Những Người Siêu Phàm
Tác giả: Đoàn Văn Thông
Dịch giả: Đoàn Văn Thông* Lời Mở Đầu *

Này các ông, tại sao con người lại phải bò lết trên mặt đất? Nếu loài người có quyền năng hơn loài thú thì y phải bay cao hơn chim, lội nhanh hơn cá chứ? Tại sao y không làm được như vậy ? Phải chăng đó là quan niệm duy vật về bản chất của mình? Tư tưởng y chỉ nghĩ rằng mình chỉ có thể đi được mà thôi . Tùy cảm nghĩ mà con người bị giới hạn hay không giới hạn, tự do hay nô lệ. Nếu biết rõ mình và phát triển khả năng của mình một cách đứng đắn, họ có thể làm gần như mọi chuyện...

(Đây là lời nói của một vị Đạo Sĩ Ấn độ tên là Bakhir . Vị này có thể bay đi trên không rất nhanh... trích từ trong sách Hành Trình Về Phương Đông do Nguyên Phong dịch )

*Những câu chuyện sau đây do nhà văn Đoàn Văn Thông dịch thuật.