Tràng Giang

Thơ : Huy Cận


Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp ,
Con đò xuôi mái nước cong cong .
Thuyền về nước lại , sầu trăm ngả ;
Củi một cành khô lạc mấy dòng .
Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu ,
Đâu tiếng làng xa vắng chợ chiều .
Nắng xuống trời lên sầu vời vợi ;
Sông dài , trời rộng , bến cô liêu .
Bèo giạt về đâu , hàng nối hàng ;
Mênh mông không một chuyến đò ngang .
Không cầu để gợi niềm thương nhớ ,
Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng .
Lớp lớp mây cao đùn núi bạc ,
Chim nghiêng cánh nhỏ : bóng chiều xa .
Lòng quê vời vợi buồn con nước ,
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà .