Đại Sư


Một lần quay lưng
Trăm nghìn lưu luyến !
Hỏi vì sao ta mãi nhớ tên người .
Như đêm này nơi đất lạ mù khơi
Người Bắc Đẩu soi hồn ta Lữ khác .

Người cao quí như vầng trăng thanh bạch
Ta biết tìm đâu ra những cánh sao vàng ,
Mà thấp lên rực rỡ trần gian
Điểm tô càn khôn mời người lên ngự !

Thôi chỉ xin làm bụi trần vô vị
Nâng chân người theo từng bước Liên Hoa !
Ta phàm phu nhục thể mê mờ
Lấy gì gieo phước điền dâng hiến .

Người từ Tây Phương
Hay Biển Nam thị hiện ?
Cho ta ngỡ ngàng mất cả những cuồng ngông
Của thi nhân trong suốt cuộc lữ mặn nồng !...