Xin chào tất cả.

Tủ Sách VietNhim được thành lập với hy vọng đem lại những giây phút giải trí cũng như mở mang kiến thức cho quý vị. Vì lý do đây chỉ là một tủ sách mang hình thức của một diễn đàn, chúng tôi lúc nào cũng khóa lại, quý vị không thể gia nhập được. Nếu muốn tham gia vào sinh hoạt của VietNhim xin quý vị theo link dưới đây để vào Diễn Đàn Động Nhím:

- http://www.vietnhim.com/dongnhim/index.php

Tủ Sách này luôn được cập nhật và phát triển. Chúng tôi hy vọng quý vị nên trở lại thường xuyên để đọc được những tài liệu mới mẻ.

Như đã thấy, tuy là Tủ Sách tiếng Việt nhưng nó cũng có riêng phần tiếng Anh ở tuốt bên dưới. Tài liệu tiếng Anh thì Hằng Hà sa số trong khi đó chúng tôi nhân lực có hạn, do đó khó có thể cung cấp nhiều hơn ngoài những mục đã được nêu.

Nếu bạn nào có lòng hảo tâm muốn giúp chúng tôi phát triển Tủ Sách VietNhim mau hơn và lớn mạnh hơn xin dùng link dưới đây để liên lạc với Admin VietLang:

- http://www.vietnhim.com/dongnhim/sendmessage.php

Đây là một việc làm tuy khá bổ ích nhưng rất cực và rất chán. Do đó để giúp giải trí, những ai giúp chúng tôi sẽ được ưu tiên set account làm VIP trong Động Nhím. Làm VIP trong Động Nhím thì sẽ dễ dàng thấy links download nhạc và phim mà không cần phải mắc công click vào nút "Thanks" hoặc "Reply".

Mặc dù "thù lao" không có gì nhiều, chúng tôi hy vọng các bạn chung vai đóng góp cho Tủ Sách được phong phú hơn.


Việt Lang