Quan Niệm Tu Hành Cần Phải Hợp Lý


Hồi xưa có một vị tu hành đang ngồi ngoài đường . Lúc đó có nhiều người chạy ngang qua nói rằng : "Chạy ! Mau lên ! Có một con voi khổng lồ điên khùng đang đuổi chúng ta đó . Nó có thể giết người . Chạy lẹ lên !" Nghe thế , vị tu hành đáp : "Tôi tin Thượng Đế . Thượng Đế ở trong con voi đó ; nên tôi không sợ." Một lúc sau , con voi đó xông tới giết ông ta .

Ông ta tin con voi đó có Thượng Đế , vậy tại sao không tin những người mang tin kia cũng có Thượng Đế ? Tại sao không tin một Thượng Đế bình thường mà lại tin một Thượng Đế khùng điên ? Thành ra , như vậy là không hợp lý .

Còn một câu chuyện nữa ở Ấn Độ . Có lần một bệnh dịch vô cùng độc hại đang lan tràn khắp nơi bên Ấn Độ . Nhưng một nơi chưa bị ảnh hưởng . Chính phủ quyết định chích ngừa cho những người ở đó , nhưng một số phản đối . Họ không biết ngừa dịch là gì cho nên chống đối mãnh liệt . Sau đó , chính phủ , những cơ quan thiện nguyện và bác sĩ quyết định nửa đêm lén vào nhà và dùng quyền lực bắt họ chích ngừa . Bởi vì chỉ cần một người nhiễm bệnh là tất cả mọi người trong thành phố sẽ lây . Quý vị biết rõ rằng nếu một người sót lại không được chích ngừa thì khó lòng thực hiện được công việc phòng bệnh . Cho nên họ quyết định phải làm như vậy .

Tối hôm đó , một nhóm bác sĩ , y tá vào nhà của một gia đình kia . Họ bắt mọi người trong nhà bước ra để họ chích . Đương nhiên những người này chống cự mãnh liệt . Song các bác sĩ vẫn phải làm bổn phận và chích ngừa cho họ . Khi chích xong họ mới thả gia đình đó tự do . Lúc bấy giờ vị gia trưởng đứng lên nói : "Vì tín ngưỡng nên chúng tôi không muốn chích ngừa . Chúng tôi cố gắng hết sức chống lại , nhưng các ông đã dùng sức mạnh bắt chúng tôi hàng phục , chúng tôi thật không chịu nỗi . Nhưng mọi chuyện đã qua và bây giờ các ông là khách của tôi . Tôi không có gì trong nhà để cúng dường các ông , ngoại trừ một quả dưa leo."

Đó là vì theo phong tục của người Ấn Độ , khi tới nhà một người nào , quý vị là Thượng Đế . Họ cần phải đối xử quý vị như đối xử Thượng Đế vậy , đem ra tất cả những gì họ có để cúng dường quý vị ăn và uống . Cho nên ông mời họ nước lọc và dưa leo , vì lúc đó trong nhà chỉ có thứ đó thôi . Ông nói với bác sĩ rằng theo tín ngưỡng của ông thì khi Thượng Đế muốn người nào bệnh người đó sẽ bệnh và không nên đi ngược ý muốn của Thượng Đế . Nên ông đã nhất định chống . Nghe vậy mấy ông bác sĩ cảm thấy xấu hổ cho rằng người đàn ông này rất là sùng đạo .

Tuy nhiên , theo tôi thấy lòng tin của người này cũng giống như đường một chiều . Ông ta không nghe những điều Thượng Đế muốn nói mà lại tự quyết định ý của Thượng Đế rằng Thượng Đế muốn ai bệnh người đó sẽ bệnh . Nhưng Thượng Đế cũng gửi những vị bác sĩ này đến ; điều đó cho thấy rằng Thượng Đế muốn họ được chích ngừa . Điều này còn rõ ràng hơn nữa , đúng không ? Sao phải chống đối không chịu nghe những gì Thượng Đế nói ? Nếu thật sự Thượng Đế đã nói với người đó rằng : "Ngươi không cần chích ngừa vì ta không muốn ngươi đau ốm . Khi ta muốn người nào đau ốm , người đó sẽ đau ốm!" Cũng có thể nó như vậy . Tuy nhiên , Thượng Đế cũng đào tạo bác sĩ , có nghĩa là Ngài có ý khác . Thượng Đế muốn giúp những người không muốn bệnh , an bày cho họ được chích ngừa , v.v...

Thành ra , chúng ta những người kêu bằng tu hành không nên quá cứng đầu , bướng bỉnh . Hoàn cảnh nào mình phải đối phó tùy theo hoàn cảnh đó . Nếu đau ốm , ngoài việc ngồi thiền và cầu nguyện , mình cũng nên uống thuốc nếu có . Nếu không có thuốc thì đương nhiên là phải hoàn toàn dựa vào cầu nguyện , coi Thượng Đế an bày như thế nào rồi cứ đó mà theo . Nếu Thượng Đế sắp đặt cho một vị bác sĩ tới nhà mà quý vị vẫn từ chối , làm sao biết vị đó không phải là của Thượng Đế gửi tới ? Không phải quý vị đã nói rằng mọi việc đều do Thượng Đế an bày hay sao ? Cho nên , bác sĩ đã đến như vậy có nghĩa là Thượng Đế đã an bày chuyện đó . Sao phải từ chối , bướng bỉnh chi cho khổ ?

Ngoài câu chuyện này còn có nhiều câu chuyện khác tương tự . Thế giới này là như vậy . Nhiều người tự cho mình là có lòng tin rất mạnh . Nhưng nói thì đơn giản , tới khi chạm với thực tế thì hay rên la . Như gia đình đó , giả sử họ không chích ngừa rồi về sau mắc bịnh , họ sẽ đau khổ vô cùng trước cái chết . Lúc đó chắc chắn họ sẽ khóc lóc , trách than sao Thượng Đế không cứu , sao không săn sóc họ để họ mắc bệnh như vậy .

Đồng tu chúng ta cần phải nhanh nhẹn , hiệu lực . Không nên nói rằng : "Ta tin Thượng Đế , như vậy là được rồi" chỉ vì biếng nhát hoặc bướng bỉnh . Nếu đúng như vậy thì tại sao phải mất công ăn uống , mặc quần áo ? Quý vị tin tưởng Thượng Đế , như vậy là được rồi ; người khác không thể nhìn thấy quý vị lõa lồ . Quý vị tin tưởng Thượng Đế , như vậy là được , sẽ không cảm thấy đói bụng . Vô lý quá ! Nói thì nghe tiện lắm . Chúng ta thích nói theo kiểu nào tiện cho mình vì chúng ta không muốn làm khác , rồi bảo rằng mình tin Thượng Đế , sau đó cái gì cũng trách Ông Trời , dùng Ngài làm tấm bình phong cho tất cả mọi sự . Thành ra , những người tu hành cần cẩn thận !