Tiểu Sử Thanh Hải Vô Thượng Sư


Thanh Hải Vô Thượng Sư sanh quán tại miền Trung nước Việt . Khi trưởng thành , Ngài du học tại Âu Châu và tình nguyện làm việc cho Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế . Về sau , Ngài du hành qua nhiều quốc gia để tìm kiếm Chân Lý . Cuối cùng Ngài đã gặp được một vị Chân Sư tại Hy Mã Lạp Sơn , và được truyền cho một phương pháp tu thiền về âm thanh và ánh sáng nội tại , còn gọi là Pháp Môn Quán Âm .

Ngoài việc nêu lên một tấm gương cao quý về đạo hạnh , Thanh Hải Vô Thượng Sư còn khuyến khích chúng ta nên làm đẹp môi trường mình đang sống . Thanh Hải Vô Thượng Sư đã diễn đạt niềm vui nội tại của Ngài qua tranh , thơ , nhạc , thiết kế trang sức và y phục mỹ thuật , hầu thăng hoa nét đẹp bên ngoài lẫn bên trong của từng văn hóa và dân tộc mà Ngài đã gặp qua . Các sáng tác nghệ thuật của Ngài đã được trưng bày và trình diễn tại các đô thị lớn trên thế giới . Thơ của Ngài cũng đã được đăng trên nhiều tạp chí trong và ngoài nước và đã là nguồn cảm hứng cho nhiều nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và Hollywood phổ thành ca khúc và đã được trình diễn tại nhiều hí viện lớn .

Ông thị trưởng Fasi của thành phố Honolulu vào năm 1993 , trong một buổi dạ tiệc vinh danh Thanh Hải Vô Thượng Sư , đã long trọng ngỏ lời : "Thanh Hải Vô Thượng Sư mang tình thương đến những nơi nào trên thế giới còn hận thù . Ngài mang hy vọng đến những nơi tối tăm , và Ngài mang sự thông cảm đến những nơi bị ngộ nhận . Ngài là ánh sáng của một vĩ nhân , là thiên thần nhân ái của tất cả chúng ta".