Kể từ xuân Kỷ Sửu cho đến nay tôi không có viết nhiều về VietNhim nữa mà về sinh hoạt riêng cá nhân của tôi ở một ngôi chùa nhỏ có tên Dược Sư, thành phố Seattle. Cũng vì mấy năm tôi không còn làm...