Tiễn Em

Thơ : Cung Trầm Tưởng


Lên xe tiễn em đi
Chưa bao giờ buồn thế
Trời mùa đông Paris
Suốt đời làm chia ly
Tiễn em về xứ mẹ
Anh nói bằng tiếng hôn
Ôi còn gì lâu hơn
Một trăm ngày chia phân
Ga Lyon đèn vàng
Tuyết rơi buồn mênh mang
Cầm tay , em muốn khóc
Nói chi cũng muộn màng
Hôn nhau phút này
Rồi chia tay tức khắc
Em ơi , khóc đi em , khóc đi em ...
Hỡi người yêu xóm học
Để sương thấm bờ đêm
Đường anh đi sẽ ngập lệ buồn em ...
Ôi đêm nay
Chưa bao giờ buồn thế
Trời mua đông Paris
Suốt đời làm chia ly
Tàu em đi tuyết phủ
Toa anh gió lạnh đầy
Làm sao em không rét
Cho ấm mộng đêm nay
Và mơ ngon trên khắp nẻo đường rầy
Trời em mơ có sao
Mình anh đêm ở lại
Trời mùa đông Paris
Bây giờ không có nhau
Chưa bao giờ anh buồn thế
Trời mùa đong Paris
Suốt đời làm chia ly .