Cô Gái Chọn Ông VuaTại Ấn Độ có một câu chuyện nói về một vị vua . Ông là một người rất tốt và thương yêu dân .

Một hôm , ông bày tất cả của cải , châu báu của ông ra để tặng cho đại chúng . Người nào cần cái gì cứ việc tới lấy tự do tại chỗ trưng bày , mà không cần chịu một điều kiện gì cả . Ông không có con cái , không thân bằng quyến thuộc , nên ông thương dân như thương người trong gia đình vậy .

Mọi người đến lấy những món họ thích . Nhưng có một cô gái , cô đến và đi thẳng ra phía sau , chỗ nhà vua đang bày của cải . Cô đặt tay lên vai nhà vua và hỏi rằng : "Lấy Hoàng Thượng cũng được phải không ?"

Ông vua ngạc nhiên nói : "Sao vậy ? Nàng không thích lấy những món đồ ta để ngoài kia sao ?"

Cô gái đáp : "Không tôi chỉ thích Ngài thôi" (Sư Phụ cười).

Dĩ nhiên , ông vua rất sung sướng là có người thích ông , vì chính cá nhân ông mà không phải vì kho tàng của ông . Ông vua bằng lòng , họ kết hôn với nhau và sống với nhau trọn đời hạnh phúc ; và đáng được như vậy đó .

Cô gái đó không muốn gì cả , nhưng trọn quốc gia bây giờ là thuộc về cô ta , kể cả dân chúng của nhà vua và tất cả của cải của ông .