Thương Cha


Cha ơi con biết làm sao
Cho dòng lệ trẻ nhỏ vào tim cha
Đên nằm giấc mộng phồn hoa
Có nghe tiếng mẹ xót xa thở dài
Thân cò tần tảo hôm mai
Bao giờ cho được một ngày yên vui
Từ khi se kết duyên người
Đắng cay đã nhuộm chín mùi thanh xuân .