Mạng lưới vũ trụ

Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng tại Houston, Texas, Hoa Kỳ
Ngày 13 tháng 11, 1993 (Nguyên văn tiếng Anh)Tất cả những câu trả lời đều từ chính mình. Chúng ta là người sáng suốt nhất và cũng là người vô minh nhất, tùy theo sự lựa chọn của mình. Nếu toàn thể đoàn kết, thì chúng ta hùng mạnh. Cũng giống như thế giới vật chất: đoàn kết thì sống, mà chia rẻ thì chết. Rất là đơn giản nhưng cũng rất khôn ngoan trí huệ. Đối với linh hồn cũng vậy. Nếu chỉ có một mình thì chúng ta rất yếu đuối, lẻ loi, và lo sợ. Nếu hợp nhất với toàn thể vũ trụ mà chúng ta là một phần trong đó, thì chúng ta mạnh. Vì là một phần trong đó, chúng ta ắt hẳn phải câu thông với toàn bộ. Nghĩ lại xem. Có phải như vậy không? Vậy thì tại sao không cố gắng tìm cách dùng sự câu thông này để làm việc? Nó là một mạng lưới. Một khi nhận thức được rằng chúng ta đang ở trong mạng lưới đó thì mọi chuyện chúng ta làm đều được sự hậu thuẫn của toàn thể lực lượng trong vũ trụ vì lực lượng đó rất vĩ đại, rất mạnh. Chúng ta có thể thực hiện được nhiều việc bằng cách đó.