Lời Nguyện Ðể Nhận Ân Sủng Của Các Thánh Lễ Trên Toàn Thế Giới


“Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha sự thiếu vắng của chúng con và toàn thể nhân loại từ khắp tận cùng thế giới tới những Thánh Lễ đã và sẽ được cầu nguyện. Chúng con xin dâng lên Cha tất cả những đau đớn, những thống khổ, những lời cầu, những hy sinh, những niềm vui và những tự do của cuộc sống chúng con, hiệp với những gì là của Chúa Giêsu yêu dấu trên trần gian này. Xin Máu Châu Báu của Chúa Giêsu, tất cả những Giọt Máu, những Thương Tích, và sự Thống Khổ của Ngài để cứu lấy chúng con, qua Trái Tim Vẹn Sạch và Ðau Xót của Mẹ Maria. Amen.”