Khuyến Ta


"Con ve sầu kêu ve ve
Suốt mùa hè .
Đến mùa gió bất thổi
Nguồn cơn thật bối rối ..."

Đời người như mây nổi
Thân thể ngày mòn hao
Không tu đợi đến khi nào
Siêu thoát ?

Thân này mất đi còn thân khác
Xuống địa ngục , lên thiên đàng
Vào biển thẳm , lên rừng hoang
Làm quỉ , ma
Làm muôn thú !
Trăm năm nếu mà sống đủ
Thì đầy tân khổ trần ai .
Ăn sớm lo chiều nôn nả
Ngược xuôi dầu dãi đêm ngày .
Nay còn mai mất nào hay
Chút thân lăn lóc vần xoay máy trời .

Ô hô !
Thương thay .
Lòng không còn nước mắt
Khóc chúng sinh đọa đày !
Ai có lên trời
Hỏi thăm Thượng Đế :
Ngài khóc hay cười
Trải bao thăng trầm dâu bể
Nhìn "con Ngài" trầm luân ?

Này ta ơi !
Gấp tìm Minh Sư ; Gấp tu cho khỏi máy tuần hoàn .
Con tạo trớ trêu lắm nỗi .
Thác rồi khó ăn năn !
"Cần tu như lửa đốt dầu
Cuộc đời gang tấc , biết đâu đợi chờ ."