 1,597
  Last Post: 05-02-2009 08:13 PM
  by tintin27  Go to last post
 21. Mạc Đĩnh Chi

  Started by tintin27, 05-02-2009 08:11 PM
  • Replies: 0
  • Views: 1,427
  Last Post: 05-02-2009 08:11 PM
  by tintin27  Go to last post
 22. Huyền Trân Công chúa

  Started by tintin27, 05-02-2009 08:10 PM
  • Replies: 0
  • Views: 3,894
  Last Post: 05-02-2009 08:10 PM
  by tintin27  Go to last post
 23. Hồ Xuân Hương

  Started by tintin27, 05-02-2009 08:09 PM
  • Replies: 0
  • Views: 3,333
  Last Post: 05-02-2009 08:09 PM
  by tintin27  Go to last post
 24. Hoàng Hoa Thám

  Started by tintin27, 05-02-2009 08:07 PM
  • Replies: 0
  • Views: 2,851
  Last Post: 05-02-2009 08:07 PM
  by tintin27  Go to last post
 25. Dương Tam Kha

  Started by tintin27, 05-02-2009 08:04 PM
  • Replies: 0
  • Views: 3,803
  Last Post: 05-02-2009 08:04 PM
  by tintin27  Go to last post
 26. Hịch Tướng Sĩ (Trần Quốc Tuấn)

  Started by tintin27, 05-02-2009 08:03 PM
  • Replies: 0
  • Views: 12,849
  Last Post: 05-02-2009 08:03 PM
  by tintin27  Go to last post
 27. Bạch Hoa

  Started by tintin27, 05-02-2009 07:55 PM
  • Replies: 0
  • Views: 3,142
  Last Post: 05-02-2009 07:55 PM
  by tintin27  Go to last post
 28. Bà Huyện Thanh Quan

  Started by tintin27, 05-02-2009 07:55 PM
  • Replies: 0
  • Views: 3,573
  Last Post: 05-02-2009 07:55 PM
  by tintin27  Go to last post
  • Replies: 0
  • Views: 2,244
  Last Post: 05-02-2009 07:52 PM
  by tintin27  Go to last post
 29. Thái sư Trần Thủ Độ - Hà Ân

  Started by tintin27, 05-02-2009 07:51 PM
  hà ân
  • Replies: 0
  • Views: 2,564
  Last Post: 05-02-2009 07:51 PM
  by tintin27  Go to last post
 30. Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan - Đoàn Minh Tuấn

  Started by tintin27, 05-02-2009 07:46 PM
  đoàn minh tuấn
  • Replies: 0
  • Views: 3,520
  Last Post: 05-02-2009 07:46 PM
  by tintin27  Go to last post
 31. Lê Văn Hưu - Giáo Sư Đặng Đức Siêu

  Started by tintin27, 05-02-2009 07:44 PM
  đặng đức siêu
  • Replies: 0
  • Views: 2,565
  Last Post: 05-02-2009 07:44 PM
  by tintin27  Go to last post
 32. Nguyễn Trường Tộ

  Started by tintin27, 05-02-2009 07:11 PM
  • Replies: 0
  • Views: 2,044
  Last Post: 05-02-2009 07:11 PM
  by tintin27  Go to last post
 33. Ngô Thì Sĩ - Trần Thị Băng Thanh

  Started by tintin27, 05-02-2009 07:09 PM
  tran thi bang thanh
  • Replies: 0
  • Views: 2,223
  Last Post: 05-02-2009 07:09 PM
  by tintin27  Go to last post
  • Replies: 0
  • Views: 2,674
  Last Post: 05-02-2009 06:39 PM
  by tintin27  Go to last post
  • Replies: 0
  • Views: 2,177
  Last Post: 05-02-2009 06:29 PM
  by tintin27  Go to last post
 34. Nhà Bác Học Lê Quý Đôn

  Started by tintin27, 05-02-2009 06:19 PM
  • Replies: 0
  • Views: 2,548
  Last Post: 05-02-2009 06:19 PM
  by tintin27  Go to last post
 35. Hải Thượng Lãn ông Lê Hữu Trác

  Started by tintin27, 05-02-2009 06:17 PM
  • Replies: 0
  • Views: 4,313
  Last Post: 05-02-2009 06:17 PM
  by tintin27  Go to last post
 36. Triệu Thị Trinh

  Started by tintin27, 05-02-2009 06:14 PM
  • Replies: 0
  • Views: 1,798
  Last Post: 05-02-2009 06:14 PM
  by tintin27  Go to last post
 37. Triệu Quang Phục

  Started by tintin27, 05-02-2009 06:14 PM
  • Replies: 0
  • Views: 1,912
  Last Post: 05-02-2009 06:14 PM
  by tintin27  Go to last post
 38. Trần Thái Tông

  Started by tintin27, 05-02-2009 06:13 PM
  • Replies: 0
  • Views: 1,975
  Last Post: 05-02-2009 06:13 PM
  by tintin27  Go to last post
 39. Trần Nhân Tông

  Started by tintin27, 05-02-2009 06:12 PM
  • Replies: 0
  • Views: 1,995
  Last Post: 05-02-2009 06:12 PM
  by tintin27  Go to last post
 40. Tống Duy Tân

  Started by tintin27, 05-02-2009 06:12 PM
  • Replies: 0
  • Views: 1,885
  Last Post: 05-02-2009 06:12 PM
  by tintin27  Go to last post
 41. Thượng Tướng Thái Sư Trần Quang Khải

  Started by tintin27, 05-02-2009 06:09 PM
  • Replies: 0
  • Views: 1,960
  Last Post: 05-02-2009 06:09 PM
  by tintin27  Go to last post
 42. Phùng Hưng ( Bố Cái Đại Vương )

  Started by tintin27, 05-02-2009 06:09 PM
  • Replies: 0
  • Views: 2,074
  Last Post: 05-02-2009 06:09 PM
  by tintin27  Go to last post
 43. Phạm Bành

  Started by tintin27, 05-02-2009 06:08 PM
  • Replies: 0
  • Views: 1,986
  Last Post: 05-02-2009 06:08 PM
  by tintin27  Go to last post
 44. Nguyễn Trãi

  Started by tintin27, 05-02-2009 06:03 PM
  • Replies: 0
  • Views: 2,173
  Last Post: 05-02-2009 06:03 PM
  by tintin27  Go to last post
 45. Ngô Quyền

  Started by tintin27, 05-02-2009 06:02 PM
  • Replies: 0
  • Views: 1,888
  Last Post: 05-02-2009 06:02 PM
  by tintin27  Go to last post
 46. Lý Thái Tổ - Lý Công Uẩn

  Started by tintin27, 05-02-2009 05:55 PM
  • Replies: 0
  • Views: 2,927
  Last Post: 05-02-2009 05:55 PM
  by tintin27  Go to last post
Results 1 to 50 of 110
Page 1 of 3 1 2 3