Gởi Người Ở Lại


Người về chỉ thấy cỏ hoa
Vườn xưa hiu quạnh buồng nhà vắng không !
Dù ta tim sắt gan đồng
Cũng mềm theo giọt lệ nồng xót xa .

Sinh chi trong cõi Ta Bà
Cho người khổ lụy , cho ta não nùng .
Kiếp nào hứa hẹn thủy chung
Mà nay vướng mắc vào vòng nhân duyên !
Người ơi xin bớt ưu phiền
Cho ta cũng nhẹ đôi niềm ăn năn .

Người đi nương ánh Đạo vàng
Người về chiếc bóng trần gian một mình .

***
Bao giờ thành đạo quang vinh
Ta nguyền trở lại vô minh độ người .