Bạo Lực Chuyển Sang Hòa Bình

Thanh Hải Vô Thượng Sư thuyết giảng
Ngày 24 tháng 12, 1992 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)Vào lễ Giáng Sinh, chúng ta nhân cơ hội này cám ơn Thượng Đế, Chúa Giê Su và tất cả những thánh nhân bồ tát đã ban cho chúng ta rất nhiều giáo huấn cao siêu giúp nhân loài càng ngày càng tốt. Trong khi đó, chúng ta cũng cầu Đấng Tối Cao hãy gia trì cho loài người trên quả đất, hãy cho thế giới hòa bình, và hãy giúp mọi người trở nên yêu thương hơn, đạo đức hơn. Cuối cùng chúng ta sẽ lấy thuốc nổ làm pháo để vào những ngày lễ, ta có thể đốt pháo cho ấm áp bầu không khí, đưa mọi người lên cõi Thiên Đàng.

Nói về mọi thứ ở đời này thì vốn không có gì là tốt hay xấu, tùy chúng ta áp dụng nó như thế nào. Thí dụ như thuốc nổ có thể dùng làm pháo cho trẻ con chơi và tất cả mọi người vui hưởng. Nếu thế giới hòa bình, chúng ta có thể mỗi ngày đốt pháo nghe cũng giống như bom, nhưng nó làm mình vô cùng sung sướng. Nhưng nếu bỏ thuốc nổ ấy vào những quả bom, tuy nghe nó cũng gần giống như vậy, nhưng rất là khủng khiếp! Tinh thần, thể xác không chịu nổi, và sinh mạng chúng ta cũng bị đe dọa.

Những người tu hành và không tu hành đều dùng cùng vật liệu, cùng trí óc, cùng thân thể và trí thông minh, nhưng người tu hành đem hạnh phúc đến cho chúng ta, đem hòa bình về cho thế giới, và sự vững mạnh trong gia đình. Tuy nhiên, cùng đầu óc đó cũng có thể dùng vào việc hủy hoại thế giới, tàn phá tinh cầu, hoặc khủng bố nhân sinh. Bởi vậy mới không có cái gì thật sự tốt hay xấu trong vũ trụ này. Nó xấu khi chúng ta dùng một cách sai lầm, tốt khi dùng vào việc tốt.