Nhà thơ Cung Trầm Tưởng sinh năm 1932 tại Hà Nội , vào Sài Gòn năm lên 17 tuổi . Ông du học tại Pháp và Hoa Kỳ , tốt nghiệp bằng kỹ sư . Ông cũng là trung tá không quân trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa . Các thi tập đã xuất bản bao gồm Lục Bát Cung Trầm Tưởng , Lời Viết Hai Tay . Nhà thơ Cung Trầm Tưởng hiện đang cư ngụ tại Hoa Kỳ .