Chúng Ta Chỉ Là Khách Ở Thế Giới Này

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ , Formosa
Ngày 20 tháng 2 , 1996 (Nguyên văn tiếng Anh)Có một người tu hành nọ , trong nhà ông ta chỉ có sách , một cái gối thiền , một cái túi ngủ để đắp mùa đông , một cái khăn quán âm , cái mũ tình thương , thẻ Tâm Ấn . Nghe thì thấy có vẻ nhiều , nhưng tính ra thì thật sự ông không có gì cả.... và thơ , băng "I Will Forever Love You", chẳng hạn . Không có gì khác . Không ghế , không giường , không bàn , không bếp , mà chỉ vài thứ cần thiết để sống mà thôi .

Có một người đi qua , ghé vào thăm ông , thấy phòng trống trơn , chỉ có một vài món đồ cần thiết , hỏi ông rằng : "Ông sống như vầy sao được ? Đồ đạc đâu rồi ?" Vị tu sĩ Quán Âm pháp , học trò của Thanh Hải Tử hỏi lại : "Còn đồ đạc ông đâu ?" Người khách đáp : "Ở đây tôi chỉ là khách thôi mà !" Người tu Quán Âm pháp nói : "Tôi cũng vậy !"

Tất cả chúng ta đều là khách ở tinh cầu này , là những người ghé chân , những người tới viếng thăm mảnh đất thần tiên này . Một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ phải về nhà , không người nào có thể ở đây mãi được . Ai cũng biết vậy . Nhưng kể cả tôi , tôi cũng nghĩ là tôi sẽ sống mãi mãi . Tất cả chúng ta đều có giấc mơ hão huyền như vậy về sự vĩnh cửu . Thật ra , thể xác không thể tồn tại mãi mãi được , vì thể xác được cấu tạo bởi chất liệu có thể bị hư thối . Cho nên , một ngày nào đó , nó sẽ hư thối . Nhưng sự sống tiếp tục mãi mãi , bất kể ở đâu , như thế nào . Cho nên , chúng ta phải ráng nhớ điều này , nếu không , sau khi chết mới biết thì đã quá trễ . Không trễ cho quý vị , vì quý vị đã biết bí quyết của đời sống vĩnh cửu . Không có bí quyết này , không ai có thể bước ra khỏi vòng sanh tử và được tự do . Đó là kiến thức cổ xưa không ai có thể thay đổi được . Giống như mây , không ai có thể đổi được . Giống như nước , nó là như vậy , không ai có thể đổi được .

Cho nên , có luật lệ để vượt khỏi vòng sanh tử , đó là Pháp Môn Quán Âm . Nếu không biết thì rất là đáng tiếc . Không ai có thể giúp chúng ta được . Đó là bí quyết duy nhất và là bí quyết quan trọng nhất mà mọi chúng sanh nên biết . Nhưng buồn thay , đa số chúng sinh không biết . Vì vậy thế giới mới đau khổ như vầy và cứ tiếp tục như vậy từ xưa tới nay . Vì thế Minh Sư và sứ giả của Chân Lý , của Thượng Đế cứ phải xuống hoài , xuống hoài , xuống hoài để chịu đau khổ với họ và từ đó mới nâng họ về nơi chốn của họ , dẫn họ về nhà , về nơi nguyên thủy để họ được an toàn và hạnh phúc vĩnh viễn .