An Trú


Giữa cảnh thiên nhiên
Rừng xanh núi đỏ ,
Ta với mình
Một bóng một hình
Ra vào không không có có .

Một am thiền nho nhỏ
Sớm chiều chim hót véo von .
Một con két lạ
Màu trắng như bông
Đậu trên cành trúc thanh mườn mượt .
Đầy rừng mận hồng ứa mật
Đầy non đào lựu đỏ ươm .
Cam vàng lóng lánh
Hoa ngàn thắm rực tràn hương
Gió thơm thoang thoát mùi long nhãn
Lau sậy đong đưa nghê thường .
Bướm ong reo mừng tán thán !

Gạo lức
Nước trong
Muối vừng
Lòng thanh thản .
Hề Cực Lạc là chi chi !

Nay ta Bồng Lai nước Nhược ,
Hay ở Phương Tây ?
Phật A Di Đà đâu vắng
Chỉ có Hào Quang đêm ngày ,
Sáng rực tâm hồn
Bình lặng .

***
Giọt mưa đầu hạ trong suốt pha lê
Nhuần đất trời tịnh Thủy .


. Am Thiền Dương Minh Sơn
Mùa An Cư Kiết Hạ