Đêm Xuân


Trên các lò bánh chưng
Nước sôi sùng sục
Lửa đỏ hừng !

Người ngồi quanh bếp
Chuyện trò rân
Hay lo dọn cổ
Đêm Xuân !


*Trung-Việt , 1958*