Mùa Thu Pari

Thơ : Cung Trầm Tưởng


Mùa thu Pari
Trời buốt ra đi
Hẹn em quán nhỏ
Rưng rưng rượu tràn ly
Mùa thu đêm mưa
Phố cũ hè xưa
Công trường lá đổ
Ngóng em kiên khổ phút , giờ
Mùa thu âm thầm
Bên vườn Lục-Xâm
Ngồi quen ghế đá
Không em buốt giá từ tâm
Mùa thu nơi đâu ?
Người em mắt nâu
Tóc vàng sợi nhỏ
Nhớ em chín đỏ trái sầu
Mùa thu Pari
Tràn dâng đôi mi
Người em gác trọ
Sang anh , gót nhỏ thầm thì
Mùa thu không lời
Son nhạt đôi môi
Em buồn trở lại
Hờn quên , hối cải cuộc đời
Mùa thu ! Mùa thu !
Mây trời âm u
Yêu người độ lượng
Trông em tâm tưởng giam tù
Pari ! Pari !
Mùa thu ! ... Tình thu !